Hoppa till huvudinnehållet
Södersjukhuset
Välkommen till Södersjukhuset

Sos alarm

Ring Sos alarm 112 vid fara för liv.

1177

Kontakta oss via 1177.

Venhälsan tilldelas anslag för att undersöka patienters upplevelser av digital vård

Vårdens ser ett ökat behov av digitala lösningar för att förbättra tillgängligheten och vårdflödet men det saknas forskning kring digital vård och patienters upplevelse av det. Nu har Victor, enhetsledare och forskningssjuksköterska på Venhälsan, tilldelats anslag av stiftelsen Läkare mot aids för att undersöka patienters upplevelse av digital vård jämfört med standardvård.