Hoppa till huvudinnehållet

Röntgenkliniken

Röntgenkliniken är öppen dygnet runt. Remiss krävs för undersökning.

Välkommen till Röntgenkliniken på Södersjukhuset. Vi utför undersökningar så som datortomografi, magnetkameraundersökningar, skelett- och lungröntgen, ultraljud och genomlysning. Du kan läsa mer om hur undersökningarna går till under Om mottagningen. 

För att komma till oss krävs en rmiss från din behandlande läkare.

Du kan använda dig av 1177 vårdguiden för att komma i kontakt med oss eller beställa bilder och utlåtanden.

Telefonnummer:
08-123 63 300
Telefontider:
måndag - torsdag: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
fredag: 08:00 - 12:00
 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: G
  Våning: -1
  Gå in via huvudentrén rakt fram till informationsdisken där du svänger vänster. Följ sedan korridoren hela vägen ner. Ta höger och ta hiss G på vänster sida ner till plan -1. Kliv ur hissen och ta till höger och följ sedan skyltning. Röntgen ligger alldeles i närheten.
 • På röntgenkliniken utförs skelett- och lungundersökningar, ultraljud,  genomlysning, magnetisk resonanstomografi, datortomografi, och interventioner.

  Över hälften av de undersökningar som genomförs är akuta.

  Välkommen till MR-bussen


  Välkommen till magnetkameran - dagtid

   

 • Läs igenom kallelsen noga. Där står allt du behöver veta inför besöket.

  Datortomografi skiktröntgen:

  Förberedelser: Du får äta och dricka som vanligt. Du ska också ta dina mediciner enligt ordination om du inte fått annan information av din läkare.

  Undersökning: Du får ligga på rygg på ett undersökningsbord, det är viktigt att du ligger alldeles stilla. När bildtagningen sker förflyttas undersökningsbordet genom ett stort hål (ingen tunnel) i röntgenapparaten. Eventuellt sprutas kontrast i ett av dina blodkärl och ytterligare bilder tas.

  Om du är diabetiker och använder något av följande läkemedel:

  Glupochage/Metformin/Competact/Eucreas/Janumet/Synjardy kan du behöva göra ett tillfälligt uppehåll i din diabetesmedicinering (observera att instruktionen endast avser tabletter, eventuell insulinbehandling ska fortsätta som ordinerat). Anledningen är att kontrastmedlet i sällsynta fall kan påverka njurfunktionen vilket kan göra att läkemedel som innehåller metformin ansamlas i kroppen vilket i sin tur kan sänka blodsockernivåerna mer än avsett. 

  Mer information: Röntgensjuksköterskan som du träffar vid undersökningstillfället kommer att ge dig mer information och instruktioner om detta. Om du efter röntgenundersökningen får göra uppehåll i diabetesmedicineringen ska du lämna ett blodprov för bestämning av njurfunktionen innan du återupptar din tablettbehandling. Provet ska lämnas tidigast 2 dygn efter röntgenundersökningen. Tala med din läkare för att få remiss för provtagning om du behöver lämna sådant prov.  

  Allergisk senreaktion: I sällsynta fall kan kontrastmedlen ge upphov till allergisk reaktion inom något eller några dygn efter undersökningen. Vanligast är hudutslag och/eller klåda. I allmänhet är dessa symtom lindriga och försvinner spontant utan behandling. 

  Om större besvär uppstår, ta kontakt med din läkare, sjukvårdsupplysningen, primärvården eller akutavdelningen. Kom ihåg att berätta att du varit på en röntgenundersökning och fått röntgenkontrastmedel insprutat i blodbanan. 

  Svaret: Du får svar av din behandlande läkare i enlighet med vad ni kommit överens om.

 • Resultatet skickas alltid till den läkare som remitterat dig till oss.