Om Södersjukhuset


Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet. 4 600 personer har SÖS som sin arbetsplats.

Till Södersjukhuset kommer ungefär 130 000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning tar emot cirka 30 000 besök per år. På Södersjukhuset föds mer än 7 000 barn årligen och cirka 40 000 patienter läggs in varje år på någon av sjukhusets avdelningar.

Specialisering på de stora folksjukdomarna

Södersjukhuset har på många sätt präglats av sin omgivning och befolkningens behov. Det stora patientunderlaget har möjliggjort Södersjukhusets specialisering på de stora folksjukdomarna, som till exempel diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och höftfrakturer.

På Södersjukhuset bedrivs också en omfattande klinisk forskning med tonvikt på folksjukdomar. På sjukhusets kliniker utbildas blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra vårdstudenter för sin kommande yrkesroll.

Aktiebolag

Vid årsskiftet 2001/2002 blev Södersjukhuset aktiebolag, till 100 procent ägt av Stockholms läns landsting. Södersjukhusets organisationsnummer är: 55 65 95-7403.

SÖS i siffror - produktion 2016

  • Vi är 4631 medarbetare.
  • Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet.
  • Vi har 603 vårdplatser.
  • 132 633 sökande vid akutmottagningen för vuxna.
  • 30 149 sökande vid Sachsska Barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning .
  • 637 452 registrerade öppenvårdskontakter (besök på våra mottagningar och indirekta kontakter).
  • Under 2016 föddes 7286 barn på SÖS.
  • 42 990 unika personer lades in på någon av våra avdelningar vid 55 575 tillfällen ( slutenvård).
  • Omsättningen var 4,4 miljarder kronor.
Senast uppdaterad: 2017-06-30