Gå till innehåll
Södersjukhuset
X

Sos alarm

Ring Sos alarm 112 vid fara för liv.

1177 Vårdguiden

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 

Södersjukhuset granskar fler fall av eventuella kränkningar

Södersjukhuset genomför just nu flera åtgärder för att förebygga och hantera kränkningar. ”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Läs mer

Södersjukhuset genomför omfattande åtgärder på akutmottagningen för vuxna

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö. Det har även framkommit att ytterligare en tidigare medarbetare vid akutmottagningen blivit dömd för ett allvarligt brott och sjukhuset utreder nu om det kan finnas fler fall.

Läs mer

Tre Sös-projekt fick pengar från SLLs innovationsfond

Tre Sös-projekt fick pengar från SLLs Innovationsfond när årets första omgång innovationsprojekt i landstinget prisades. Stort grattis! Online-tjänsten Min operation ska ge tryggare och mer delaktiga patienter. Simulering av vårdmöten med normkritiska frågeställningar ska ge bättre vårdupplevelser. Och ett spelbaserat digitalt träningsprogram ska förbättra patientdiagnostiken.

Läs mer
Till toppen Pil