Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Praktisk information A till Ö / Upphandling och inköp
Besöksförbud på Södersjukhuset

Generellt besöksförbud råder på Södersjukhuset p.g.a. covid-19. Gäller både besökare och medföljare. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Upphandling och inköp

Södersjukhusets upphandlingssektion upphandlar företrädesvis medicinteknisk utrustning. Alla upphandlingar och inköp följer lagen om offentlig upphandling (LOU).

Södersjukhusets inköpssektion ansvarar för avrop på befintliga ramavtal och direktupphandlingar upp till direktupphandlingsgränsen på 589 907 kr.

Ta del av aktuella upphandlingar och RFI på Visma TendSign.