Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Jobba på Sös / Lediga jobb / Position

Spännande klinisk roll för sjuksköterska med specialistexamen!

2019-07-16
Region Stockholm, Specialistsjuksköterskor

Internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm är Sveriges största enhet för vård av medicinska sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas patienter som har någon form av våra vanligaste medicinska folksjukdomar. Kliniken är indelad i tre sektioner: Akut internmedicin & neurologi, Endokrinologi, allergologi och mottagning samt Gastroenterologi & lungmedicin.

Vi söker nu en klinikövergripande omvårdnadsledare vars huvuduppdrag är att utveckla omvårdnad inom specialistområde smärta. Vi erbjuder dig att arbeta i ett unikt projekt på AVA där du som sjuksköterska har en helt ny roll och arbetar mot avdelningens sjuksköterskor såsom överläkaren jobbar mot underläkaren, d.v.s. du är omvårdnadsspecialisten på avdelningen. Hos oss får du ett utvecklande arbete på en spännande och lärorik arbetsplats där du får möjlighet att bidra med din kunskap för patientens bästa, både på ett strategiskt och operativt plan.

Arbetsuppgifter

Omvårdnadsledaren är kliniskt verksam till 80% såsom omvårdnadsspecialist samt har 20 % verksamhetsområdesövergripande ansvar inom smärta. Omvårdnadsledaren är en förebild i det dagliga kliniska omvårdnadsarbetet och verkar för att evidensbaserade arbetssätt och metoder efterföljs samt arbetar med att tydliggöra verksamhetens mål. I det patientnära arbetet handleder och utbildar du samt ger utvecklande feedback till medarbetarna med syfte att lära.

I ditt uppdrag som omvårdnadsledare leder och utvecklar du omvårdnaden inom ditt område enligt nationella riktlinjer och styrdokument. Du planerar och samordnar förbättringsarbeten inom området, utarbetar, implementerar och följer upp skriftliga rutiner och riktlinjer utifrån evidens. I arbetet ingår också att ansvara för att kvalitetsindikatorer inom området följs, rapporteras och återkopplas till ledningsgruppen. Du samverkar med, utbildar och stöttar områdesansvariga sjuksköterskor inom ditt specialistområde.

Kvalifikationer

• Leg. Sjuksköterska med minst 5 års erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvården.

• Specialistsjuksköterskeutbildning med magisterexamen eller motsvarande.

• Handledarutbildning 7,5 hp

• Goda kunskaper inom kvalitetsarbete och förbättringskunskap

 

Meriterande kvalifikationer

• Arbetslivserfarenhet av medicinsk omvårdnad inom internmedicinsk verksamhet är meriterande.

• Dokumenterad erfarenhet ha drivit förbättringsarbete inom omvårdnadsområdet med goda resultat.

 

Personliga egenskaper

Du delar vår värdegrund – patienten först - och har ett genuint intresse för internmedicinsk omvårdnad, kvalitetsarbete och patientsäkerhet. För att planera, sammankalla grupper, följa upp, utbilda inom ditt område och stödja områdesansvariga sjuksköterskor krävs att du är strukturerad och att du arbetar metodiskt samt har en god pedagogisk förmåga. Du leder grupper och förbättringsarbeten samt faciliterar och skapar engagemang vilket gör att du behöver ha god ledarskapsförmåga. Ditt arbete ställer krav på din förmåga att kunna dra slutsatser inom ditt område samt att tillämpa dessa i det klinikövergripande förbättringsarbetet.

Du trivs med självständigt arbete och att ha stort eget ansvar och vill gärna vara med och utveckla vår verksamhet. Du är samarbetsinriktad och prioriterar teamets resultat och arbete, inte individuella prestationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser att din ansökan består av personligt brev & CV.

 

Kontaktperson

Peter Blomberg, Vårdenhetschef

Tel: 08-616 3175

 

Fackliga företrädare

Vårdförbundet Centra Söder

Tel: 070-484 33 10

 

 
Referensnummer:
164228
 
Sista ansökningsdatum:
2019-08-04
 
Fackliga representanter:
Vårdförbundet Centra Söder

Kontaktpersoner

Peter Blomberg
Tel: 08-616 3175