Gå till innehåll
X

24 AT-block till Södersjukhuset, varav ett avdelas för forskar-AT

2019-02-08
Region Stockholm, AT-läkare
Ta möjligheten att göra din AT-tjänstgöring under 18 månader vid Södersjukhuset!   
 
Ansökan om forskar-AT ställs direkt till Karolinska Universitetssjukhuset med önskemål om vilket sjukhus (Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB eller Karolinska Universitetssjukhuset) man vill göra sin forskar-AT vid. Ansökningsperioden för forskar-AT öppnar 15 februari med sista ansökningsdag 5 mars.
 
Arbetsuppgifter   
Du kommer att få tjänstgöra vid opererande specialiteter 3 månader, invärtesmedicinska specialiteter, inkl. kardiologi, 3 månader samt på akutmottagning 3 mån. Därefter psykiatri 3 mån samt allmänmedicin 6 mån. De båda sistnämnda placeringarna sker inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde).
Vid sjukhusplaceringarna ingår jourtjänstgöring.   
 
Tjänstgöringen omfattar heltid (40 tim/v). För AT block är ingångslönen 32.000 sek/mån (enligt 2019 års nivå). Lönen höjs sedan enligt tabell var 12:e anställningsmånad efter läkarexamen alt. Socialstyrelsens beslut om villkor för legitimation. Obligatorisk introduktion (med lön) äger rum första veckan i AT-tjänstgöringen samt innan klinisk placering på internmedicin och akuten.
Vi erbjuder även ledarskapsutbildning. 
 
Anställningsform   
Tidsbegränsad anställning 18 månader.  
För forskar-AT 18 månader klinisk tjänst + 12 månader forskning.  
 
Kvalifikationer   
För ansökan om AT-tjänst krävs avlagd läkarexamen eller Socialstyrelsens beslut om villkor för legitimation.
Meriterande är minst 3 månaders klinisk erfarenhet som underläkare efter avlagd läkarexamen/Socialstyrelsens beslut för villkor om legitimation.
Vi beaktar all typ av klinisk verksamhet, men vid en längre tjänstgöringstid ser vi gärna att du har flera inriktningar.
Har du en annan relevant högskoleexamen, ledarskaps- och/eller forskningserfarenhet alternativt en pedagogisk utbildning är detta meriterande.   
 
Personliga egenskaper  
Södersjukhuset söker AT-läkare som företräder Södersjukhusets vision, värderingar och mål. Det är viktigt att du har lätt för att ta initiativ, samarbeta, kommunicera och att skapa goda relationer. Vi ser även att du är driven och flexibel samt att du har ett gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
 
För FORSKAR-AT gäller dessutom följande:   
AT-blocket för forskare är avsedda för såväl disputerade som icke disputerade. Icke disputerade forskare skall vara registrerade som doktorander vid KI.
Ett krav för att erhålla forskar-AT är en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Forskningsperioderna om totalt 12 månader förläggs mellan de kliniska utbildningsavsnitten. Under forskningsperioden är man tjänstledig (utan lön) från SÖS och anställd vid KI (med lön).  
 
Ansökningsprocessen  
Din ansökan ska innehålla  
  • Personligt brev  
  • CV  
  • Läkarexamensbevis alternativt legitimationsvillkor från Socialstyrelsen.  
  • Tjänstgöringsintyg som styrker din anställningstid efter examen.  
Observera att ansökningar per brev eller e-post inte beaktas, och att ofullständiga och sent inkomna ansökningar ej behandlas! 
 
Om du blir kallad till intervju sker detta via mail. Intervjutillfällena äger rum 19:e, 20:e samt 21:a mars.
Med kallelsen kommer också ett informationsbrev som beskriver innehållet i vår AT tjänstgöring.  
 
Vi rekryterar till två AT-starter hösten 2019: augusti (v. 35) och november (v. 48).  
12 AT-block vid varje start.   
 
Övrig information   
Södersjukhuset tillämpar även registerkontroll före beslut om anställning.  
 
Mer information om tjänsten lämnas av:  
 
Rekryterare Nancy Skohg   
tel:08-616 30 00  
nancy.skohg@sll.se 
 
AT-chef Christina (Stina) Osterman   
tel:08-616 46 04  
christina.almkvist-osterman@sll.se  
 
AT-studierektor Lina Sjödin  
08-616 24 58  
lina.sjodin@sll.se  
 
 
Välkommen med din ansökan!   
 
Referensnummer:
160997
 
Sista ansökningsdatum:
2019-02-24
 
Fackliga representanter:
Stockholms Läkarförening, sektion SÖS AB
Till toppen Pil