Hoppa till huvudinnehållet

Södra BB läggs inte ner

Med anledning av rapporteringen i media om förlossningsvården vid Södersjukhuset vill sjukhusets ledningen betona att inga beslut om omorganisation är fattade. Ledningen för sjukhuset välkomnar en genomlysning av förlossnings- och neonatalvården vid Södersjukhuset tillsammans med landstingets tjänstemannaledning.

- Vi har lyssnat på de synpunkter som har kommit fram under diskussionerna. Södra BB:s inriktning är en viktig del i förlossningsvårdens utveckling. En utredning bör belysa om vi kan vidga hela eller delar av Södra BB:s vårdfilosofi så att fler får ta del av den, säger Tomas Movin, vd för Södersjukhuset.

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Taggar
  • södra bb
Platser
  • Stockholm