Gå till innehåll
X

Omvårdnadsledare med ansvar för patientsäkerhet och kvalitet

2019-05-14
Region Stockholm, Specialistsjuksköterskor
 
 
Arbetsuppgifter: 
Sachsska barn och ungdomssjukhuset avser att stärka patientsäkerhet genom att utveckla verksamhetsområdets patientsäkerhetsorganisation och patientsäkerhetsarbete. Som ett led i detta arbete avser man att inrätta nya tjänster för specialistsjuksköterskor med ansvar för patientsäkerhet och kvalitet.   
Du kommer att leda och utveckla omvårdnaden för ansvarsområde patientsäkerhet och kvalitet inom sektionen. Du har också tillsammans med sektionens chefer ett övergripande ansvar på din sektion att säkerställa följsamhet till evidensbaserad vård samt arbeta för att en hög kvalitét och patientsäkerhet upprätthålls. 
 
Du kommer att delta i verksamhetsområdets patientsäkerhetsgrupp och den sektionsövergripande patientsäkerhetsgruppen.  
Som omvårdnadsledare arbetar du enligt steg 5 i kompetensstegen för sjuksköterskor i Region Stockholm* som 80 % kliniskt verksam med eget patientansvar och 20 % med klinisk verksamhetsutveckling utifrån ditt ansvarsområde, patientsäkerhet och kvalitet. 
 
 
Sachsska barn - och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset och vi erbjuder  
akut- och specialiserad vård till barn och ungdomar. Vi är specialister inom barn- och ungdomspediatrik och är stolta över att erbjuda det bästa bemötandet till alla. FN:s konvention om barnets rättigheter ligger som grund i hela verksamheten. 
 
Vi är en arbetsplats med stark företagskultur som kännetecknas av högt i tak, hög kompetens, rak kommunikation och ett prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier. Vår strävan är att ständigt utveckla arbetet genom en öppen och ömsesidig dialog. Många medarbetare är involverade i vår växande forskning. 
Södersjukhuset har egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Vi ligger centralt på Södermalm nära pendeltåg, bussar och tunnelbana. 
 
Övrig information:  
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. 
Att vara omvårdnadsledare innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm*  
 
Formell kompetens innebär att du uppfyller någon av nedanstående:   
• Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen 
• Specialistsjuksköterska eller legitimerad barnmorska 
• Legitimerad sjuksköterska med motsvarande kompetens* 
Samt: 
• Klinisk erfarenhet inom relevant specialitet/akutsjukvård/neonatalvård (minst 5 år) 
• Handledarutbildning inom hälso- och sjukvård (7,5 högskolepoäng) 
*Klicka på länken för att läsa mer om den reella kompetensen som krävs för denna tjänst: https://www.sll.se/globalassets/7.-jobb-och-personal/karriar-och-utveckling/broschyr-kompetensstege-ssk-1-7-webb-004.pdf 
 
Meriterande är kunskaper inom patientsäkerhet och händelseanalys. 
 
Personliga egenskaper 
För denna tjänst bör du vara kvalitetsmedveten och inneha en god språklig analytisk förmåga. Därtill bör du ha en god samarbetsförmåga.  
 
Referensnummer:
163370
 
Sista ansökningsdatum:
2019-06-14
 
Fackliga representanter:
Vårdförbundet Anette Gromell tel 073-9732621

Kontaktpersoner

Ann-Marie Bernsveden
Tel: 08-616 40 95
Monica Vestman
Tel: 08-616 40 98
Till toppen Pil