Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Forskning & utbildning / Vill du delta i studie om menstruationsrelaterad smärta?
Besöksförbud på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Södersjukhusets patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Vill du delta i forskningsstudie om menstruationsrelaterad smärta?

Du som har svår mensvärk eller konstaterad endometrios erbjuds deltagande i en klinisk studie på Södersjukhuset.

Svår smärta i samband med menstruationen är vanligt. Smärtan kan bli så svår att många måste stanna hemma från skola, arbete och/eller sociala aktiviteter. Vissa tycker också att livskvaliteten påverkas av smärtan.

För att lindra smärtan finns idag flera metoder. Den vanligaste metoden är kanske smärtstillande tabletter som t.ex paracetamol (Alvedon, Panodil mm) eller andra smärttabletter som Ipren och liknande. Starkare läkemedel samt hormonell behandling används också av många. Eftersom dessa metoder inte passar alla vill vi försöka hitta något annat som kan lindra besvären.

Melatonin är ett hormon som reglerar dygnsrytmen i kroppen och som ofta används vid sömnstörningar hos både barn och vuxna. I många länder säljs preparatet receptfritt som kosttillskott. Melatonin har också visats sig vara effektivt vid olika typer av smärta och vi planerar därför att undersöka effekten på svår mensvärk och endometriossmärta.

Studien är godkänd av Etikmyndigheten och Läkemedelsverket.

Hur går det till?

Om du vill vara med i vår studie kommer du att lottas till en av två studiegrupper, aktiv behandling eller icke aktiv behandling

Studien omfattar 3 menscykler, vilket motsvarar ungefär 3 månader, och inleds med en menscykel (cykel 1) där ingen behandling ges utan du får fylla i en dagbok som dels beskriver hur intensiv smärtan upplevs vid mens och hur mycket av vanliga värktabletter du tar.

Under nästföljande två menscykler (cykel 2-3) får den ena gruppen melatonin och den andra gruppen får sockertabletter, s.k placebo. Du kan ta dina vanliga smärttabletter som vanligt om du inte anser att tabletterna ger tillräcklig smärtlindring. Om du använder hormonella preventivmedel kan du fortsätta med detta, men du måste ha menstruationsblödning varje månad.

Har du endometrios och är blödningsfri är du också välkommen att höra av dig.

Under hela studieperioden kommer du att få fylla i en dagbok avseende smärta, där du får skatta hur ont du har. Dessutom får du skriva in hur mycket andra läkemedel du tar och om du eventuellt upplever andra effekter. Melatonin brukar inte medföra några påtagliga bi-effekter men en del kan känna en dåsighet.

Under studien för mensvärk kommer du att träffa vår forskningssköterska här på Södersjukhuset vid cirka 4 tillfällen. I studien för endometrios behöver vi träffas minst en gång på Södersjukhuset. Ytterligare besök kan anpassas både vad gäller ort och antal. Det finns möjlighet för ersättning för transportkostnader. Vid dessa besök tas ett urinprov för graviditetstest och ett blodtryck. Inga prover tas i övrigt. Besöken tar 20-60 minuter.

Hantering av personuppgifter

All information om dig under studiens gång hanteras av forskningsansvariga läkare och forskningssköterska. Endast studieansvariga har tillgång till ditt personnummer. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att lagras i 10 år. Vid sammanställning av resultat samt presentation av studien är all information avidentifierad dvs ingen enskild individ kan identifieras. Enligt Dataskyddförordningen (GDPR) har du rätt att gratis få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade eller raderade. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att dina uppgifter inte hanterats korrekt. Personuppgiftsansvarig är Södersjukhuset AB och kontaktperson Lena Marions (se nedan).

Dataskyddsombud vid Södersjukhuset är Cecilia Arrgård e-mail: GDPR.sodersjukhuset@sll.se

Allt deltagande är frivilligt och du kan alltid avbryta Ditt deltagande när som helst.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss

Ansvariga för studien är docent Lena Marions och specialistläkare Lisa Söderman vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Mejla, ring eller sms:a

kvinnoforskningscentrum.sodersjukhuset@sll.se

 eller 0725-82 46 94