Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Jobba på Sös / Lediga jobb / Position

Specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesi med uppdrag som daglig driftledare till Postoperativa enheten på Södersjukhuset

2019-07-09
Region Stockholm, Sjuksköterskor IVA
Är du specialistsjuksköterska inom intensivvård alternativ anestesi och vill ha ett tidsbestämt uppdrag som Daglig driftledare på vår postoperativa enhet så är du välkommen till oss på Södersjukhuset.

Under 2019 flyttar vi in i helt nybyggda lokaler och planeringen för det pågår för fullt. Som Daglig driftledare (DDL) på den postoperativa enheten kommer du att tillhöra verksamhetsområde Anestesi- & intensivvård. Den Postoperativa enheten (Post Op) är en del av Intensivvårdsavdelningen (IVA). IVA erbjuder intensivvård av hög kvalitet till samtliga verksamhetsområden inom Södersjukhuset. De största samarbetsklinikerna är verksamhetsområdena kirurgi och ortopedi, därnäst gynekologi med kvinnosjukvård och förlossning. Vi vårdar även barn. Avdelningen har 10 stycken intensivvårdsplatser och bemannar även postoperativ/uppvaknings verksamhet. Årligen vårdar vi ca 900 intensivvårdspatienter och drygt 14000 post op/uppvakningspatienter.
 
IVA tillhör verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård. Inom verksamhetsområdet finns även anestesi, smärtmottagning och steriltekniskt centrum. Totalt är vi ca 385 medarbetare. Inom avdelningen pågår ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete. I internutbildningen ingår bl.a. schemalagda studiedagar och körkortsutbildning för medicinteknisk utrustning. Vår avdelning har satsat mycket tid och resurser på kvalité och utveckling både inom patientvården och arbetsmiljö.    
 
Arbetsuppgifter:  
Som DDL kommer du att leda och fördela arbete på postoperativa enheten tillsammans med anestesiolog och vårdenhetschef. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att fördela samt vid behov omfördela personalen utifrån aktuell vårdtyngd och samordna patientflödet. Du ska arbeta för en patientsäker vård och aktivt medverka så processer och flöden följer verksamhetens mål. DDL uppdraget innebär också att du sitter med i förbättringsarbeten som berör postoperativa enheten. Du kommer också arbeta kliniskt som specialistsjuksköterska på Post Op.

Vi har en trivsam arbetsplats som präglas av engagemang, nyfikenhet och ansvar. Vi arbetar i team och visar respekt för patienter, anhöriga och varandra. Vi har fokus på patientsäkerhet och arbetar för att hålla en hög kvalitet i vårt dagliga arbete.  Vi erbjuder dig ett individuellt anpassat introduktionsprogram så att du på ett säkert sätt kan komma in i ditt arbete.

 
Anställningsform:  
Tillsvidareanställning, veckoarbetstid är 38.15 med dagtjänstgöring. Du kommer också att tjänstgöra var 4:e helg. Din grundinställning blir som specialistsjuksköterska inom intensivvård alternativ anestesisjukvård med tidsbegränsat uppdrag som DDL om 3 år med möjlighet till förlängning.
 
Kvalifikationer:  
Du är sjuksköterska med specialistkompetens inom intensivvård alternativ anestesisjukvård med minst 3 års erfarenhet av akutsjukvård.
Erfarenhet av arbetsledning är meriterande.  
 
Personliga egenskaper:  
Du är omvårdnadskunnig, ansvarsfull och har en god kommunikation och samarbetsförmåga. Du skapar ett positivt arbetsklimat genom ditt sätt att vara med god förmåga att engagera och skapa delaktighet, är en förebild i organisationen. På Södersjukhuset och vo anestesi & intensivvård arbetar vi aktivt med patientdelaktighet och personcentrerad vård, något vi tror att du också vill. Du vill vara med och skapa en god personcentrerad vård för våra patienter och närstående och bidra till en bra stämning på vår arbetsplats.
 
Övrigt:
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.
 
Information om tjänsten lämnas av:  
Thorleif Rosander
Vårdchef
Tel: 08-616 22 37  
 
Anna Kewenter Hedencrona 
Vårdenhetschef Post Op
Tel. 08-616 2414  
 
Fackliga företrädare:  
Hedvig Bruno
Vårdförbundet
Tel: 08-616 18 80
 

 
Referensnummer:
164144
 
Sista ansökningsdatum:
2019-08-11
 
Fackliga representanter:
Vårdförbundet: Hedvig Bruno, 08-616 18 80

Kontaktpersoner

Thorleif Rosander
Tel: 08-616 22 37
Anna Kewenter Hedencrona
Tel: 08-616 2414