Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Nyheter / AI-studie på Sös med på 100-listan över projekt som kan förändra världen
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

AI-studie på Sös med på 100-listan över projekt som kan förändra världen

20 000 kvinnor i Sverige drabbas årligen av en lång och utdragen förlossning på grund av ineffektiva förlossningsvärkar, så kallad värksvaghet. Forskningsprojektet Giving Birth på Sös söker nya behandlingsmetoder vid värksvaghet och tar fram ett beslutsstöd med hjälp av AI. Projektet är med på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) 100-lista över projekt som kan förändra världen.

Vid värksvaghet får kvinnan värkar under förlossningen, men ineffektiva sådana. Det beror på att livmodern, som är en av kroppens största muskler, har blivit uttröttad och inte orkar dra ihop sig ordentligt för att driva fram barnet. Förlossningen tar längre tid.

Det påverkar både kvinnan och barnet negativt. Risken för syrebrist hos barnet ökar och förlossningen får oftare avslutas med sugklocka eller kejsarsnitt. Något som i sin tur ökar risken för blödning eller bristningar hos kvinnan. De kvinnor som drabbas av långdragna förlossningar vittnar oftare om en negativ förlossningsupplevelse.

Sedan 2017 driver Eva Wiberg-Itzel, överläkare, docent och lektor på Kvinnokliniken vid Södersjukhuset, ett stort europeiskt forskningsprojekt som heter ”Giving Birth” på Södersjukhusets förlossning. I forskningsprojektet undersöks kvinnor med ett avstannat förlossningsarbete, dvs. värksvaghet, och kan vara i behov av värkstimulerande dropp med hormonet oxytocin.

- Idag ges oxytocin när värkarna är ineffektiva. Är livmodern uttröttad får stimuleringen ingen effekt. Kraften i värken saknas. Då kan det istället vara bättre att låta livmodern vila en stund för att efter pausen stimulera adekvat med oxytocin.

- I projektet Giving Birth mäter vi nivån av mjölksyra i livmodern genom att analysera laktathalten i några droppar fostervatten (AFL, AmnioticFluidLactate) som alltid sipprar ut ur vagina under förlossningen då fosterhinnorna gått sönder. På så sätt kan vi få ett besked om hur uttröttad kvinnans livmoder faktiskt är och utifrån det avgöra om hon ska stimuleras med oxytocin eller inte.

- Vårt mål nu är att ta fram en applikation som med hjälp av artificiell intelligens, AI, hjälper oss läkare eller barnmorska att ta objektiva beslut kring när värkstimulerande dropp ska ges och inte. Data från 5000 inkluderade förlossningar i tidigare studier kommer att användas för att utveckla denna applikation, ett beslutsstöd, där AFL-värdet tillsammans med övrig information runt kvinnan och barnet kommer att vara en viktig del. Målet är att förbättra vår handläggning vid värksvaghet, med en normal förlossning, en frisk mamma och ett friskt barn som resultat.

Mer information

Läs mer om Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista "Från kunskap till hållbar konkurrenskraft".
Läs mer om forskningsprojektet Giving Birth.


Eva Wiberg Itzel

Eva Wiberg Itzel är överläkare på förlossningen samt docent och lektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) vid Karolinska Institutet.

Foto på Eva Wiberg-Itzel: Torkel Ekqvist, Fotogruppen  Sös