Hoppa till huvudinnehållet

Organisation

Södersjukhusets är organiserad i tio verksamhetsområden som innehåller de kliniker, mottagningar och avdelningar som patienter och anhöriga möter.

Sjukhuset har också en central administration med stödfunktioner som ekonomi, HR, kommunikation och Kvalitet, utveckling, medicinsk teknik och IT. Sjukhusservice sköter fastighetsdrift, patientmåltider, textil och annan försörjning.

 • Akut

  Vår akutmottagning är en av norra Europas största och vi tar emot patienter dygnet runt.

  Verksamhetschef: Martin Nordberg
  Chefsekreterare: Felicia Granqvist tfn 08-123 647 99

  Perioperativ vård och Intensivvård (PVI)

  Perioperativ vård och Intensivvård omfattar hela vårdprocessen inför, under och efter en patients operation. Det innebär IVA, anestesi, sterilen, smärtmottagningen samt de opererande specialiteterna. 

  Verksamhetschef: Marie Fahlgren Brodin
  Chefsekreterare: Patrizia Pierazzi Engvall tfn 08-123 622 31

  Bilddiagnostik 

  Bilddiagnostik på Södersjukhuset inkluderar tre verksamheter. Röntgenkliniken, Fysiologiska kliniken och Bröstcentrum Mammografi.

  Verksamhetsområdeschef: Johan Henriksson
  Enhetschef ISA-gruppen: Catrine Mitander tfn 08-123 635 15

  Internmedicin

  Internmedicin på Södersjukhuset är Sveriges största enhet för vård av medicinska sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas många patienter som har någon av våra vanligaste medicinska folksjukdomar. Verksamhetsområdet är indelat i tre sektioner: akut internmedicin och neurologi; endokrinologi, hematologi, allergologi samt gastroenterologi och lungmedicin.

  Verksamhetsområdeschef: Mihaela Romanitan

  Kardiologi

  Vi bedriver komplett hjärtsjukvård och medicinsk intensivvård. Vid verksamhetsområdet finns hjärtmottagningen, pacemakeroperationsavdelningen och hjärtlab (för arbetsprov och olika typer av ultraljud). I samarbete med Arbetsterapi- och Sjukgymnastavdelningen driver vi hjärtrehabilitering. 

  Verksamhetsområdeschef: Raffaele Scorza
  Chefssekreterare: Ann-Charlotte Löfberg tfn 08-123 630 71

  Kirurgi

  Inom verksamhetsområde Kirurgi bedriver vi både bred kirurgisk sjukvård och högspecialiserad kirurgi. Operationsavdelningen är bemannad dygnet runt. Omkring 70 procent av våra patienter är akutfall.

  Verksamhetsområdeschef: Jenny Bäcklund
  Chefssekreterare: Evelyn Sandell Dede tfn 08-123 623 16

  Sårcentrum

  På sårcentrum arbetar vi med behandling av svårläkta sår. Vårt team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska och fotterapeut.

  Tf verksamhetschef: Eva Zeisig

  Kvinnosjukvård/Förlossning

  Vår kvinnoklinik utreder och behandlar kvinnor med gynekologiska sjukdomar. Förlossningen omfattar allt från mödravård och förlossning till BB-avdelningar och eftervård.

  Verksamhetschef: Maria Sjöstrand
  Chefssekreterare: Jennifer Sewerin tfn 08-123 636 22

  Ortopedi

  Verksamhetsområde Ortopedi bedriver både akut och specialiserad ortopedisk sjukvård och är ledande inom bland annat frakturkirurgi. Vi har specialistkompetens inom axel-, rygg-, knä-, höft- och traumakirurgi. I verksamhetsområdet ingår också arbetsterapi- och fysioterapienheten som jobbar på många avdelningar inom Sös övriga verksamhetsområden.

  Verksamhetsområdeschef: Karl-Åke Jansson

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset bedriver kvalificerad akut- och specialistvård från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Verksamhetsområdet har också specialistmottagningar i Farsta, Handen och Nacka.

  Verksamhetschef: Fredrik Stenius
  Chefssekreterare: Anita Stålsäter Pettersson, tfn 08-123 649 13

  Specialistvården

  Specialistvården på Södersjukhuset inkluderar 6 verksamheter, Handkirurgiska kliniken, Infektion/Venhälsan, Onkologiska kliniken, Psykosociala enheten, Urologiska kliniken och Ögonkliniken, som alla ger specialiserad vård med vissa högspecialiserade uppdrag.

  Verksamhetsområdeschef: Emma Lindbäck
  Chefssekreterare: Anneli Orrhult tfn 08-123 620 31

  Handkirurgiska kliniken

  Handkirurgiska kliniken är ensam specialistklinik för behandling av skador och sjukdomar i händerna inom Region Stockholm och har även regionansvar för Sörmland och Gotland.

  Verksamhetschef: Tobias Laurell

  Infektionskliniken-Venhälsan

  Infektionskliniken vårdar patienter med akuta infektioner. Venhälsan startade sin verksamhet 1982, strax innan hiv och aids upptäcktes i Sverige, och erbjuder hiv-vård samt ett heltäckande omhändertagande för män som har sex med män.

  Verksamhetschef: Ingrid Ziegler

  Onkologiska kliniken

  Onkologiska kliniken behandlar patienter med fastställd bröstcancer, prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer. I de allra flesta fall sker utredning och diagnos vid andra kliniker eller i primärvården, som sedan remitterar patienten till oss för behandling. Hos oss finns poliklinisk behandlingsavdelning, strålbehandlingsavdelning, onkologisk mottagning samt en slutenvårdsavdelning.

  Verksamhetschef: Georg Engel

  Psykosociala enheten

  Psykosociala Enhetens uppdrag är att arbeta med psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete. Psykosociala Enheten arbetar med alla olika patientgrupper och deras närstående. Enheten har också några specialuppdrag för specifika patientgrupper.

  Verksamhetschef: Ylva Åkerman Wallmark

  Urologiska kliniken

  Vår urologiska klinik tar emot patienter från åldern 15 år och uppåt. Hit remitteras patienter med urologiska tumörsjukdomar men också patienter med stensjukdom och blåstömningssvårigheter.

  Verksamhetschef: Ulrika Westlund

  Ögonkliniken

  Vår ögonklinik består av en öppenvårdsmottagning med bred inriktning samt en ögonakut som tar emot dagtid. De stora folksjukdomarna glaukom, ögonkomplikationer vid diabetes och åldersförändringar i gula fläcken utgör huvudgrupperna av patienter.

  Verksamhetschef: Ainärs Reinis

 • Södersjukhusets ledningsgrupp består av vd, chefläkare, verksamhetsområdeschefer samt direktörer för de administrativa staberna.

  Verkställande direktör

  • Karouk Said

  Chefläkare

  • Annelie Liljegren
  • Sven Klaesson

  Chefsjuksköterska

  • Anneli Lennberg

  Verksamhetsområdeschefer för vårdverksamheter

  • Akutmottagningen - Martin Nordberg
  • Perioperativ vård och intensivvård (PVI) - Marie Fahlgren Brodin
  • Bilddiagnostik - Johan Henriksson
  • Internmedicin - Mihaela Oana Romanitan
  • Kardiologi - Raffaele Scorza
  • Kirurgi - Jenny Bäcklund
  • Kvinnosjukvård/Förlossning - Maria Sjöstrand
  • Ortopedi samt arbetsterapi- och fysioterapienheten - Karl-Åke Jansson
  • Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - Fredrik Stenius
  • Specialistvård och handkirurgi - Emma Lindbäck

  Direktörer för sjukhusets administrativa staber

  • Ekonomi -  Tarja Lepola
  • Forskning, utveckling, undervisning, innovation (FoUUi) - Sari Ponzer
  • HR - Helena Karlsson
  • Kommunikation - Nanna Wedar
  • Utveckling och teknik -  Daniel Wänn
  • Sjukhusservice -  Lena Lundin
 • Södersjukhuset AB är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Landstingsfullmäktige utser styrelsen, som fattar övergripande långsiktiga beslut och utser vd för sjukhuset.

  Sedan 2016 har Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus samma styrelse, dock med egna arbetstagarrepresentanter. Avsikten är att kunna samordna frågor mellan sjukhusen.  

  Styrelseordförande

  • Peter Graf

  Styrelseledamöter

  • Christina Rapp Lundahl
  • Veronika Sundström
  • Tomas Werngren

  Arbetstagarrepresentanter

  • Åsa Andersson
  • Niklas Bougt
  • Uffe Hylin
  • Leif Linde