Gå till innehåll
X

ST-läkare till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

2019-01-07
Region Stockholm, ST-läkare
Vi utlyser nu ST-tjänster i barn- och ungdomsmedicin vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.  
Kliniken har en bred allmänpediatrisk inriktning inklusive en omfattande neonatal och akutpediatrisk verksamhet samt spetskompetens inom flera gren- och subspecialiteter.  
Vi har också ett uppdrag att ta hand om viss kirurgi och ortopedi på barn. I verksamheten ingår även tre barn- och ungdomsmottagningar i närområdet.  
 
På kliniken finns stort intresse för utbildning och undervisning med goda omdömen för handledarskap samt en aktiv forskningsverksamhet med ett hundratal publicerade vetenskapliga artiklar per år. Vi erbjuder ett stort patientflöde med möjlighet till forskning inom ett flertal områden.  
 
På kliniken arbetar för närvarande ca hundra läkare varav 34 med ST-tjänst. Tjänstgöringen som ST-läkare är förlagd till klinikens olika enheter samt innebär också fortlöpande deltagande i jourverksamhet. En del av våra ST-läkare kommer att vara kursamanuenser för läkarutbildningens grundutbildning i pediatrik.  
Extern randning ingår till viss del i tjänstgöringen, främst inom barn- och ungdomspsykiatri och onkologi. I början av ST-utbildningen görs en plan för hela utbildningen och alla ST-läkare deltar i Södersjukhusets utvecklingsprogram inom ledarskap, organisation och vetenskapligt arbete.  
 
Sachsska barn - och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset och vi erbjuder  
akut- och specialiserad vård till barn och ungdomar. Vi är specialister inom barn- och ungdomspediatrik och är stolta över att erbjuda det bästa bemötandet för alla. Vi lyssnar gärna in åsikter som våra unga patienter och deras föräldrar har. FN: s konvention om barnets rättigheter ligger som grund i hela verksamheten.  
 
Vi är en arbetsplats med stark företagskultur som kännetecknas av högt i tak, hög kompetens, rak kommunikation och ett prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier. Vår strävan är att ständigt utveckla arbetet genom en öppen och ömsesidig dialog. Många medarbetare är involverade i vår växande forskning.  
 
Södersjukhuset har egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Vi ligger centralt på Södermalm nära pendeltåg, bussar och tunnelbana.  
 
Övrig information:  
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.  
 
Anställningsform:  
Tillsvidare   
 
Arbetstid:  
Heltid
 
Kvalifikationer:
Legitimerad läkare.  
 
Referensnummer:
160061
 
Sista ansökningsdatum:
2019-02-06
 
Fackliga representanter:
Clara Strömberg, Läkarföreningen på SÖS AB, 08-616 35 86

Kontaktpersoner

Fredrik Stenius
Tel: 08-616 40 29
Till toppen Pil