Hoppa till huvudinnehållet
Södersjukhuset
Välkommen till Södersjukhuset

Sos alarm

Ring Sos alarm 112 vid fara för liv.

1177

Kontakta oss via 1177.

Forskning - en karriärväg för barnmorskor

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Södersjukhuset en egen universitetsbarnmorska: Joanna Tingström. Hon har lång erfarenhet av både forskning och kliniskt arbete och ska tillsammans med sina kollegor lyfta den vårdvetenskapliga forskningen på Södersjukhusets kvinnoklinik.

Vad är sepsis?

Med en dödlighet på runt 10 procent är sepsis en av de vanligaste orsakerna till att patienter dör på sjukhus. Att tidigt identifiera sepsis är avgörande för prognosen, men initialt kan symptomen vara diffusa. Här berättar Hampus Nordqvist, infektionsläkare på Södersjukhuset, mer om sepsis och hur vi jobbar för att förbättra sepsisvården på Sös.