Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Forskning & utbildning / Delta i forskningsprojekt om livmodermuskeln och värksvaghet
Skärpta besöksregler på Södersjukhuset

Skärpta besöksrestriktioner på Sös med anledning av ansträngt läge inom vården. Läs mer.

Delta i forskningsprojekt om livmodermuskeln och värksvaghet

Sedan den 1 april 2017 pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt ”Giving Birth” på Södersjukhusets förlossning. Projektet handlar om livmoders eventuella uttröttbarhet under förlossningen, s.k. värksvaghet.

Bakgrund

Livmodern är en av kroppens största muskler. En uttröttad livmoder producerar i likhet med andra av kroppens muskler stora mängder mjölksyra. Vid höga mjölksyrehalter tappar livmodern sin kontraktionskraft.

Mycket av vår kunskap om livmodern funktion som muskel är inhämtad från idrottsmedicinen. Ett långdraget förlossningsförlopp kan i många hänseenden liknas vid ett utmattande tävling/träning.                                                                   

Många av dagens idrottsmän hanterar sin förväntade mjölksyrechock vid ansträngning/tävling genom att dricka bikarbonat löst i vatten ca en timme innan tävling/träning. Intaget bikarbonat förväntas då neutralisera den mjölksyra som bildas vid ansträngning. Bikarbonat är en ofarlig substans, som säljs i detaljhandeln som bakpulver eller Samarin®.

Värksvaghet innebär i korthet att värkarna kommer, men att de är ineffektiva. Många av kvinnorna med en värksvag förlossning blir idag förlösta via sugklocka/kejsarsnitt och ofta efter många timmars hårt förlossningsarbete. Livmoderns mjölksyrehalt avspeglas i fostervattnet.

Hur går forskningsprojektet till?

I vår studie kommer vi att undersöka kvinnor med ett avstannat förlossningsarbete, dvs värksvaghet och som är i behov av värkstimulering med Oxytocin.     

Om du väljer att delta i studien kommer vi att ta ett fostervattenprov på dig innan vi sätter det värkstimulerande droppet på dig.

Fostervatten rinner ut ur vagina under förlossningen efter att fosterhinnorna gått sönder. Det fostervattnet kommer att insamlas av barnmorskan. Vi tar inte hål på hinnorna för studiens skull utan inväntar att vattnet går spontant. Provtagningen tar några extra sekunder under de vaginala undersökningar som alltid görs under aktiv förlossning. Att ta fostervattenprovet kommer inte att störa dig eller barnet.

Om ditt fostervattenprov visar normala mjölksyrevärden i fostervattnet kommer vi att behandla din förlossning enligt ordinarie riktlinjer.

Om det visar sig att du har höga mjölksyrevärden i fostervattnet kommer du att lottas till ett av de tre olika behandlingsalternativen nedan.

  • Alternativ 1) Förlossningen handlägges enligt klinikens riktlinjer vid värksvaghet, och du får ett värkstimulerande dropp (Oxytocin). Efter en timme görs en ny vaginal undersökning för bedömning av förlossningsprogressen. Vi tar ytterligare fostervattenprov för analys.
  • Alternativ 2) Du får dricka två påsar Samarin (bikarbonat) som blandas i ett glas vatten. Efter en timme görs en ny vaginal undersökning för bedömning av förlossningsprogressen. Vi tar ytterligare fostervattenprov för analys och sedan får du värkstimulerande dropp enligt klinikens riktlinjer.
  • Alternativ 3) Du får en vätska via dropp (Ringeracetat). Efter en timme görs en ny vaginal undersökning för bedömning av förlossningsprogressen. Vi tar ytterligare fostervattenprov för analys och sedan får du värkstimulerande dropp enligt klinikens riktlinjer.

Personuppgifter

Informationen och resultatet av fostervattenanalyserna avidentifieras och kodas. Koderna förvaras inlåsta utan möjlighet att nås av obehörig. Personuppgifterna sparas enigt bestämmelser från datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter.

Frivilligt

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande utan att detta påverkar ditt omhändertagande i övrigt. Studien är godkänd av Karolinska Institutets forskningsetiska kommitté.

Vill du veta mer?

Vid ytterligare frågor är du välkommen kontakta ansvarig prövningsledare Eva Wiberg-Itzel, Överläkare, Docent, Lektor, Kvinnokliniken Södersjukhuset.

E-post:  eva.wiberg-itzel@regionstockholm.se                

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att gratis en gång per år få del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Personuppgiftsansvarig är Stockholms läns landsting och kontaktperson är Dr Eva Wiberg-Itzel, Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Vill du delta i projektet?

Anmäl dig här.