Hoppa till huvudinnehållet

Generellt besöksförbud på Södersjukhuset

illustration i blått som visar sjukhuset som siluett
Södersjukhuset har generellt besöksförbud för att undvika spridning av coronaviruset. Detta gäller närstående eller andra medföljare till patienter som besöker öppenvården, likväl som besökare till inneliggande patienter. Genom att inte besöka sjukhuset skyddas både de patienter som vistas på sjukhuset och de som arbetar i sjukvården.

Information till dig som har ett planerat mottagningsbesök

På grund av att antalet patienter som söker vård för covid-19 ökat kraftigt under november får viss vård skjutas fram för att sjukhuset ska kunna omhänderta det ökade antalet patienter. Läs mer här.

Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller luftvägssymtom) ska du kontakta mottagningen innan besöket. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller om det ska flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa eller behandling ordnar personalen så att det kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras.

Undantag gällande besök till kritiskt sjuka eller personer med särskilda behov

Undantag från besöksförbudet kan göras i särskilda fall och beslutas av respektive avdelning. Undantagen gäller så länge medföljaren eller besökaren inte har feber eller symtom på luftvägsinfektion.

  • Patienter som vårdas i livets slutskede.
  • Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv svikt som demens.
  • Patienter med personlig assistent (här är det tillåtet att ha med sig en närstående därutöver)
  • Kvinnor som ska föda (läs mer här om hur covid-19 påverkar förlossningen på Södersjukhuset)
  • Förälder eller vårdnadshavare får besöka barn som är inlagda för vård på Södersjukhuset. Det gäller även besök inom öppenvården.
  • Patienter som ska delges svåra besked kan också utgöra ett undantag.

Undvik onödiga besök och håll avstånd till andra

Om undantag från besöksförbudet bedöms vara rimligt får besök endast ske inne på patientens vårdrum. För att få besöka patienter som vårdas på flerbäddsrum måste det vara möjligt att upprätthålla ett avstånd på minst 2 meter till övriga inlagda. Besökstiden är vanligen mellan 14.00 och 19.00. Undantag från detta kan göras i särskilda fall, så som vid besök till patient i livets slutskede.

Besökare får inte vistas i dagrum eller i avdelningskök. Vistelse i korridor får endast ske under förflyttning till den närståendes vårdrum, till annat anvisat besöksutrymme eller till anvisat hygienutrymme. Tvätta händerna ofta och använd handsprit. Besök till inneliggande patienter med en vårdtid på 1-2 dygn rekommenderas inte. Försök istället hålla kontakten via videosamtal, telefon och meddelandetjänster när det är möjligt.

Kontakta avdelningen vid frågor

Är du osäker på vad som gäller för dig som besökare eller medföljare ska avdelningen kontaktas i första hand. Det är avdelningen som kan besluta om det finns särskilda skäl till att göra undantag från besöksförbudet.