Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Jobba på Sös / Lediga jobb / Position
Besöksförbud på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Södersjukhusets patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Läkarchef/överläkare till Infektionskliniken/Venhälsan, Södersjukhuset

2020-07-01
Region Stockholm, Specialistkompetenta läkare

 

Infektionskliniken/Venhälsan på Södersjukhuset har ett brett uppdrag inom sluten- och öppenvård. Vi söker dig som vill ha den unika chansen att som läkarchef och överläkare tillsammans med oss fortsätta bygga upp vården och processerna.

Verksamheten har ca 100 medarbetare varav drygt 20 är läkare. Kliniken består av två vårdavdelningar, avdelning 10 har 24 vårdplatser, samtliga är enkelrum och avd 8 har 12 vårdplatser med slussade rum. På infektionsavdelningarna vårdas patienter som bedöms vara i behov särskild infektionskompetens ex pneumoni, sepsis, endokardit, CNS-infektioner och infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. Infektionskliniken/Venhälsan har ett brett konsultuppdrag på Södersjukhuset.

 

Infektionskliniken/Venhälsan bedriver även en omfattande öppenvård. Inom öppenvård har vi en mindre verksamhet inom allmän infektion och en stor verksamhet inom HIV, STI samt PrexepostionsProfylax (PrEP) mot HIV. Vårt venerologiska uppdrag riktar sig till målgruppen män som har sex med män (MSM).

 

Exempel på förändringsprojekt vi nu driver är öppnande av dagvårdsenhet, sjukhusövergipande samarbete för vård av covid-19 och uppföljning efter slutenvård, införande av nya teambaserade arbetssätt inom slutenvård. Inom öppenvården har vi stort fokus på att utveckla vår nystartade verksamhet inom PrEP och nå förbättrade resultat av upplevd hälsa för våra HIV-bärare.

Om tjänsten

Som läkarchef är du närmaste chef för alla läkare. Medarbetargruppen består av drygt 20 medarbetare. Du rapporterar till Verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. Du ansvarar för daglig drift och arbetar med att implementera nya arbetssätt och rutiner samt driver förändringsarbete och projekt. Organisationens stabsfunktioner i form av verksamhetsutvecklare, IT-samordnare, HR Partner och Controller mm finns för att stödja dig i rollen.

 

I uppdraget ingår 50% som chef och 50% kliniska uppdrag. Detta upplägg har visat sig fungera väl på kliniken, vi har separata uppdrag för studierektor, FoUUi-ansvarig, medicinskt ansvar inom sluten- och öppenvård och schemaläggning.

 

På Södersjukhuset har vi ett gediget chefsprogram som skapar förutsättningar för ett gott ledarskap. Vi har ett prestigelöst samarbetsklimat mellan alla yrkeskategorier.  Vår strävan är att utveckla arbetet genom en öppen och ömsesidig dialog. För oss är det viktigt att trivas på jobbet.

 

Vi söker dig som

  • är specialistläkare i infektionssjukdomar och har ett starkt intresse för ledarskap 

Det är meriterande med

  • har tidigare erfarenhet som chef eller av ledarskap i vårdmiljö t ex studierektorsuppdrag eller schemaläggning
  • en akademisk avhandling eller andra forskningsmeriter
  • erfarenhet av att framgångsrikt ha lett förändrings- och förbättringsarbete

För att lyckas i rollen

  • är du innovativ, lyhörd, empatisk och flexibel och är van att samarbeta med olika personalkategorier
  • är du tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet, du ser och tar tillvara alla medarbetares kompetens och ditt ledarskap präglas av öppen och rak kommunikation.
  • Har du en god organisatorisk förmåga, känsla för struktur och stort lösningsfokus
  • har du goda HBTQ-kunskaper

Personliga egenskaper

  • Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga samt att du har en öppen attityd mot alla typer av människor

 

Anställningsform:
Tillsvidareanställning som överläkare (alternativt specialistläkare eller biträdande överläkare) heltid

samt tidsbegränsat chefskap om tre år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

 
Referensnummer:
170961
 
Sista ansökningsdatum:
2020-08-16
 
Fackliga representanter:
SACO Läkarförbundet 08-616 10 00 vx

Kontaktpersoner

Emma Lindbäck
Tel: