Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Nyheter / Förlossning på Sös: hur påverkar coronaviruset?
Besöksförbud på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Södersjukhusets patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Förlossning på Sös: hur påverkar covid-19?

Det kommer in många frågor till oss på Södersjukhuset från oroliga kvinnor som ska föda kring vad som gäller vid förlossning och hur coronaviruset kan påverka deras situation.

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om hur coronaviruset/covid-19 påverkar innan, under och efter förlossningen, och bad Södersjukhusets barnmorska Hanne Fjellvang svara på dem.

Har Södersjukhuset ändrat rutinerna på förlossningen i samband med covid -19 situationen som råder?

- Vi begränsar antalet medföljare till en person för att minska risken för spridning av covid-19. I speciella fall får föderskan ha med sig en frisk doula utöver en frisk medföljare.

Får den närstående till föderskan lämna BB och komma tillbaka?

- Den närstående får tyvärr inte lämna sjukhuset eller röra sig runt på avdelningen, utan stannar kvar på rummet under hela vårdtiden.

Den närstående/partnern behöver inte gå ut för att köpa mat, utan får köpa mat från vårt kök. Maten serveras då av personalen på avdelningen.

Får föderskan ha med en anhörig på ultraljud inför förlossning?

- För att minska spridningsrisken har beslut fattats att enbart kvinnan är välkommen till sin planerade ultraljudsundersökning. Det gäller även besök på specialistmödravården, BB-mottagningen och amningsmottagningen. 

Får partnern följa med om man ska göra ett vändningsförsök?

- Precis som vid andra undersökningar, får partnern inte följa med in på avdelningen.

Får föderskan ha med sig tolk utöver en närstående medföljare under förlossningen?

- Vi använder i de allra flesta fall telefontolk liksom vi brukar göra.

 Har ni ställt in gravid-och förlossningsföreläsningarna?

- Vi har ställt in föreläsningarna tillsvidare. Det finns bra filmer och informationsmaterial tillgängligt för er som ska föda på Vårdguiden 1177.

Hur kommer ni att göra med nyfödda bebisar om det finns misstanke om corona hos mamman?

- Friska, fullgångna barn som mår bra efter förlossningen kommer inte separeras rutinmässigt från covid-19 smittad mor.

Hur funkar det med amning om man skulle vara smittad med covid-19?

- Efter hygieninstruktioner kan barnen ammas. Vi går genom dessa rutiner med föräldrarna när det är aktuellt.

Hur gör ni med födande med misstänkt eller konstaterad covid-19, kommer man skickas någon annanstans?

- Vi är väl förberedda att ta emot patienter med misstänkt eller verifierad covid-19 smitta.

Får föderskan använda lustgas?

- Ja både friska och smittade föderskor får använda lustgas.

Får man stanna kvar på BB som vanligt, eller har det också ändrats pga covid-19?

- För att undvika smittspridning och kunna frigöra vårdplatser till behövande förväntar vi oss att ni går hem så snart det är möjligt, givet att allt varit normalt under förlossningen och du och ditt barn mår bra. Innan hemgång kommer barnmorskan kontrollera att allt är normalt och barnet kommer undersökas av barnläkare. Vi kommer ha en tät uppföljning med återbesök till vår BB-mottagning. Vi finns alltid tillgängliga per telefon.

På BB/eftervården vårdas ibland två mammor med barn tillsammans i ett rum, partnern får då inte stanna kvar på BB. Dessa platser är primärt till omföderskor som planerar att gå hem några timmar efter förlossningen. Majoriteten av våra eftervårdsplatser är dock enskilda familjerum med plats för den nyblivna familjen.

Har BB-Hotellet stängt?

- I nuläget behöver BB Sös vidta åtgärder för att undvika smittspridning och samla våra resurser närmare varandra. Vi har därför beslutat att flytta BB Hotellets eftervårdsverksamhet till Kvinnoklinikens övriga avdelningar och kommer därmed inte kunna erbjuda eftervård på BB Hotellet.

Det har förekommit diskussion i media kring om planerade "humanitära" kejsarsnitt kan komma att ställas in, vad gäller?

Vi erbjuder fortfarande planerade kejsarsnitt både av medicinska och humanitära orsaker. Med humanitära orsaker menar vi om föderskan t ex har förlossningsrädsla eller fobi som gör att hon upplever svårigheter med att föda vaginalt och själv önskar att få ett planerat kejsarsnitt istället.

Den andra indikationen är ”kejsarsnitt av medicinska skäl” och innebär att det finns somatiska risker för barnet eller mamman att föda vaginalt.

 


 

 

Vänligen notera att i och med att kunskapsläget kring covid-19 förändras kontinuerligt, kan även våra rutiner och regler kring förlossningen komma att ändras. Vi ber er därför att ha överseende med att de svar vi här ger speglar situationen vid publiceringstidpunkten. Senast uppdaterad 14 april.