Gå till innehåll
X

Organisation

Södersjukhusets är organiserad i tio verksamhetsområden som innehåller de kliniker, mottagningar och avdelningar som patienter och anhöriga möter.

Sjukhuset har också en central administration med stödfunktioner som ekonomi, HR, kommunikation och kvalitet, IT och utveckling. Sjukhusservice sköter fastighetsdrift, patientmåltider, textil och annan försörjning. Här kan du se en organisationsskiss över Södersjukhusets verksamheter.

 • Verksamhetsområden

  Akut

  Vår akutmottagning är en av norra Europas största och vi tar emot patienter dygnet runt.

  Verksamhetschef: Urban Säfwenberg
  Chefsekreterare: Marja Vinberg Tel. 08-616 43 37

  Anestesi/IVA

  Anestesi- och intensivvårdsverksamheten servar hela sjukhuset med narkos, bedövning och smärtlindring och bedriver intensivvård och sterilteknisk verksamhet.

  Verksamhetschef: Marie Fahlgren Brodin
  Chefsekreterare: Patrizia Pierazzi Engvall Tel. 08-616 22 31

  Bilddiagnostik och onkologi

  Verksamhetsområdet är uppdelat i många klinker som bedriver verksamhet inom röntgen, nuklearmedicin, fysiologi, mammografi och onkologi.

  Verksamhetsområdeschef: Karin Horstmann Leifland
  Chefssekreterare: Catrine Mitander Tel. 08-616 35 15

  Internmedicin

  Internmedicin på Södersjukhuset är Sveriges största enhet för vård av medicinska sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas många patienter som har någon av våra vanligaste medicinska folksjukdomar. Verksamhetsområdet är indelat i tre sektioner: akut internmedicin och neurologi; endokrinologi, hematologi, allergologi samt gastroenterologi och lungmedicin.

  Verksamhetschef: Lena Sunnermalm
  Chefssekreterare: Anneli Söderqvist Tel. 08-616 18 84

  Kardiologi

  Vi bedriver komplett hjärtsjukvård och medicinsk intensivvård. Vid verksamhetsområdet finns hjärtmottagningen, pacemakeroperationsavdelningen och hjärtlab (för arbetsprov och olika typer av ultraljud). I samarbete med Arbetsterapi- och Sjukgymnastavdelningen driver vi hjärtrehabilitering. 

  Verksamhetschef: Eva Strååt
  Chefssekreterare: Anette Boban Tel. 08-616 30 96

  Kirurgi

  Inom verksamhetsområde Kirurgi bedriver vi både bred kirurgisk sjukvård och högspecialiserad kirurgi. Operationsavdelningen har full funktion dygnet runt. Omkring 70 procent av våra patienter är akutfall.

  Verksamhetschef: Lennart  Boström 
  Chefssekreterare: Evelyn Sandell Dede Tel: 08-616 23 16

  Kvinnosjukvård/Förlossning

  Vår kvinnoklinik utreder och behandlar kvinnor med gynekologiska sjukdomar. Inom förlossningen ryms hela kedjan från mödravård och förlossning till BB-avdelningar och eftervård.

  Verksamhetschef: Corinne Pedroletti
  Chefsekreterare: Christine Klingström Tel. 08-616 36 22

  Ortopedi

  Verksamhetsområde Ortopedi bedriver både akut och specialiserad ortopedisk sjukvård och är ledande inom bland annat frakturkirurgi. Vi har specialistkompetens inom axel-, rygg-, knä-, höft- och traumakirurgi. I verksamhetsområdet ingår också arbetsterapi- och fysioterapienheten som jobbar på många avdelningar inom Sös övriga verksamhetsområden.

  Verksamhetschef: Sari Ponzer
  Administrativ chef: Niclas Hellström Tel. 08-616 28 31 

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset. Vi bedriver kvalificerad akut- och specialistvård från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Verksamhetsområdet har också specialistmottagningar i Farsta, Handen och Nacka.

  Verksamhetschef: Eva Berggren Broström
  Chefssekreterare: Anita Stålsäter Pettersson, Tel: 08-616 49 13

  Specialistvård

  Specialistvården på Södersjukhuset omfattar fem högspecialiserade kliniker. Alla ger basal specialistvård med högspecialiserade inslag.

  Verksamhetsområdeschef: Anna Gerber Ekblom
  Chefssekreterare: Anneli Orrhult Tel: 08-616 20 31

  Dagkirurgiskt centrum

  Dagkirurgiskt centrum utför operationer framförallt i dagkirurgi vilket innebär att patienten får gå hem samma dag. Det är inom specialiteterna ortopedi, kirurgi och urologi.

  Chef: Birgitta Möller

  Handkirurgi

  Handkirurgiska kliniken är ensam specialistklinik för behandling av skador och sjukdomar i händerna inom Stockholms läns landsting och har även regionansvar för Sörmland och Gotland.

  Chef: Tobias Laurell
  Chefssekreterare: Anneli Orrhult Tel. 08-616 20 31

  Hudmottagningen med enheten för sexuell hälsa

  Verksamheten består av öppenvård inom dermatologi samt olika specialmottagningar bland annat för hudtumörer operation av tumörer, bensår, dagvård för svårare hudsjukdomar, venereologi (könssjukdomar) samt HBTQ-frågor.

  Chef Lena Hagströmer
  Chefssekreterare: Marie-Louise Wingårdh Tel: 08-616 25 76

  Infektionskliniken-Venhälsan

  Infektionsenheten vårdar patienter med akuta infektioner och sjukdomspanoramat är brett. Venhälsan startade sin verksamhet 1982, strax innan hiv och aids upptäcktes i Sverige, och erbjuder hiv-vård samt ett heltäckande omhändertagande för män som har sex med män.

  Chef: Lena Lindborg
  Chefsjuksköterska Kajsa Flisager Tel. 08-616 25 34

  Sårcentrum

  På sårcentrum arbetar vi med behandling av svårläkta sår. Vårt team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska och fotterapeut.

  Chef: Carin Ottosson

  Urologiska kliniken

  Vår urologiska klinik tar emot patienter från åldern 15 år och uppåt. Hit remitteras patienter med urologiska tumörsjukdomar men också patienter med stensjukdom och blåstömningssvårigheter.

  Chef: Ulrika Westlund
  Chefssekreterare: Madelaine Väfors Tel: via vxl: 08-616 10 00

  Ögonklinik

  Vår ögonklinik består av en öppenvårdsmottagning med bred inriktning samt en ögonakut som tar emot dagtid. De stora folksjukdomarna glaucom, ögonkomplikationer vid diabetes och åldersförändringar i gula fläcken utgör huvudgrupperna av patienter.

  Chef: Sven Sahlin

 • Stabsfunktioner

  • Ekonomi

  • FoUUi

  • HR

  • Kommunikation

  • Kvalitet, utveckling och IT

  • Sjukhusservice

 • Ledningsgrupp

  Södersjukhusets ledningsgrupp består av vd, chefläkare, verksamhetsområdeschefer samt direktörer för de administrativa avdelningarna.

  Verkställande direktör

  • Mikael Runsiö

  Chefläkare

  • Anne Kierkegaard
  • Eva Östblom

  Verksamhetsområdeschefer för vårdverksamheter

  • Akutmottagningen - Urban Säfwenberg
  • Anestesi och intensivvård - Marie Fahlgren Brodin 
  • Bilddiagnostik och onkologi - Karin Leifland
  • Internmedicin -  Lena Sunnermalm
  • Kardiologi - Eva Strååt
  • Kirurgi - Lennart Boström
  • Kvinnosjukvård/Förlossning - Corinne Pedroletti
  • Ortopedi samt arbetsterapi- och fysioterapienheten - Sari Ponzer
  • Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - Eva Berggren Broström
  • Specialistvård och handkirurgi - Anna Gerber Ekblom

  Direktörer för sjukhusets administrativa verksamheter

  • Ekonomi -  Richard Lowén
  • Forskning, utveckling, undervisning, innovation (FoUUi) - Sari Ponzer
  • HR - Maria Svedberg (tf)
  • Kommunikation - Hanna Ahonen
  • Kvalitet, utveckling och IT -  Emma Loven
  • Program Framtidens Sös  - Nicole Silverstolpe
  • Sjukhusservice  -  Lena Lundin
 • Styrelse

  Södersjukhuset AB är ett aktiebolag som ägs av Stockholms läns landsting. Landstingsfullmäktige utser styrelsen, som fattar övergripande långsiktiga beslut och utser vd för sjukhuset. Vd ansvarar för att för att genomföra de beslut som styrelsen fattar och till sin hjälp har hen sjukhusledningen.

  Sedan 2016 har Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus samma styrelse, dock med egna arbetstagarrepresentanter. Avsikten är att  ska kunna samordna frågor mellan sjukhusen.  

  Styrelseordförande

  • Göran Stiernstedt

  Styrelseledamöter

  • Patrik Emanuelsson
  • Christina Rapp Lundahl
  • Helena Holmstedt Thunander
  • Christina Widerberg Söderholm

  Arbetstagarrepresentanter

  • Anita Bengtson
  • Mats Bergquist
  • Viktor Stening
Till toppen Pil