Hoppa till huvudinnehållet

Stora skillnader när det gäller barns förutsättningar för god hälsa i Stockholms län

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/fn3tbl0e6ldbjqxtpa80.jpg
Barnhälsovården i Stockholms län når så gott som alla barn och de flesta av länets späd- och förskolebarn har goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Foto: Clas Fröhling

Barnhälsovården i Stockholms län når så gott som alla barn och de flesta av länets späd- och förskolebarn har goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Att ett nyfött barn ska nå en god hälsa på sikt, kan mätas i form av risk- och friskfaktorer – och de varierar stort i länet. Det visar årsrapporten 2015 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

– De stora skillnaderna visar att det behövs mer riktade insatser och resurser till barnhälsovården i områden med ökade behov, menar Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, en del av Södersjukhuset.

Barnhälsovårdsenhetens årsrapport undersöker ett antal risk- och friskfaktorer, där amning och utsatthet för tobaksrökning hemma är två exempel.

Amningen fortsätter att minska

Andelen enbart ammade barn vid fyra månaders ålder var 54 procent. För 10 år sedan var andelen 67 procent. Andelen barn som ammas varierar stort i länet: I Danderyd utgjorde barnen som enbart ammades cirka 70 procent medan motsvarande siffra var cirka 30 procent i Södertälje.

– Amning har goda hälsoeffekter, i barndomen men även upp i vuxen ålder, och det är oroande att vi inte lyckas vända trenden med minskad amning, säger Karolina Lindström.

Rapport visar dessutom att:

  • Andelen spädbarn som utsattes för tobaksrökning i hemmet minskar. Variationen mellan stadsdelar och kommuner är dock stor, från en till 27 procent.
  • Det fanns ett tydligt samband mellan låg köpkraft i familjer med barn 0-5 år och hälsoindikatorerna rökning i hemmet i nyföddhetsperioden och enbart amning vid fyra månaders ålder.
  • Det nationella vaccinationsprogrammet hade hög täckning. 97 procent av alla barn födda 2013 är vaccinerade enligt programmet.
  • Merparten av besök i föräldragrupp gjordes av mammor. 93 procent gjordes av enbart mamman och en procent av enbart pappa/partner.

Rapporten bygger på uppgifter från 492 barnhälsovårdssjuksköterskor i Stockholms län.

Rapporten kan laddas ned från: http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/bvc/om-barnhalsovarden/arsrapporter-och-arsstatistik/

För mer information, kontakta:

Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten på Södersjukhuset, e-post: karolina.lindstrom@sodersjukhuset.se, tfn 072-599 35 44.

Johanna Gréen, pressansvarig Södersjukhuset, e-post: johanna.green@sodersjukhuset.se, tfn 070 -484 10 76

Publicerad:

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Kontakt
Kontaktbild
Presstjänsten Södersjukhuset
Platser
  • Stockholm