Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Jobba på Sös / Lediga jobb / Position

Vårdenhetschef till Intensivvårdsavdelning IVA Södersjukhuset

2019-07-09
Region Stockholm, Chefer inom vård- och omsorg

IVA erbjuder intensivvård av hög kvalitet till samtliga verksamhetsområden inom Södersjukhuset. De största samarbetsklinikerna är verksamhetsområdena kirurgi och ortopedi, därnäst gynekologi med kvinnosjukvård och förlossning. Vi vårdar även barn. Avdelningen har 10 stycken intensivvårdsplatser och bemannar även postoperativ/uppvaknings verksamhet. Årligen vårdar vi ca 900 intensivvårdspatienter och drygt 14000 post op/uppvakningspatienter.

IVA tillhör verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård. Inom verksamhetsområdet finns även anestesi, smärtmottagning och steriltekniskt centrum. Totalt är vi ca 385 medarbetare. Inom avdelningen pågår ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete. I internutbildningen ingår bl.a. schemalagda studiedagar och körkortsutbildning för medicinteknisk utrustning. Vår avdelning har satsat mycket tid och resurser på kvalité och utveckling både inom patientvården och arbetsmiljö.    

 
Arbetsuppgifter:  
Ditt uppdrag är ett delat ledarskap tillsammans med 3 andra vårdenhetschefer. Ni ansvarar för personalledning, verksamhetsutveckling och planering. Uppgifterna innebär allt från att vara koordinator i den dagliga verksamheten till kvalitets- och förbättringsarbete. Du ansvarar också för omvårdnadsarbetet, arbetsmiljö, miljö på arbetsenheten och att utveckla samverkansformer inom den egna enheten och samarbetspartner utanför det egna verksamhetsområdet. Du kommer också att ha egna ansvarsområden överenskommet i samråd med vårdchef och övriga vårdenhetschefer. Du är närmaste chef för ca 25-30 medarbetare. Avdelningsledningen består av vårdchef, 4 vårdenhetschefer, sektionschef (överläkare) och överläkare (MLA). Du är direkt underställd vårdchefen.
 
Anställningsform:  
Tidsbegränsat chefskap i kombination med tillsvidareanställning som intensivvårdssjuksköterska
 
Kvalifikationer:  
Du är leg sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård
Det är meriterande om du har chefsutbildning och erfarenhet av chefsuppdrag

Vi ser gärna att du:
- Är tydlig och närvarande chef som är intresserad av att arbeta i en organisation med delat ledarskap.
- Har förmåga att leda och utveckla dina medarbetare
- Är engagerad i ditt ledarskap och vill utvecklas både som person och ledare
- Har en god tvärprofessionell samarbetsförmåga
- Har helhetsperspektiv på verksamheten samt förmåga att kunna se och företräda enskilda medarbetare och gruppers behov
- Är en god förebild i organisationen och har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat i arbetsgruppen.
- Arbetar utifrån Södersjukhusets värdegrund med att sätta patienten först, respekt för individen. Värdegrunden är ett stöd i hur vi fattar beslut och agerar mot varandra.

Övrigt:
Vi kan erbjuda dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen i Stockholm med mycket med goda kommunikationer. Vi ger dig möjlighet till fri friskvård i fina träningslokaler med gym, gruppaktiviteter och tillgång till sjukgymnast. Mer information om Södersjukhuset får du på vår webbplats www.sodersjukhuset.se.
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.

Information om tjänsten lämnas av:  
Thorleif Rosander
Vårdchef IVA
Tel: 08-616 22 37  

Fackliga företrädare:  
Hedvig Bruno
Vårdförbundet
Tel: 08-616 22 09

Barbro Ekholm
Kommunal
Tel: 08-616 18 59
 
Referensnummer:
164133
 
Sista ansökningsdatum:
2019-08-11
 
Fackliga representanter:
Vårdförbundet: Hedvig Bruno, 08-616 22 09

Kontaktpersoner

Thorleif Rosander
Tel: 08-616 22 37