Hoppa till huvudinnehållet

Hur påverkas vistelsen på BB Sös av coronaviruset?

Inom sjukvården behöver vi fortsatt ha besöksrestriktioner med anledning av det ansträngda vårdläget och för att undvika smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om hur detta påverkar er innan, under och efter förlossningen.

 

Har Södersjukhuset ändrat rutinerna på förlossningen i samband med covid -19 situationen som råder?

Vi begränsar antalet medföljare till en person för att minska risken för spridning av covid-19. Du som ska föda får även ha med dig en symtomfri doula utöver en frisk medföljare.

Får min partner/medföljare följa med in på förlossningen direkt när vi kommer in?
– Ja, om dina värkar har kommit igång och ni ska stanna kvar på förlossningsavdelningen. Om förlossningen inte riktigt har startat kan det vara så att du åker hem igen i väntan på att värkarna ska bli mer etablerade. 

Får man stanna kvar på BB som vanligt, eller har det också ändrats pga covid-19?

– Om allt är normalt och du och ditt barn mår bra planerar vi att du går hem, för de allra flesta är kriterier för hemgång uppfyllda 6 timmar efter förlossning. Hemgång planeras utifrån ert behov och i samråd med er föräldrar. Innan hemgång kommer barnmorskan kontrollera att allt är normalt och barnet kommer undersökas av barnläkare. Då planeras uppföljning med både telefonkontakt och återbesök. Vi finns tillgängliga på telefon dygnet runt under första veckan.

Frisk partner får vara med under hela vårdtiden, dvs både på förlossningsavdelning och eftervården, där vi enbart har familjerum. Du behöver alltså inte dela rum med andra.

Får den närstående till föderskan lämna förlossningsrummet eller BB och komma tillbaka?

– Familjen tillbringar den mesta tiden på rummet under vistelsen hos oss. Den närstående/partnern behöver inte gå ut för att köpa mat, utan får under förlossningen köpa mat från vårt kök. Maten serveras då av personalen på avdelningen. Under eftervården ingår frukost, lunch och middag i den avgift à 700 kronor partner/medföljande betalar per dygn.

Måste jag bära munskydd under förlossningen?

– Nej.

Kommer jag att testas för covid-19 när jag ska föda?

– Bara om det finns misstanke om symtom.

Hur kommer ni att göra med nyfödda bebisar om det finns misstanke om covid-19 hos mamman?

– Friska, fullgångna barn som mår bra efter förlossningen kommer inte separeras rutinmässigt från covid-19 smittad mor. Om du har en bekräftad covid-19 infektion provtas/testas ditt barn för covid vid 12-24 timmars ålder.

Får föderskan ha med en anhörig på ultraljud inför förlossning?

En frisk vuxen får följa med den gravida kvinnan på ultraljudsbesöket. På grund av platsbrist i väntrummet får medföljare vänta utanför tills ultraljudsundersökningen påbörjas. 

Får föderskan ha med en anhörig till specialistmödravården?

– Ja, en (frisk) anhörig får följa med.

Besök på BB-mottagningen?

– Till BB-mottagningen tillåts en frisk person följa med barnet in. 

Får föderskan ha med sig tolk utöver en närstående medföljare under förlossningen?

 Vi använder i de allra flesta fall telefontolk liksom vi brukar göra.

 Har ni ställt in gravid-och förlossningsföreläsningarna?

Vi har ställt in föreläsningarna tillsvidare. Däremot har vi tagit fram nya filmer som täcker in den information som föreläsningarna innehöll. Här hittar du filmerna.

Finns det någon smittorisk mellan moder och nyfödd?

– Det finns inga rapporter om att modern utsöndrar SARS-CoV-2 vaginalt i samband med förlossningen.

Hur funkar det med amning om man skulle vara smittad med covid-19?

 Efter hygieninstruktioner kan barnen ammas. Vi går genom dessa rutiner med föräldrarna när det är aktuellt.

Hur gör ni med födande med misstänkt eller konstaterad covid-19, kommer man skickas någon annanstans?

 Vi är väl förberedda att ta emot patienter med misstänkt eller verifierad covid-19 smitta.

Får föderskan använda lustgas?

 Ja både friska och smittade föderskor får använda lustgas.

Vart vänder jag mig med frågor efter vi lämnat BB-avdelningen?

– Om du har frågor om barnet, amningen eller din hälsa under barnets första levnadsvecka är ni välkomna att ringa till BB-mottagningen på tel: 08-123 613 25 mellan 08.00 – 16.00 för rådgivning. Du lämnar då ett meddelande på röstbrevlådan och blir uppringd av en barnmorska. Kvällar, nätter eller helger tar du kontakt med den BB-avdelning där du varit inlagd:

  • BB-avdelning 63 tel: 08-123 612 63
  • BB-avdelning 73 tel: 08-123 612 73
  • BB-avdelning 85 tel: 08-123 638 60 eller 08- 123 669 06

Är barnet äldre än en vecka kontaktar du 1177. Om du har frågor om amning efter barnets första levnadsvecka kan du kontakta Amningscentrum på tel: 08-123 613 25 mellan 08.00 – 16.00 för rådgivning.

 

Vänligen notera att i och med att kunskapsläget kring covid-19 förändras kontinuerligt, kan även våra rutiner och regler kring förlossningen komma att ändras. Vi ber er därför att ha överseende med att de svar vi här ger speglar situationen vid publiceringstidpunkten.