Gå till innehåll
X

Specialistläkare obstetrik/gynekologi med medicinskt ledningsansvar SÖS

2019-02-05
Region Stockholm, Specialistkompetenta läkare
Vill du vara med och utveckla verksamheten på BB SÖS?  
 
SÖS är hela livets sjukhus. För oss är det viktigt att det stora sjukhusets möjligheter kombineras med det nära personliga mötet. På BB SÖS föds närmare 8000 barn per år och vi erbjuder bas- och högspecialiserad vård för blivande och nyblivna föräldrar i Stockholm.  
 
Inom verksamhetsområde Kvinnosjukvård/förlossning är patientpanoramat brett, varierande och spännande. Sedan januari 2017 har Södersjukhuset en ny förlossningsavdelning där vi arbetar i team. Vi har tre medicinska BB-avdelningar, varav den ena är kombinerad antenatal- och eftervård, samt ett BB-hotell. Vi har också en stor öppenvårdsmottagning för planerade och akuta obstetriska patienter där också ultraljud och fosterdiagnostik utförs. Inom vårt verksamhetsområde finns även en omfattande gynekologisk verksamhet innefattande en egen operationsavdelning och både sluten och öppen vård.  
 
På jourtid har vi en god bemanning med tre sjukhusbundna linjer och en bakjour i hemmet.  
 
Arbetsbeskrivning:  
Vi söker nu en specialistläkare obstetrik/gynekologi med medicinskt ledningsansvar (MLA) till specialistmödravården. Tillsammans med sektionschef, vårdchef, vårdenhetschef och verksamhetsutvecklare och har du som MLA ett övergripande uppdrag att aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsprocesser inom enheten och fortsätta utveckla vårt teamarbete för en god och säker vård.  
 
Som MLA deltar du aktivt i arbetet på enheten vid ronder och patientarbete, upprättar och reviderar gällande riktlinjer, tar fram och utvecklar patientinformation samt följer och rapporterar medicinsk statistik. I samarbete med sektionschef arbetar du med schemaläggning, kompetensutvecklingsfrågor och planering av ST-läkarutbildning på enheten.  
 
Vi har en hög ambitionsnivå för fortlöpande kompetensutveckling och det bedrivs såväl obstetrisk som gynekologisk forskning på kliniken.  
 
Kvalifikationer:  
- Specialistkompetens i obstetrik och gynekologi  
- 2-3 års erfarenhet av arbete som specialistläkare  
- Dokumenterat forskningsarbete/disputation och/eller undervisning är meriterande  
 
Personliga egenskaper:  
Vi fäster stor vikt vid engagemang, initiativförmåga, och förmåga att bidra till ett välfungerande samarbete med såväl kollegor som patienter.  
 
Anställning:  
Tillsvidareanställning som specialistläkare, heltid, 40 timmar/vecka. Uppdraget som MLA är tidsbegränsat på 3 år med möjlighet till förlängning.  
 
I tjänsten ingår jourverksamhet på lämplig nivå.  
 
Kontaktperson:  
Corinne Pedroletti, Verksamhetsområdeschef  
072-599 3771  
 
Facklig representant:  
Läkarförbundet, Åsa Krensler når på mejl: asa.krensler@sll.se  
 
Referensnummer:  
Välkommen med din ansökan märkt med refnr Sös 160879 samt styrkt meritförteckning (använd blanketten ”Meritförteckning för läkare - vid ansökan om tjänst"), vetenskaplig produktion och övriga handlingar du önskar åberopa.  
 
LUS-information:  
För ansökan, fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar i ett exemplar via post till verksamhetsområdets HR-partner:  
- Meritförteckning för läkare  
- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen  
- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen  
- Publikationsförteckning  
 
Ansökan skickas till:  
HR-partner Lisa Andersson, Verksamhetsområde Kvinnosjukvård/förlossning plan 9, Södersjukhuset, 118 83 Stockholm  
 
Referensnummer:
160879
 
Sista ansökningsdatum:
2019-02-27
 
Fackliga representanter:
Läkarförbundet, Åsa Krensler når på mejl: asa.krensler@sll.se

Kontaktpersoner

Corinne Pedroletti
Tel: 072-599 3771
Till toppen Pil