Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Press / Pressmeddelanden / Sachsska öppnar Stockholms första barnhälsovård för barn med alkohol- och/eller drogberoende föräldrar

Sachsska öppnar Stockholms första barnhälsovård för barn med alkohol- och/eller drogberoende föräldrar

Välkommen på pressvisning av Stockholms första barnhälsovårdsteam för barn till föräldrar med alkohol- och/ eller drogberoende. Tisdag 25 mars, kl. 10.00-11.00, Rosenlunds sjukhus.

I måndags öppnade Stockholms första barnhälsovårdsteam för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset driver det nya barnhälsovårdsteamet som är placerat vid Rosenlund. Personalen är specialiserad på barn till mödrar som är eller har varit beroende av alkohol eller droger och familjer från hela länet är välkomna.

Barn i familjer med drogberoende har större risk för sämre hälsa redan från födseln. Barn till kvinnor som använt alkohol och/eller droger före och under graviditeten är särskilt sårbara och löper ökad risk för att utveckla ohälsa. Det nya barnhälsovårdsteamet är en hjälp till dessa barn så att de ska få en bra start i livet.

–  Det är vikigt att kvinnorna känner att de inte är ensamma och de får inte känna sig utpekade eller skuldbelagda – vi är till för att hjälpa dem i deras situation. Det är egentligen vanlig barnhälsovård, men den utformas på ett annorlunda sätt med en tät kontakt i hemmiljö, säger Lotta Lindfors, vårdutvecklare Barnhälsovårdsenhet Syd vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

–  Rosenlunds barnhälsovårdsteam samlar den resurs och kompetens som kan fokusera på barn som är sårbara av olika anledningar och därför behöver extra stöd för sin framtida hälsa och utveckling. Teamet kommer att arbeta med åtgärder för att förebygga framtida komplikationer. Barnens psykomotoriska och sociala utveckling kommer tillsammans med föräldrarna att följas och stödjas mer noggrant genom tät kontakt, säger Ihsan Sarman, ansvarig barnläkare initiativtagare

Välkommen på pressvisning av Stockholms första barnhälsovårdsteam för barn till föräldrar med alkohol- och/ eller drogberoende.

Tisdag 25 mars, kl. 10.00-11.00.

Rosenlunds sjukhus, Katarinahuset, Tideliusgatan 26, plan 1

Ihsan Sarman, medicinsk ansvarig barnläkare överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, och Lotta Lindfors, vårdutvecklare Barnhälsovårdsenhet Syd, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset berättar om den nya verksamheten och visar lokalerna.

Vi blir glada om du meddelar oss om du kommer:

Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, 070-002 18 71, erica.löfstedt@sodersjukhuset.se,

Camilla Hedquist, pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76, camilla.hedquist@sodersjukhuset.se

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Bifogade filer
Pressinbjudan.pdf
Taggar
  • sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Platser
  • Stockholm