Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Allergi- och lungmottagningen för barn och ungdomar

Vi utreder och behandlar allergi, astma, och annan överkänslighet hos barn. Remiss krävs.

Telefonnummer:
08-123 64 010
Telefontider:
måndag - fredag: 08:00 - 09:30
 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss:
  Våning: 0
  Plan 0.
 • På mottagningen fokuserar vi på svårare tillstånd, särskilt hos de yngre barnen. Allergi- och lungfunktionstestning utförs vid alla åldrar, vid behov även när barnen är nyfödda. 

  Vid misstänkta födoämnesallergier och vid läkemedelsöverkänslighet gör vi provokationer på vissa patienter. Det innebär att ditt barn, under kontrollerade former, får äta av det födoämne/läkemedel som han eller hon misstänks reagera på, för att vi ska kunna ställa diagnos. 

  Vi bedriver antigenspecifik immunterapi, så kallad allergivaccination, för barn med svårare luftvägsallergier, till exempel svåra besvär från ögon, näsa och/eller luftvägar.

  Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker, dietist, kurator och psykolog.

 • Förbered er gärna genom att skriva ner:

  • Hur barnet har mått, både ur barnets och er vuxnas perspektiv. 
  • Om behandling har prövats och i så fall med vilket/vilka läkemedel, när och om det har hjälpt eller inte.

  Läs igenom kallelsen noga och följ eventuell information om förberedelser gällande exempelvis läkemedel.

 • Hämta ut aktuella läkemedel direkt efter besöket för att påbörja medicineringen. Det är viktigt att vid behov instruera och informera berörda personer (exempelvis andra vårdnadshavare och skolpersonal) i barnets omgivning om hur behandlingen ska genomföras.

  Fram till dess att barnet fyller 13 år kan ni efter några veckor läsa journalen på nätet via e-tjänsterna på 1177. Där står det om planering kring eventuell behandling, andra åtgärder och uppföljning.

 • Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har i uppdrag att bygga upp ett kunskapscentrum för matallergi hos barn. Huvudfokus för kunskapscentret är att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring matallergi.

  I uppdraget ingår även att se över vårdprogram och utveckla egenvårdsutbildningar för patienter och anhöriga.

  Kunskapscentret samarbetar med vårdcentraler, barnmottagningar och barnavårdscentraler i Stockholm för att all personal som möter barn och ungdomar med matallergi ska ha en god kunskap om matallergi.

  Kunskapscentrum Matallergi erbjuder barn och ungdomar med matallergi och deras anhöriga utbildning för att få ökad kunskap om matallergi och dess behandling. Information om utbildningarna kommer att finnas på barn och ungdomsmottagningar samt barnallergimottagningar i Stockholm varifrån anmälan sker.

  Vill du läsa mer om matallergi läs gärna på Livsmedelverkets hemsida eller 1177