Hoppa till huvudinnehållet

”Vi tränar för att hjälpa där behovet är som störst”

Covid-19-utbrottet har fått många i vårdpersonalen på Södersjukhuset att byta roll för att stötta sjukhusets vårdavdelningar. Plötsligt ska de göra vårdmoment de en gång lärt sig men inte utför till vardags. Dessutom på patienter som bär på ett virus vi ännu inte vet så mycket om. Träffa Carolina som går från kirurgoperation till att vårda covid-19-patienter. Och Utbildnings- och innovationscenter som med teori och praktik stärker medarbetarna inför sina nya uppdrag.

”Vårt mål är tryggare medarbetare”

Sedan covid-19-utbrottet startade har Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter (UiC) genomfört en rad utbildningsinsatser på sjukhuset för att hjälpa medarbetare att ställa om till nya arbetsuppgifter.

Ett exempel är öppet hus på sjukhusets Kliniska träningscenter (KTC) där medarbetare på olika träningsstationer kunnat omsätta teori till praktik och träna på vårdmoment, med stöd av utbildare, innan det är dags att göra momentet skarpt.

- Vi vet att träning inte bara ger ökade färdigheter utan också trygghet, säger utbildningsledaren Emma Stenman.

Träningsstationernas vårdmoment togs fram utifrån verksamheternas behov och önskemål. Några exempel har varit att ta prov på en patient, ge injektioner, bereda läkemedel, använda en hjärtstartare eller ge syrgas och suga luftvägar. Medarbetarna har också tränat på att kunna följa patientens mående, och tidigt identifiera när en patient börjar blir sämre, med hjälp av bedömningsskalan NEWS2 (National Early Warning Score).

"Jag vill vara där jag kan göra mest nytta just nu"

En av dem som tränat på KTCs öppet hus är Carolina Frisendahl. Carolina jobbar vanligtvis på kirurgoperation som endoskopiassistent och medicinteknisk samordnare. Efter att frivilligt ha anmält sig ska hon nu arbeta på en av vårdavdelningarna för covid-19-patienter.

- Nej, det känns inte läskigt. Jag vill vara där jag kan göra mest nytta just nu. Jag är absolut motiverad.

- Den största utmaningen är nog att klara av att arbeta hygieniskt korrekt på en vanlig vårdavdelning, alltså inte infektionsavdelning. Vi kommer ständigt ta på och av skyddsutrustning.

Vad hoppas du kunna bidra med och lära dig?
- Hur vi kan samarbeta mellan kliniker i kritiska lägen. Det blir mycket användande av NEWS2. Det är nytt för mig. (För förklaring av NEWS2 se ovan, reds. anm.).

Vad tar du med dig från öppet hus på KTC?
- Det mesta sitter i "ryggraden" men det är absolut bra att uppdatera sina kunskaper så man inte känner sig osäker då man står vid patienten.

Överlag har de 242 medarbetare som besökt KTCs öppet hus varit väldigt positivt inställda och uppskattat möjligheten att få träna. Ungefär lika många sjuksköterskor, undersköterskor som läkare har varit och tränat.

- Flertalet medarbetare har också kommit flera gånger och sagt att de har stor nytta av momenten de gjort, så det är jättepositivt, säger Emma Stenman.

Några ögonblicksbilder från öppet hus på KTC på Sös. Medarbetare tränar för sina nya uppdrag.

Transportörer, fysioterapeuter, undersköterskor, kirurger…

Förutom öppet hus har UiC tillsammans med IVA satt upp en träningsstation på gamla post-operation för alla de läkare och sjuksköterskor som nu snabbutbildats i basal intensivvård och börjar jobba på IVA. Paramedicinare (till exempel fysioterapeuter, dietister, kuratorer och psykologer) har skolats om för att kunna hjälpa till på vårdavdelning. Ett flertal e-kurser har producerats och gjorts tillgängliga för hela Region Stockholm. Transportörer har utbildats kring skyddsutrustning och nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor har vid behov kunnat fräscha upp sina kunskaper under hela utbildningsdagar. Det och mycket mer. Resultatet är att snart ytterligare 200 medarbetare på Sös fått kompetensutveckling – allt för att hantera situationen kring covid-19 på bästa sätt.

Utbildning i tre steg

På sjukhusets intranät samlar dessutom UiC alla relevanta utbildningar för dem som jobbar inom öppen- och slutenvården på Sös. Det erbjuds film, viktig information ur Vårdhandboken och e-kurser kring alltifrån andningssvikt eller basala hygienrutiner till kateterutbildning eller hur journalsystemet TakeCare fungerar. Allt för att få till ett så effektivt lärande för medarbetarna som möjligt – baserat på tre lärandesteg: 

Vill du veta mer om Utbildnings- och innovationscenters utbildningsinsatser?

Kontakta enhetsledare på Utbildningscenter:
Emma Stenman, 072-582 45 31
Olle Berge, 072-569 42 52
utbildningssamordning.sos@sll.se
Sös intranät: #utbildning covid-19

Mer om hur Sös hanterar situationen med covid-19

I nyhetlistan här på Södersjukhusets webbplats kan du ta del av fler insatser som görs på sjukhuset för att hantera covid-19-utbrottet på bästa sätt. Till exempel:

Foto: Rainer Tihvan, Fotogruppen Sös