Hoppa till huvudinnehållet

Pressinbjudan: Så skapade vi bättre samordning mellan sjukvård och psykiatri för patienter med smärta och psykiska besvär

Var femte svensk har problem med smärta som kräver kontakt med sjukvården. På sjukhus har en av fyra inneliggande patienter psykiska besvär, vid långvarig smärta är andelen över hälften. Smärta kopplat till psykiatriska och psykologiska tillstånd står för de absolut högsta sjukskrivningstalen.

Till Södersjukhusets smärtmottagning kommer patienter med akut och långvarig smärta. Personer som drabbas av långvarig smärta får ofta psykologiska besvär till följ av sin smärta, man kanske inte kan vara på jobbet eller orkar träffa sina vänner längre. Då är depressioner och ångest inte ovanliga tillstånd. 

Av dessa patienter finns en grupp som är extra sköra, som både lever med smärta och psykisk sjukdom som kräver långa kontakter med psykiatrin.

–  Problemet för dessa patienter är att de ofta inte får tillgång till samma somatiska vård som andra patienter. Här har vi ett verkligt skarpt läge. Det är en patientgrupp som ökar och det är viktigt för vården att ta fram verktyg för att möta den här typen av komplexa patienter, säger Jonatan Kotschack, psykolog på Södersjukhusets smärtmottagning.

Smärtmottagningen på SÖS bedriver ett projekt tillsammans med psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, för att bättre kunna möta den här patientgruppens behov.

–  För att visa räckvidden av de här frågorna kommer vi att visa på konsekvenserna när psykiska problem inte beaktas inom somatisk sjukvård. Med utgångspunkt i våra internationella spaningar och egna erfarenheter presenterar vi nya möjligheter att arbeta integrerat somatiskt och psykiatriskt som passar väl in i framtidens sjukvård, säger Lars Wahlström, överläkare Stockholms läns sjukvårdsområde.

Datum och plats: Torsdag 2 juli, kl. 13.30-14.30, Gamla Masters, Södra Kyrkogatan 10, Visby

Du som är journalist och vill veta mer om samarbetet mellan Södersjukhusets smärtmottagning och psykiatrin är välkommen på seminarium i Almedalen om detta:.

För mer information, kontakta gärna:

Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg, Södersjukhuset, 0700-02 18 71

Camilla Hedquist, pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • att leva med smärta och psykisk sjukdom