Hoppa till huvudinnehållet

Snabb omställning till digitala vårdmöten

Två medarbetare på Sös
Pandemin har bidragit till att det skett en stor omställning till digitala vårdmöten. Charlotte Stangvik, systemförvaltare har varit delaktig i det snabba införandet av appen Alltid öppet på Sös. En app för att möta vården digitalt, genom videomöte. Stina Sjerén, fysioterapeut på handkirurgiska mottagningen, deltog i den första pilotstudien och har sedan dess kommunicerat mycket med patienter via videomöte. Hör henne berätta om hur hon tycker att det fungerar.

Av Sös totalt 74 mottagningar som har en enhet i TakeCare berättar Charlotte att 60 mottagningar nu har möjlighet att erbjuda videomöten via Alltid öppet. Under 2019 genomfördes totalt 138 videomöten på Sös och under 2020 över 2500 videomöten.

Alltid Öppet är en app som Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO utvecklat och som Sös implementerat med det primära syftet att möjliggöra ett patientsäkert videomöte. I oktober 2019 inleddes den första pilotstudien på handkirurgiska mottagningen. Resultatet av piloten föll väl ut, och under 2020 infördes Alltid öppet successivt på fler mottagningar. I och med coronautbrottet blev behovet mer akut, och ett nytt beslut fattades kort därefter om att införa videomöten på alla mottagningar så snart som möjligt.

Hur summerar du införandet av Alltid öppet?

– Vi har gjort det möjligt för många av våra mottagningar att erbjuda digitala vårdbesök – ett arbete som fortsatt pågår. Nu ser vi även över möjligheten att införa det på IVA och MIVA. I början fanns det en del utmaningar med tekniken och att få fram all nödvändig hårdvara i form av datorer och kringutrustning. När de tekniska förutsättningarna väl fanns på plats kunde fler mottagningar ansluta sig vartefter. Då kontaktade vi varje mottagning separat och utbildade medarbetare allteftersom, säger Charlotte.

Är videomöten här för att stanna?

– När pandemin är över kommer vi troligtvis se en nergång av digitala möten, men inte en återgång till ursprungsläget, nu när vi vet att det fungerar. Videomöte är ett alternativ av flera och ett sätt att öka tillgängligheten för de patienter som efterfrågar en sådan vårdkontakt.

Vad drar du för lärdomar av införandet?

– Vi har bevisat att det går att införa något snabbt. Något som både ger nytta för våra patienter och för oss inom vården. Även om det finns utmaningar med digitala tjänster så finns det även oanade möjligheter. Pandemin har påskyndat utvecklingen att arbeta mer digitalt. Det har även visat på vår kapacitet till omställning när den väl behövs. Det är något att dra lärdom av och bevisar att vi kan implementera något nytt på kort tid, avslutar Charlotte.

Stina berättar att hon hade förmånen att komma igång med appen och testköra den innan utbrottet av covid-19. Hon känner tacksamhet över att hon fick förbereda sig mer än vad andra kollegor hann göra, innan situationen blev mer angelägen om att få igång den digitala lösningen snabbt.

Hur tycker du att tjänsten fungerar?

– Frånsett vissa tekniska utmaningar tycker jag att tjänsten överlag fungerar bra. Det som gör appen enkel att använda är att den är integrerad med nuvarande journalsystem vilket bidragit till att det inte krävts någon större teknisk kompetens att få igång ett videomöte, säger Stina.

Kan ett första möte vara ett videosamtal?

– Det första patientbesöket brukar ske på mottagningen, sedan är det möjligt att boka in nästa besök som ett videomöte – om patienten vill det och vi anser att det är lämpligt. Med ett videosamtal kan vi bland annat följa upp patientens rörlighet genom att se när patienten till exempel knyter sin hand, något som är svårt att beskriva per telefon.

Vilka patienter föredrar videomöten?

– Generellt fungerar det för alla patientgrupper. I och med de allmänna restriktionerna har fler kunnat se de direkta fördelarna med att testa videomöte. Det är smidigt att kunna ta ett videomöte oavsett var man befinner sig. Videomöten är ett bra alternativ för de patienter som har lång resväg till mottagningen, och som inte bor i Stockholm.

Vad har ni fått för respons från patienterna?

– Det är många som har varit positiva till den här tjänsten. Det är särskilt bra för de patienter som är i riskgrupp eller för de som i vanliga fall reser väldigt långt. En invändning mot digitala vårdmöten är att det inte är till för alla. Patienter som inte vill eller kan anamma den nya tekniken ska erbjudas möjligheten att komma fysiskt, medan de patienter som föredrar videosamtal nu erbjuds det alternativet, avslutar Stina.