Hoppa till huvudinnehållet

Sachsska planterar träd för barnens rättigheter

På torsdag 20 november är det Barnkonventionens dag. Då fyller FN:s konvention för barns rättigheter 25 år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset firar det bland annat genom att plantera Barnens Träd.

Enligt Socialdepartementet kommer Barnkonvention att bli lag, utredningen förväntas bli klar i mars. I den nya patientlagen, som träder i kraft den 1 januari 2015, stärks också barnens rättigheter och delaktighet i vården när informationsplikten utökas. Till exempel ska information anpassas till mottagarens mognad, ålder, erfarenhet, språkliga erfarenhet och andra individuella förutsättningar. Barnen ska också få möjlighet att uttrycka sin inställning till aktuell vård och behandling.

– Vi vill uppmärksamma att Sachsska barn- och ungdomssjukhuset redan har börjat arbeta enligt barnkonventionen. Bland annat har vi påbörjat en utbildning av barnrättsombud för att se till att barnens rättigheter efterlevs på sjukhuset, inte minst inom vuxensjukvården där barn kan vara närstående till sjuka vuxna, säger Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Kl. 09.30 kommer barn, Jonas Paulman, grundare av organisationen Barnens Träd, och representanter från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, att plantera Barnens Träd vid Södersjukhuset, som en symbol för alla barns rätt till en värdig barndom. Vid trädet finns också en skylt med barnens rättigheter.

Dag och tid: Torsdag 20 november, kl. 09.30

Plats: Lekterapin, Södersjukhuset, plan 0, mellan hiss B och hiss A. Ingång via huvudentrén.

Kl. 11.30 blir det också festligheter för barn med familjer med clowner och tårta. På plats då finns Sachsska barn- och ungdomssjukhusets verksamhetschef, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd samt Barnombudsmannens pressekreterare Catherine Johnsson.

Välkommen att vara med på det som intresserar dig under dagen.

Jonas Paulman, leder föreningen Barnens Träd som ska uppmärksamma barns rättigheter i Sverige. Han växte själv upp under hårda förhållanden och sökte sin tillflykt till skogen och träden i de svåra stunderna. Som vuxen vill han verka för att det blir fler Barnens träd runt om i landet, som en symbol för barns rätt till en värdig barndom i enlighet med FN:s barnkonvention.

Meddela oss gärna om du kommer:

Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, 070-002 18 71, Camilla Hedquist, pressansvarig, Södersjukhuset, 070-484 10 76,

_______________________________________________________________________________

Södersjukhuset – ett akutsjukhus i storstadsmiljö

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm