Hoppa till huvudinnehållet
Södersjukhuset
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Välkommen till Södersjukhuset

Sos alarm

Ring Sos alarm 112 vid fara för liv.

1177 Vårdguiden

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 

Första sommaren i Trädgårdslunden vid Södersjukhuset

Utemiljön kring Södersjukhuset har blivit trevligare och mer välkomnande. Nu finns grönskande utemiljö med parker, gator med planterade träd och entrétorg om sammanlagt 22 000 kvadratmeter. Trädgårdslunden, som är den största parken i området, öppnade i september 2020.

Södersjukhusets Kvinnoklinik minskar förbrukningen av plastmaterial

Ett ton plast rakt ner i soptunnan. Så mycket blir det om man tar de 47 000 plastspekulum som används på Södersjukhusets Kvinnoklinik varje år. Nu har Södersjukhusets gynmottagning gått över till flergångsspekulum av metall – ett lyft för såväl klimatet som vårdhygienen. Möt Mira Rehal, ST-läkare på Kvinnokliniken, som drivit projektet.

Fortsatt spridning av coronavirus hos unga vuxna – vaccination kan få stor betydelse

Den kliniska uppföljningen av drygt 1000 deltagare i åldern 24–27 år i den populationsbaserade studien BAMSE har just avslutats på Södersjukhuset. I studien mättes igG-antikroppar mot coronavirus, SARS CoV-2. Tidigare mätningar visade en klar ökning av antikroppar i januari 2021 jämfört med oktober 2020. Forskarna kan nu konstatera att förekomsten av antikroppar har varit fortsatt hög under våren och försommaren med drygt en tredjedel positiva IgG-svar från studiedeltagare.