Hoppa till huvudinnehållet

Åtgärder i landstinget när ny utrustning för strålbehandling ska tas i bruk

Under första halvåret 2019 ska den nya utrustningen för strålbehandling börja användas vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Under den tiden blir kapaciteten något lägre än vanligt. Därför har landstinget och vårdgivarna gjort flera åtgärder för att säkra att alla patienter ska få rätt behandling i rätt tid även under tiden som de nya utrustningarna tas i bruk.

Åtgärderna handlar om att noga planera och samordna all strålningsverksamhet i länet för att använda kapaciteten på bästa sätt. Vissa ombyggnationer har också flyttats och extra medarbetare har anställts. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer också vissa patienter att få sin strålbehandling utanför Stockholm under de närmaste fyra månaderna. Resor, inklusive hemresa varje helg, och uppehälle bokas och betalas av Stockholms läns landsting. Landstinget har avtalat med sjukhusen i Växjö, Jönköping, Linköping, Umeå och Sundsvall om att kunna ta emot patienter från Stockholm.

Bland de patienter som ordinerats strålning som efterbehandling efter operation mot bröstcancer kommer 2 - 4 patienter per vecka att erbjudas resa till någon av de orter som landstinget samarbetar med. Orsaken är att rutinerna för just den behandlingen innebär att vården kan ges på annan ort samtidigt som man som patient ändå kan behålla sin ordinarie läkare.
En gemensam planering har gjorts av landstinget centralt, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Syftet med den gemensamma planeringen är att använda all kapacitet på bästa sätt och gemensamt kunna sätta in åtgärder.Under den här perioden är det flera landsting som uppdaterar sin strålbehandlingsutrustning men kapacitet finns tillgänglig under den här tiden i Växjö, Jönköping och Sundsvall, Linköping och Umeå.

Landstinget och vårdgivarna har konsulterat Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm för att få råd om bland annat patientinformation och behov som kan uppstå vid vård på annan ort.

Läs mer om strålbehandlingar:
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/

Läs mer på landstingets webbplats: www.sll.se