Hoppa till huvudinnehållet
Södersjukhuset
Välkommen till Södersjukhuset

Sos alarm

Ring Sos alarm 112 vid fara för liv.

1177

Kontakta oss via 1177.

Sös neonatalvård rankad som en av Sveriges bästa av föräldrarna

Resultaten från Svenskt Neonatalt Kvalitetsregisters föräldraenkät för 2022 visar att Södersjukhusets neonatalavdelning hamnar bland de högst rankade nationellt. ”Det är ett teamarbete av fantastisk personal. Det är alltid familjen i centrum, med hög grad av delaktighet”, säger Fredrik Larsson, sektionschef neonatalvårdsektionen.

Välkomna till Vulvapodden!

Barnmorskan Gabriella Carlö, kuratorn Filippa Rehnström och läkarna Lena Maltzman och Bita Eshraghi m.fl. berättar i fyra avsnitt om Vulvamottagningen, och hur det är att vara patient här.