Gå till innehåll
X

Forskning för bästa vård

På Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver många av Södersjukhusets forskare framstående medicinsk forskning kring våra stora folksjukdomar, vid sidan av sina kliniska tjänster. Men medarbetare från Sös forskar också på andra institutioner, liksom bedriver pedagogisk forskning. Forskningen gör att Södersjukhuset kan erbjuda patienterna en nytänkande och uppdaterad vård av högsta kvalitet, baserad på de senaste forskningsrönen.

Varje år publiceras flera hundra artiklar av forskare verksamma vid Södersjukhuset i olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Denna breda expertis som finns vid Södersjukhuset gör att man ofta ser någon av sjukhusets forskare uttala sig i media.

Forskningsområden vid Södersjukhuset

  • Hjärt- och kärlsjukdomar inklusive stroke och diabetes
  • Reproduktiv och sexuell hälsa
  • Akutsjukvård, anestesi och intensivvård
  • Sjukdomar i rörelseapparaten, inklusive osteoporos
  • Kirurgiska folksjukdomar, inklusive bröstcancer
  • Pediatrik, lung- och allergisjukdomar, diabetes och neonatalvård
  • Medicinsk pedagogik och implementeringsvetenskap
  • Patientsäkerhet

På KI SÖS webbplats kan du också läsa mer om KI SÖS forskargrupper och deras forskningsområden 

Till toppen Pil