Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Framtidens Sös / Så hanterar Södersjukhuset covid-19
Besöksförbud på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Södersjukhusets patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Så hanterar Södersjukhuset covid-19

Ska du besöka Södersjukhuset? Så länge du själv är frisk hoppas vi att du ska känna dig trygg när du är här. Sjukhuset har goda rutiner för att förhindra spridning av coronavirus.

Södersjukhuset har infört besöksförbud (med vissa undantag) för att undvika att personer som inte ska vårdas på sjukhusets avdelningar eller mottagningar sprider smitta på sjukhuset. Vi skyddar då både de patienter som finns på sjukhuset och de som utför viktiga arbetsuppgifter.

Här nedan kan du läsa om övriga åtgärder som vidtagits på sjukhuset för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset.

 • Ingen allmän provtagning för covid-19

  Södersjukhuset provtar bara patienter som är så pass sjuka att de behöver läggas in på sjukhuset. Du kan alltså inte komma hit och testa dig för coronaviruset/covid-19, oavsett om du tillhör riskgruppen eller inte.

  Kommer du ändå hit, riskerar du att bli smittad och även smitta andra i onödan. Om du är så svårt sjuk att du behöver söka akutvård, kommer vi göra allt vi kan för att skydda dig från smitta och ge dig den vård du behöver.

   

   

 • Patienter med misstänkt covid-19 hanteras avskilt

  Patienter som kommer akut till sjukhuset med symtom som kan vara orsakade av coronavirus blandas inte med andra patienter på akutmottagningen. Detta gäller både vuxna på den stora vuxenakuten och barn på barnakuten.

  Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion (covid-19-infektion) behöver läggas in, sker det i enkelrum på en speciell avdelning för infektionssjukdomar. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektionen eller inte.

  Koppat till covid-19 har Södersjukhuset också förberett särskilda förlossningsrum, avskilda operationssalar, och isolerade vårdplatser för intensivvårdspatienter.

 • Vad gäller vid bokade mottagningsbesök?

  Patienter som ska besöka mottagningar uppmanas att kontakta mottagningen före bokad besökstid om de känner sig sjuka med feber och/eller luftvägssymtom.

  Personal på mottagningen bedömer tillsammans med patienten om besöket kan skjutas upp till ett senare tillfälle. Om besöket är nödvändigt ordnar man så att risken för att patienten sprider smitta blir så liten som möjligt.

 • Vi har utökad städning för att minska smittspridningen

  Sjukhusets lokaler städas oftare än vanligt, med särskilt fokus på till exempel hissknappar, dörrhandtag och andra ytor som många personer tar på.

 • Bara friska medarbetare arbetar på Sös

  Medarbetare som känner sig sjuka kommer givetvis heller inte till jobbet på Södersjukhuset.

 • Så hanteras covid-19 på förlossningen

  Sös har begränsat antalet medföljare till en person för att minska risken för spridning av covid-19 på förlossningen. I speciella fall får föderskan ha med sig en frisk doula utöver en frisk medföljare. 

  Enbart kvinnan är välkommen till sin planerade ultraljudsundersökning, besök på specialistmödravården, BB-mottagningen och amningsmottagningen. 

  Läs mer om hur förlossningen hanterar covid-19 här

 • Tillfälligt stopp för mammografiscreening

  För att minska risken för spridning av coronaviruset stänger mammografiscreeningen vid Bröstcentrum Södersjukhuset tills vidare, från och med måndag 23 mars 2020. Gäller även Sös mammografiscreeningenheter i Södertälje och Aleris Sabbatsberg.

  Beslutet är fattat av regional särskild sjukvårdsledning inom Region Stockholm, i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv att friska personer ska undvika besöka sjukhusen. Läs mer här.

 • Om strålbehandling för bröstcancerpatienter

  Strålbehandlingskapaciteten i Region Stockholm är begränsad och under en tid har patienter skickats till andra län för behandling. För tillfället görs inte detta på grund av risken för spridning av coronaviruset.

  Varje patient bedöms individuellt och vilken behandling som rekommenderas varierar. Det finns även andra behandlingar som är effektiva och som beroende på situation är att föredra framför strålbehandling.

  Svenska bröstcancergruppen uppdaterar sina riktlinjer för strålbehandling för bröstcancerpatienter och Södersjukhuset och samtliga bröstcentrum i Region Stockholm kommer att följa dessa.

 • Vad du kan göra själv

  Att tvätta händerna är en viktig del i att inte bli smittad eller sprida smitta. På 1177.se kan du se en film om hur du gör.

  Om du är osäker på om du behöver ringa vården kan du göra Region Stockholms självskattningstest för Covid-19. Självskattningstestet ska inte göras vid akut livshotande tillstånd (ring istället 112) eller när det gäller sjuka barn (ring 1177). Du hittar självskattningstestet på Region Stockholms webbplats

  Slutligen: stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra. Dvs. när du har något av följande symptom:

  • Feber
  • Hosta
  • Snuva
  • Halsont
 • För dig som vill hjälpa till

  Vill du bidra med din vårdkompetens, tid eller donationer? Läs mer här