Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset patientsäkerhetsberättelse 2021

Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse för 2021 visar att trots att året präglats av covid-19 pandemin och den svåra RS epidemin har många verksamheter arbetat aktivt med patientsäkerhetskulturen inte minst genom att göra patienter och närstående delaktiga i utredningar och händelseanalyser. Förbättrade kvalitetsresultat har också uppnåtts inom många områden såsom stroke, diabetes och förlossningsvården. När patienterna själva får beskriva vården ges överlag positiva omdömen, fler än 9 av 10 skulle rekommendera vården på sjukhuset till någon annan i samma situation.

Här finns Södersjukhusets Patientsäkerhetsberättelse 2021 (pdf, 2 MB).

Även år 2021 har för sjukhusets del präglats av den pågående pandemin. Belastningen under den andra covidvågen våren 2021 var mycket hög och nära sjukhusets maximala kapacitet. För att bättre möta behovet av vårdplatser för patienter med covid-19 öppnades en ny vårdavdelning i september. Situationen har ställt stora krav på sjukhusets förmåga att, förutom att hantera ett stort antal patienter med covid-19, också ta hand om de patienter som fått sina vårdbehov uppskjutna och att bereda alla medarbetare möjlighet till semester.

Årets svåra RS-epidemi som både kom ovanligt tidigt och med det högsta antalet smittade barn på många år innebar en mycket hög belastning på barnsjukvården. Den nya neonatalavdelningen har inneburit ökade möjligheter att bedriva patientsäker vård men också en mer barn- och familjecentrerad vård då de nya lokalerna stödjer neonatal samvård.

Mycket av det långsiktiga arbete som planerats inom kvalitets- och patienssäkerhetsområdet har fått omprövas och senareläggas. Trots det har förbättrade kvalitetsresultat uppnåtts inom många områden såsom stroke, diabetes och förlossningsvården.

Många verksamheter har under året arbetat aktivt med patientsäkerhetskulturen inte minst genom att göra patienter och närstående delaktiga i utredningar och händelseanalyser. När patienterna själva får beskriva vården ges överlag positiva omdömen och i den nationella patientenkäten svarar fler än 9 av 10 att de skulle rekommendera vården på sjukhuset till någon annan i samma situation.

Allt detta hade inte varit möjligt utan alla medarbetare och chefers engagerade och hårda arbete samt patienternas delaktighet och återkoppling till oss. Att ständigt förbättra och utveckla vården kommer att vara avgörande för att uppnå den nationella visionen för patientsäkerhet ”God och säker vård – överallt och alltid”.