Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset förbereder sig inför flytten till de nya lokalerna

Drygt 400 medarbetare från operations- och anestesiverksamheten har fått testa ny utrustning och tränat på simulerade akuta situationer i de nya operationssalarna på Södersjukhuset.

Klockan är 10.30 och vi befinner oss uppe på operation i sal 403 i den nya behandlingsbyggnaden på Södersjukhuset. På operationsbordet ligger den 68-årige patienten nedsövd och genomgår just nu kirurgisk sårvård efter ett kattbett. Plötsligt meddelar en anestesisjuksköterska att patienten har drabbats av ett hjärtstopp, teamet påbörjar hjärt-lungräddning. Nu är det bråttom. Patienten är ingen levande människa utan en docka, men det hindrar inte operationssjuksköterskan att larma, hämta akutvagn och starta defibrillatorn.

I salen finns instruktörerna Staffan Lutz, överläkare i anestesi och intensivvård på Södersjukhuset och Emma Stenman, HLR-koordinator och utbildningsledare vid sjukhusets Utbildnings- och innovationscenter. De handleder varje scenario. Operationsteamet som består av olika yrkesgrupper med olika ansvar, agerar utifrån sina roller och gör att scenariot blir så verklighetstroget som möjligt.

Interprofessionella team utbildas i att handla rätt när det gäller, och träna effektiv kommunikation och samarbete mellan olika professioner.

– Ibland ställs man inför en akut situation som är brådskande att behandling i princip måste sättas in inom sekunder. Om du är helt ensam är detta ofta svårt. Det underlättar att vara flera så man kan bilda ett team. Gruppen får träna på att arbeta tillsammans och bli ett effektivt team som levererar snabbare, säkrare och mer kompetent vård när det gäller, säger Staffan Lutz.

Innan övningen gås scenariot och handlingsplanen för akuta situationer igenom. Efter övningen samlas deltagarna för återkoppling. Gruppen diskuterar vilka moment som varje deltagare utförde, lyfter fram det som fungerade bra och vad som kan göras bättre nästa gång. Samtidigt förbereder de sig inför nästa övning med ombytta roller men med samma upplägg.

– Det är fantastiskt att se så många medarbetare träna interprofessionellt och så engagerat vilja ge varandra utvecklande feedback. Simuleringsövningen bidrar till att vi tillsammans skapar en optimal och patientsäker vård, säger Emma Stenman.

Efter diskussion, reflektion och återkoppling från andra övningen, tackar instruktörerna medarbetarna för deltagandet och engagemanget. Utrustningen plockas ihop och ställs iordning inför en ny arbetsgrupp som snart är på ingång för att öva på omhändertagande av akut sjuk patient.

Verklighetstrogen miljö

För att skapa en så verklighetstrogen lärandemiljö som möjligt är alla ombytta och vårdpersonal behandlar dockan som en patient. Dockan är intuberad och uppkopplad med monitoreringen som visas på skärmarna i salen. Genom praktiska och verklighetstrogna simuleringar får deltagarna träna sina färdigheter. Något som ger dem ökad trygghet och hjälper dem att handla rätt och snabbt i teamet när en akut situation uppstår på riktigt.

En av flera utbildningar

Mellan 1500 och 2000 medarbetare i Södersjukhusets nya sjukhusbyggnader ska utbildas fram till våren 2020, då sista delen av bygget, den nya akuten, finns färdig. Förutom att medarbetare tränar på simulerade akuta situationer och lär känna de nya lokalerna, får de utbildning på flera sätt. Via kursplattformen Lärtorget får de gå e-kurser om medicintekniska apparater och arbetssätt. Medarbetare får även praktiska genomgångar (till exempel visas den nya utrustningen av leverantörerna).