Hoppa till huvudinnehållet

Hög vaccinationstäckning hos spädbarn i Stockholms län – det visar barnhälsovårdens årsrapport år 2017

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/bz5hqeknjej6ftwwqzaq.jpg

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges barn. Årsrapport år 2017 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län redovisar uppgifter om förutsättningar för en god hälsa hos späd- och förskolebarn i Stockholms län.

Barnhälsovårdsenhetens årsrapport undersöker ett antal risk- och friskfaktorer för barn mellan 0–5 år. Rapporten visar bland annat uppgifter om i vilken utsträckning barnen i länet vaccineras, ammas och utsätts för tobaksrök tidigt i livet. Barnhälsovården (BVC) i Stockholms län når så gott som alla barn med sin verksamhet.

Rapporten visar:

  • Det nationella vaccinationsprogrammet hade hög täckning. 96–97 procent av alla barn födda 2015 var vaccinerade enligt programmet.
  • Andelen barn som fått minst en dos rotavirusvaccin var 90 procent år 2017 jämfört med samma period år 2015. Barn i Stockholms län har erbjudits rotavirusvaccin sedan april år 2014.
  • Andelen spädbarn som ammas fortsätter att minska. Andelen som enbart ammades vid 4 månaders ålder var 52 procent jämfört med 59 procent år 2008.
  • Andelen spädbarn som utsattes för tobaksrökning i hemmet var i genomsnitt 9 procent och har minskat från 12 procent år 2012. Variationen mellan stadsdelar och kommuner var dock stor, från som lägst 0,8 procent som högst till 21 procent.

Rapporten bygger på uppgifter från 483 barnhälsovårdssjuksköterskor i Stockholms län.

För mer information, kontakta:

Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, e-post: karolina.lindstrom@sll.se, tfn 072-599 35 44.

Johanna Gréen, pressansvarig Södersjukhuset, e-post: press.sodersjukhuset@sodersjukhuset.se, tfn 070 -484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm