Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Framtidens Sös / Så hanterar Södersjukhuset covid-19
Besöksförbud på Södersjukhuset

Generellt besöksförbud råder på Södersjukhuset p.g.a. covid-19. Gäller både besökare och medföljare. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Så hanterar Södersjukhuset covid-19

Ska du besöka Södersjukhuset? Så länge du själv är frisk hoppas vi att du ska känna dig trygg när du är här. Sjukhuset har goda rutiner för att förhindra spridning av coronavirus.

Södersjukhuset har infört besöksrestriktioner för att undvika att personer som inte ska vårdas på sjukhusets avdelningar eller mottagningar sprider smitta på sjukhuset. Vi skyddar då både de patienter som finns på sjukhuset och de som utför viktiga arbetsuppgifter.

Här nedan kan du läsa om övriga åtgärder som vidtagits på sjukhuset för att förhindra spridning av coronaviruset samt medicinska prioriteringar till följd av den ansträngda vårdsituationen i Region Stockholm.

 • Om provtagning för covid-19

  Bara du som är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas att boka provtagning (PCR-test) via 1177. Du som  har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 har möjlighet att boka tid för antikroppstest. På 1177.se kan du läsa om hur bokning av tid går till

  Södersjukhuset provtar bara patienter som är så pass sjuka att de behöver läggas in på sjukhuset. Du kan alltså inte komma hit och testa dig för coronaviruset/covid-19, oavsett om du tillhör riskgruppen eller inte.

  Om du är så svårt sjuk att du behöver söka akutvård, kommer vi göra allt vi kan för att skydda dig från smitta och ge dig den vård du behöver.

   

   

 • Våra åtgärder för att minska smittspridning

  För att minska smittspridning av covid-19 tillämpas basala hygienregler, d.v.s. handhygien och korrekt användning av arbetskläder, skydds- handskar och skyddskläder för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Dessutom använder vårdpersonalen heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vårdmoment. Det gäller i mötet med alla patienter på Södersjukhuset, eftersom många av våra patienter ingår i någon av riskgrupp.

  Sjukhusets lokaler städas oftare än vanligt, med särskilt fokus på till exempel hissknappar, dörrhandtag och andra ytor som många personer tar på.

 • Tvätta händer, stanna hemma och håll avstånd

  Att tvätta händerna är en viktig del i att inte bli smittad eller sprida smitta. På 1177.se kan du se en film om hur du gör.

  Om du är osäker på om du behöver ringa vården kan du göra Region Stockholms självskattningstest för Covid-19. Självskattningstestet ska inte göras vid akut livshotande tillstånd (ring istället 112) eller när det gäller sjuka barn (ring 1177). Du hittar självskattningstestet på Region Stockholms webbplats

  Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra. Dvs. när du har något av följande symptom:

  • Feber
  • Hosta
  • Snuva
  • Halsont

  Och håll socialt avstånd till din medmänniskor.

 • Planerad vård och behandling som försenas

  Som en konsekvens av covidpandemin har Södersjukhuset för nuvarande begränsad kapacitet att genomföra viss planerad vård och behandling, och behöver fortsatt prioritera planerade behandlingar utifrån det medicinska behovet. Det innebär att väntetider för planerade operationer kan variera beroende på vilken verksamhet, och vilket skäl som finns för behandlingen.

  Om du har ett planerat vårdbesök, en behandling eller en planerad operation som behöver ställas in kommer du att kontaktas av din mottagning eller avdelning och få besked om detta. Du som inte blir kontaktad av din mottagning/avdelning ska komma till Södersjukhuset som planerat.

 • Krisstöd för patienter, närstående och medarbetare

  För att stötta patienter, närstående och medarbetare i covid-19-vården på Sös har sjukhuset samlat ett 20-tal kuratorer, psykologer och psykoterapeuter till en tillfällig sjukhusgemensam psykosocial resurs. Många av dem ingår i avdelningarnas vårdteam, nära patienterna och deras närstående. Andra finns på sjukhuset för medarbetare eller vårdlag som behöver stöd.

   

  Det här stödet ges

  Krisstöd till patienter och närstående

  • Kuratorerna och psykologerna som bemannar covid-19-avdelningarna finns på plats under kontorstid men har möjlighet till att förskjuta sina arbetspass efter behov. Fokus är krisomhändertagande och socialkurativt arbete genom patientens hela vårdprocess på sjukhuset. Men också när patienten eventuellt har avlidit, eller skrivs ut.

  • Kuratorerna och psykologerna medverkar vid interna möten och ”rondgenomgångar” och kan själva, eller via vårdpersonalen, uppmärksamma patienter eller närstående som är i behov av stöd. Patienter kan också själva efterfråga stöd till sina närstående.

  • På grund av smittorisken har Sös infört ett generellt besöksförbud. Kontakten med närstående sker därför mest via telefon och/eller videolänk på läsplatta. Videosamtal erbjuds även för närstående till nedsövda patienter. Kuratorn finns med vid samtalen och ger information och stöd.

  • IVA, en av Sös intensivvårdsavdelningar, har också upprättat en telefonlinje dit närstående kan ringa och få stöd. Telefonlinjen bemannas av kurator och psykolog och telefonnumret dit är: 08-616 48 94.

  • I vissa fall får friska närstående, som inte är gravida, komma till patienten på avdelningen iförda skyddsutrustning. Det är till exempel vid brytpunktssamtal (när beslut tas om att inleda vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård), under tiden en patient får palliativ vård, eller när en patient har avlidit. Kuratorerna och psykologerna tar då emot de närstående, och finns med under och en stund efter besöken. Har patienten dött hålls ett efterlevandesamtal. Efterlevnadssamtalet kan också göras i efterhand via telefon/videolänk.

  • Krisstöd till efterlevande: Psykosocial personal kan också erbjuda socialt stöd och rådgivning framåt, utöver krisstödet där och då. Vid behov hänvisas/remitteras närstående för vidare uppföljning till kommun, region eller till aktuellt trossamfund.

  Självhjälpsprogram vid oro för coronaviruset/covid-19

  Om du upplever oro i samband med coronaviruset/covid-19 finns det ett kostnadsfritt självhjälpsprogram som kan användas av den som vill lära sig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år i Stockholms län via inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

  Stödsamtal för medarbetare
  Tre personalstödjare har också avsatts för att ge stöd till vårdpersonalen. Genom funktionsbrevlådan personalstod_covid19_sos.sodersjukhuset@sll.se kan medarbetare/arbetsledare/chef beställa individuellt stöd. Vill ett arbetslag på en covid-19 avdelning ha ett stödsamtal i grupp, till exempel innan hemgång efter ett arbetspass, går det också bra. Personalstödjarna är psykoterapeuter med specialistkompetens i krisstöd. Samtalsstödet ges i Specialistcentrum Sexuell hälsas samtalsmottagningar (hiss D, plan 3).

  Läs mer om hur kuratorerna, psykologerna och psykoterapeuterna i covid-19-vården jobbar

  I nyheten på sidan www.sodersjukhuset.se/psykosocialt berättar Magnus Karlsson, bemanningsansvarig för de psykosociala resurserna, och Linda Geupel, samordnande kurator, mer om det psykosociala stödet kring covid-19 på Sös. De vill också uppmana alla patienter, patienters närstående och medarbetare på Sös som känner behov av stöd - att utnyttja den hjälp som ges.  

   

 • Vad gäller vid bokade mottagningsbesök?

  Patienter som ska besöka mottagningar uppmanas att kontakta mottagningen före bokad besökstid om de känner sig sjuka med feber och/eller luftvägssymtom.

  Personal på mottagningen bedömer tillsammans med patienten om besöket kan skjutas upp till ett senare tillfälle. Om besöket är nödvändigt ordnar man så att risken för att patienten sprider smitta blir så liten som möjligt.

 • Så hanteras covid-19 på förlossningen

  Södersjukhuset har begränsat antalet medföljare till en person för att minska risken för spridning av covid-19 på förlossningen. I speciella fall får föderskan ha med sig en frisk doula utöver en frisk medföljare. 

  Till det planerade besöket på ultraljudsmottagningen, specialistmödravården, BB-mottagningen och amningsmottagningen är enbart föderskan välkommen under rådande situation. 

  Läs mer om hur förlossningen hanterar covid-19 här