Hoppa till huvudinnehållet

​Ny vårdenhet på Södersjukhuset ska minska köerna till neurokirurgiska operationer inom Stockholms läns landsting

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/dxz991r3p098iiaxo21s.jpg

Nu öppnar Södersjukhuset en helt ny enhet för att vårda patienter som opererats för neurokirurgiska och neurologiska tillstånd. Den nya enheten ska bidra till att fler neurokirurgiska operationer kan utföras på Karolinska universitetssjukhuset och att patienter får eftervård på rätt nivå. Med denna vårdenhet hoppas Södersjukhuset attrahera nya medarbetare som vill utveckla den neurologiska vården.

Patienter som har genomgått neurokirurgi behöver avancerad eftervård, men fram till nu har det inte funnits en anpassad vårdnivå för dessa patienter inom Stockholms läns landsting. Södersjukhusets nya vårdenhet för neurologiskt avancerad eftervård frigör vårdplatser på Karolinska universitetssjukhuset och ger patienterna vård på rätt nivå. Enheten öppnar i maj men redan nu har Södersjukhuset beredskap att ta emot dessa patientgrupper.

– Det är mycket angeläget att öppna den här vårdnivån i Stockholm för att korta vårdköerna till neurokirurgisk behandling. Det blir också möjligt för Södersjukhuset att förbättra vården för patienter med andra allvarliga akuta neurologiska sjukdomstillstånd säger Tor-Björn Käll, överläkare och chef för neurosektionen på Södersjukhuset som utvecklat enheten.

Kompetenshöjande för medarbetare

– Enheten kommer att drivas av medarbetare med hög kompetens och stor erfarenhet av att omhänderta patienter med neurologiska tillstånd, säger Nina Hermansen, personalspecialist på Södersjukhuset. Det är roligt att kunna erbjuda både befintliga och nya medarbetare en möjlighet att utveckla en helt ny vårdnivå. Just nu söker vi sjuksköterskor med intresse och erfarenhet av neurologiska sjukdomar, som känner sig trygga i sin arbetsroll och är vana vid att vårda patienter i ett akut och sårbart skede.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Gréen, pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm