Hoppa till huvudinnehållet

BIAS-studien: Barn, immunologi, allergologi, Sachsska

Under hösten 2020 sker uppföljning av BIAS-studiens deltagare som nu är unga vuxna. Deltagarna får svara på en enkät och genomgår en hälsoundersökning för att samla in uppgifter om eventuell allergisjukdom, livsstil och blodprov för immunologiska markörer som kan ha samband med allergisjukdom.

BIAS står för Barn, immunologi, allergologi och Sachsska. BIAS-studien startades på Sachsska Barnsjukhuset (nu Sachsska barn- och ungdomssjukhuset) 1997 av Caroline Nilsson och Gunnar Lilja. Studien består av 281 deltagare födda mellan 1997 och 2000. Föräldrarna till barnen rekryterades vid Mödravårdscentraler i Södra Stockholm.

Hittills har studien bidragit till viktig kunskap om allergisjukdomar under uppväxten. Nu fortsätter vi att undersöka hur allergi, infektioner och tarmflorans sammansättning under de tidiga levnadsåren påverkar hälsan som ung vuxen.

För dig som deltar i 20-årsuppföljningen

Tack för att du vill delta i 20-årsuppfjningen av BIAS-studien.

  1. Enkät, besvaras via webb. Klicka här för att komma till webbenkäten.
  2. Hälsoundersökning, utförs vid BIAS-mottagningen på Forskningsenheten, Sachsska barn och ungdomssjukhuset och kommer bestå av; 
    • Längd, vikt, kroppssammansättning
    • Lungfunktionstester
    • Blodprov


Du kan boka din tid för hälsoundersökning via webben och själv välja tid i vår tidbok:

www.1177.se (BankID, e-legitimation )

Du kan även boka via telefon: 070-737 54 27 eller via mejl: bias.sodersjukhuset@regionstockholm.se


Undersökningen tar cirka 60 minuter och utförs av erfarna sjuksköterskor.

Du kommer att få information om förekomst av allergiantikroppar. Vid avvikande värden får du även information om blodtryck, blodvärde och lungfunktion.

De biologiska proverna (blodprover) kommer att användas för att undersöka vad arv, miljö och livsstil betyder för sjukdomsutveckling. Analyser som ger information om allergiantikroppar och andra biomarkörer kommer att utföras.

Tar du medicin för astma eller andningsbesvär?
Om möjligt undvik luftrörsvidgande medicin samma dag som undersökningen.

Samtycke
För att delta i undersökningen behöver vi ditt samtycke. Skriv under samtyckesformuläret och ta med det till undersökningen. Om du inte har möjlighet så finns formuläret på mottagningen för påskrift.

Covid-19
För att minska smittorisker för covid-19 ber vi dig att stanna hemma vid tecken på infektion eller förkylningssymtom. All personal som arbetar på plats måste självklart vara fullt friska.

Hitta till BIAS-mottagningen
Från Södersjukhusets huvudentré, följer du skyltarna till hiss R, K, L - åk till 5:e våningen.
Karta till Södersjukhuset

Kontakt
Projektansvarig läkare BIAS: Docent Caroline Nilsson
Ansvarig Forskningssjuksköterska: Ulrika Hellberg
Telefon: 070-737 54 27
Mejl: bias.sodersjukhuset@regionstockholm.se
Adress: Barnforskningscentrum
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
118 83 Södersjukhuset