Gå till innehåll
X

Specialisttjänst inom anestesisjukvård på master- eller licentiatnivå till Anestesiavdelningen

2019-03-15
Region Stockholm, Sjuksköterskor anestesi
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom anestesisjukvård samt masterexamen eller licentiatexamen med placering på anestesiavdelningen. Tjänsten motsvarar steg 6 i region Stockholms kompetensstege för specialistsjuksköterskor*.  
 
Södersjukhuset är ett av Stockholms akutsjukhus med omfattande medicinsk, barnmedicinsk, kirurgisk, urologisk, ortopedisk, handkirurgisk samt gynekologisk/obstetrisk verksamhet. Verksamhetsområde Anestesi och intensivvård är en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) och har huvudinriktningar: Anestesi, postoperativ vård, intensivvård, smärtbehandling. Verksamheten omfatta anestesiologisk sjukvård med ca 25 000 anestesier årligen.  
På Södersjukhuset bedrivs en omfattande forskning och utbildning i samarbete med KI SÖS. 
 
Arbetsuppgifter 
  • Utveckla den anestesiologiska omvårdnaden på anestesiavdelningen utifrån vetenskap och evidens i samråd med sjuksköterskor nivå 5 och förbättringsgrupper.  
  • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder för säker vård och informationsöverföring. 
  • Initiera förbättringsarbeten/forskningsprojekt utifrån anestesiologisk omvårdnad med utgångspunkt från data från kvalitetsregister (SPOR) samt identifierade patientrisker i verksamheten.  
  • Driva utveckling av framtagandet av kvalitetsindikatorer inom anestesiologisk omvårdnad 
  • Utveckla metoder för att stödja patienter och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.  
  • Tillsammans med sjuksköterskor nivå 5 utveckla samverkansformer med olika aktörer i vårdkedjan i det perioperativ flödet. 
  • Handleda sjuksköterskor i projekt-, förbättrings- och examensarbeten. 
  • Bedriva egen forskning 
Kvalifikationer 
Legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom anestesisjukvård samt masterexamen eller licentiatexamen 
Klinisk erfarenhet inom anestesisjukvård minst 8 år 
Utbildnings- och/eller handledarmeriter 
Erfarenhet av förbättringsarbete är meriterande 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
 
*Klicka på länken för att läsa mer om den reella och formella kompetens som krävs för denna tjänst enligt Kompetensstegen i Region Stockholm: https://www.sll.se/globalassets/7.-jobb-och-personal/karriar-och-utveckling/broschyr-kompetensstege-ssk-4.1-7
 
Anställningsform 
Tillsvidareanställning som sjuksköterska inom anestesisjukvårdheltid 40 timmar.
Tjänsten innebär 50 % klinisk tjänstgöring och 50% utveckling, handledning och forskning. 

Övrig information
Södersjukhuset utför registerkontroll före beslut om anställning.

 
Referensnummer:
161904
 
Sista ansökningsdatum:
2019-03-31
 
Fackliga representanter:
Vårdförbundet, Johanna Palmqvist tel 08-616 2838

Kontaktpersoner

Eva Striem
Tel: 08-616 22 32
Anna Scheibe
Tel: 08-616 22 32
Till toppen Pil