Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Nyheter / Besöksförbud på Södersjukhuset
Besöksförbud på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Södersjukhusets patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Rutiner vid akuta och planerade besök samt besöksrestriktioner för närstående

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har sjukhuset ett generellt besöksförbud.

Södersjukhuset har infört besöksrestriktioner för att undvika smittspridning av covid-19. Man skyddar då både de patienter som vistas på sjukhuset och de som arbetar i sjukvården. Sjukhuset har goda rutiner för att så långt som möjligt förhindra spridning av coronavirus. 

Information till dig som behöver uppsöka akutmottagning eller förlossning

Patienter som kommer in akut till sjukhuset med symtom, som kan vara orsakad av coronavirus, separeras från andra patienter på akutmottagningarna och förlossningen. Detta gäller både vuxna och barn.

Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion behöver läggas in, sker det i enkelrum på en speciell avdelning för infektionssjukdomar. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektion eller inte.

 

Information till dig som har ett planerat mottagningsbesök

Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) ska du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras.


Besöksrestriktioner för närstående/medföljare och leverantörer

Sjukhuset har ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuk patient, för medföljande till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning eller med kognitiv svikt som demens. Detta förutsatt att medföljaren inte har feber och/eller luftvägssymtom.

Besöksförbudet gäller inte vårdnadshavare till barn.

För kvinnor som ska föda/fött barn får frisk partner (eller annan frisk medföljare), dvs utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja. På BB eftervård får frisk partner till det nyfödda barnet stanna kvar. Notera att det är en partner/medföljare per födande som gäller. I speciella fall får föderskan ha med sig en frisk doula utöver en frisk medföljare. Läs mer här om hur covid-19 påverkar förlossningen på Sös.

Kontakta avdelningen eller mottagningen som du vill besöka om du är osäker.