Hoppa till huvudinnehållet
Södersjukhuset
Välkommen till Södersjukhuset

Sos alarm

Ring Sos alarm 112 vid fara för liv.

1177 Vårdguiden

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 

Stort intresse för hivpreventiv behandling på Venhälsan

Venhälsan grundades på Södersjukhuset 1982, strax före den hälsokris som uppstod i och med upptäckten av viruset som förorsakade aids. Sedan dess har mycket förändrats, för mottagningens patienter och inom forskningen. Från och med slutet av 2018 genomför Venhälsan hivpreventiv behandling, så kallad Preexpositionsprofylax, PrEP. Intresset för behandlingen har varit enormt.

Långärmat ett minne blott

I många år har vården vetat hur viktigt det är med god handhygien för att rädda patienter. Men länge var klädernas roll för att sprida smitta relativt okänd.

Behovet av träning på akuta situationer tar aldrig slut

När Anders Dahlström, överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, började arbeta på Sös pratade man inte om teamarbete inom akutsjukvården. Tillsammans med några kollegor från olika verksamheter - läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - startade han en grupp som började diskutera hur samarbetet i akuta situationer skulle kunna förbättras.