Hoppa till huvudinnehållet

Inga uppsägningar av vårdpersonal på Södersjukhuset med anledning av varslet på 100 tjänster

Södersjukhuset har ett befarat underskott på 300 miljoner för 2020 och genomför ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans. Gällande personalåtgärderna har Södersjukhuset beslutat om att införa anställningsstopp, stopp för inhyrning av personal via bemanningsföretag, inga ersättningar utöver Allmänna bestämmelser samt ett varsel på 100 tjänster.

Varslet som utlystes i november 2019 omfattade 50 undersköterskor, 25 läkare och 25 administrativa tjänster. Nu är det klart att varslet inte kommer att innebära några uppsägningar av vårdpersonal. Inom kategorin administrativa tjänster pågår processen fortfarande, men det ser ut att bli färre tjänster som omfattas än den första bedömningen på 25 tjänster.

- Vi har lyckats lösa övertaligheten för vårdpersonal med naturlig avgång samt omplaceringar vilket känns mycket bra, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset. Det är långa processer och vi har följt den lagstadgade ordningen genom hela arbetet.

Övriga personalåtgärder som beslutades i oktober 2019 ligger fortfarande fast och Södersjukhuset arbetar parallellt med ett flertal ekonomiska åtgärder samt åtgärder för att förbättra patientflödena.

- Vi har fortfarande ett ansträngt ekonomiskt läge och arbete fortgår med vårt ekonomiska åtgärdsprogram men vi kan nu se att antalet medarbetare inte ökar i samma takt som tidigare och att kostnadsökningstakten har minskat något, säger Mikael Runsiö.

Stort fokus ligger fortsatt på att genomföra kostnadsminskande åtgärder och strukturella förändringar för att förbättra sjukhusets ekonomi och flöden.

- De åtgärder som vi arbetar intensivt med nu handlar om att förtäta i våra nya moderna lokaler för att kunna avsäga ytor som inte är lika ändamålsenliga, säger Mikael Runsiö. Vi ser också över hur vi kan organisera oss och om det finns gemensamma tjänster som med fördel kan centraliseras.