Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Om Sös / Organisation

Organisation

Södersjukhusets är organiserad i tio verksamhetsområden som innehåller de kliniker, mottagningar och avdelningar som patienter och anhöriga möter.

Sjukhuset har också en central administration med stödfunktioner som ekonomi, HR, kommunikation och kvalitet, IT och utveckling. Sjukhusservice sköter fastighetsdrift, patientmåltider, textil och annan försörjning. Här kan du se en organisationsskiss över Södersjukhusets verksamheter.

 • Verksamhetsområden

  Akut

  Vår akutmottagning är en av norra Europas största och vi tar emot patienter dygnet runt.

  Verksamhetschef: Sari Ponzer (tf) 
  Chefsekreterare: Marja Vinberg Tel. 08-616 43 37

  Anestesi/IVA

  Anestesi- och intensivvårdsverksamheten servar hela sjukhuset med narkos, bedövning och smärtlindring och bedriver intensivvård och sterilteknisk verksamhet.

  Verksamhetschef: Marie Fahlgren Brodin
  Chefsekreterare: Patrizia Pierazzi Engvall Tel. 08-616 22 31

  Bilddiagnostik 

  Verksamhetsområdet är uppdelat i flera klinker såsom röntgen, nuklearmedicin, fysiologi, neurofysiologi och mammografi.

  Verksamhetsområdeschef: Johan Henriksson
  Enhetschef Administrativ service: Catrine Mitander Tel. 08-616 35 15

  Internmedicin

  Internmedicin på Södersjukhuset är Sveriges största enhet för vård av medicinska sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas många patienter som har någon av våra vanligaste medicinska folksjukdomar. Verksamhetsområdet är indelat i tre sektioner: akut internmedicin och neurologi; endokrinologi, hematologi, allergologi samt gastroenterologi och lungmedicin.

  Verksamhetschef: Lena Sunnermalm
  Chefssekreterare: Anna Brodérus Tel. 08-616 18 84

  Kardiologi

  Vi bedriver komplett hjärtsjukvård och medicinsk intensivvård. Vid verksamhetsområdet finns hjärtmottagningen, pacemakeroperationsavdelningen och hjärtlab (för arbetsprov och olika typer av ultraljud). I samarbete med Arbetsterapi- och Sjukgymnastavdelningen driver vi hjärtrehabilitering. 

  Verksamhetschef: Eva Strååt
  Chefssekreterare: Anette Boban Tel. 08-616 30 96

  Kirurgi

  Inom verksamhetsområde Kirurgi bedriver vi både bred kirurgisk sjukvård och högspecialiserad kirurgi. Operationsavdelningen har full funktion dygnet runt. Omkring 70 procent av våra patienter är akutfall.

  Verksamhetschef: Johannes Blom
  Chefssekreterare: Evelyn Sandell Dede Tel: 08-616 23 16

  Kvinnosjukvård/Förlossning

  Vår kvinnoklinik utreder och behandlar kvinnor med gynekologiska sjukdomar. Inom förlossningen ryms hela kedjan från mödravård och förlossning till BB-avdelningar och eftervård.

  Verksamhetschef: Corinne Pedroletti
  Chefsekreterare: Christine Klingström Tel. 08-616 36 22

  Ortopedi

  Verksamhetsområde Ortopedi bedriver både akut och specialiserad ortopedisk sjukvård och är ledande inom bland annat frakturkirurgi. Vi har specialistkompetens inom axel-, rygg-, knä-, höft- och traumakirurgi. I verksamhetsområdet ingår också arbetsterapi- och fysioterapienheten som jobbar på många avdelningar inom Sös övriga verksamhetsområden.

  Verksamhetschef: Sari Ponzer
  Administrativ chef: Niclas Hellström Tel. 08-616 28 31 

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset. Vi bedriver kvalificerad akut- och specialistvård från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Verksamhetsområdet har också specialistmottagningar i Farsta, Handen och Nacka.

  Verksamhetschef: Eva Berggren Broström
  Chefssekreterare: Anita Stålsäter Pettersson, Tel: 08-616 49 13

  Specialistvården

  Specialistvården på Södersjukhuset inkluderar 7 verksamheter, Handkirurgiska kliniken, Hudkliniken, Infektion/Venhälsan, Onkologiska kliniken, Urologiska kliniken, Sårcentrum och Ögonkliniken, som alla ger specialiserad vård med vissa högspecialiserade uppdrag.

  Verksamhetsområdeschef: Anna Gerber Ekblom
  Chefssekreterare: Anneli Orrhult Tel: 08-616 20 31

  Handkirurgiska kliniken

  Handkirurgiska kliniken är ensam specialistklinik för behandling av skador och sjukdomar i händerna inom Region Stockholm och har även regionansvar för Sörmland och Gotland.

  Verksamhetschef: Tobias Laurell

  Hudmottagningen med Enheten för sexuell hälsa

  Verksamheten består av öppenvård inom dermatologi samt olika specialmottagningar bland annat för hudtumörer operation av tumörer, bensår, dagvård för svårare hudsjukdomar, venereologi (könssjukdomar) samt HBTQ-frågor.

  Verksamhetschef Lena Hagströmer

  Infektionskliniken-Venhälsan

  Infektionsenheten vårdar patienter med akuta infektioner och sjukdomspanoramat är brett. Venhälsan startade sin verksamhet 1982, strax innan hiv och aids upptäcktes i Sverige, och erbjuder hiv-vård samt ett heltäckande omhändertagande för män som har sex med män.

  Verksamhetschef: Emma Lindbäck

  Onkologiska kliniken

  Onkologiska kliniken på Södersjukhuset behandlar patienter med fastställd bröstcancer, prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer. I de allra felats fall sker utredning och diagnos vid andra kliniker eller i primärvården, som sedan remitterar patienten till oss för behandling. Hos oss finns poliklinisk behandlingsavdelning, strålbehandlings avdelning, onkologisk mottagning samt en slutenvårdsavdelning.

  Tf verksamhetschef: Gisela Nauclér

  Sårcentrum

  På sårcentrum arbetar vi med behandling av svårläkta sår. Vårt team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska och fotterapeut.

  Verksamhetschef: Carin Ottosson

  Urologiska kliniken

  Vår urologiska klinik tar emot patienter från åldern 15 år och uppåt. Hit remitteras patienter med urologiska tumörsjukdomar men också patienter med stensjukdom och blåstömningssvårigheter.

  Verksamhetschef: Ulrika Westlund

  Ögonkliniken

  Vår ögonklinik består av en öppenvårdsmottagning med bred inriktning samt en ögonakut som tar emot dagtid. De stora folksjukdomarna glaukom, ögonkomplikationer vid diabetes och åldersförändringar i gula fläcken utgör huvudgrupperna av patienter.

  Verksamhetschef: Sven Sahlin

   

   

   

 • Stabsfunktioner

  • Ekonomi

  • FoUUi

  • HR

  • Kommunikation

  • Kvalitet, utveckling och IT

  • Sjukhusservice

 • Ledningsgrupp

  Södersjukhusets ledningsgrupp består av vd, chefläkare, verksamhetsområdeschefer samt direktörer för de administrativa avdelningarna.

  Verkställande direktör

  • Mikael Runsiö

  Chefläkare

  • Anne Kierkegaard
  • Eva Östblom

  Verksamhetsområdeschefer för vårdverksamheter

  • Akutmottagningen - Sari Ponzer (tf)
  • Anestesi och intensivvård - Marie Fahlgren Brodin 
  • Bilddiagnostik - Hans Lindgren
  • Internmedicin - Lena Sunnermalm
  • Kardiologi - Eva Strååt
  • Kirurgi - Johannes Blom
  • Kvinnosjukvård/Förlossning - Corinne Pedroletti
  • Ortopedi samt arbetsterapi- och fysioterapienheten - Sari Ponzer
  • Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - Eva Berggren Broström
  • Specialistvård och handkirurgi - Anna Gerber Ekblom

  Direktörer för sjukhusets administrativa verksamheter

  • Ekonomi -  Richard Lowén
  • Forskning, utveckling, undervisning, innovation (FoUUi) - Sari Ponzer
  • HR - Helena Karlsson 
  • Kommunikation - Hanna Ahonen
  • Kvalitet, utveckling och IT -  Emma Loven
  • Program Framtidens Sös  - Nicole Silverstolpe
  • Sjukhusservice -  Lena Lundin
 • Styrelse

  Södersjukhuset AB är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Landstingsfullmäktige utser styrelsen, som fattar övergripande långsiktiga beslut och utser vd för sjukhuset. Vd ansvarar för att genomföra de beslut som styrelsen fattar och till sin hjälp har hen sjukhusledningen.

  Sedan 2016 har Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus samma styrelse, dock med egna arbetstagarrepresentanter. Avsikten är att kunna samordna frågor mellan sjukhusen.  

  Styrelseordförande

  • Göran Stiernstedt

  Styrelseledamöter

  • Patrik Emanuelsson
  • Christina Rapp Lundahl
  • Helena Holmstedt Thunander
  • Christina Widerberg Söderholm

  Arbetstagarrepresentanter

  • Anita Bengtson
  • Mats Bergquist
  • Viktor Stening