Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Om Sös / Synpunkter på vården

Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med den vård du har fått kan du lämna dina synpunkter till oss så att vi kan bli bättre. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Har du frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Södersjukhusets dataskyddsombud.

Synpunkter och klagomål via 1177.se
Lämna enkelt dina synpunkter och klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar direkt till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Att lämna synpunkter och klagomål digitalt pilottestas under våren 2019. Logga in på 1177.se och hitta oss under ”Mottagningar”. Där finns en länk till e-tjänsten.

Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt via detta formulär.

Patientombudsmannen
Du kan även framföra dina synpunkter till Södersjukhusets patientombudsman. Med ditt samtycke tar patientombudsmannen kontakt med chefen för det verksamhetsområde som är aktuellt och framför dina synpunkter.

Kontakta patientombudsmannen via 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad och säker kommunikation, använd tjänsten "Lämna synpunkter, klagomål och förbättringsförslag"). Du kan också nå patientombudsmannen via telefon på: 08-616 16 61.

Fullmakt för patientärenden
Här finns fullmakt för patientärende på Södersjukhuset för nedladdning och utskrift. 

Patientnämnden
Du kan också vända dig till patientnämnden, som är fristående från hälso- och sjukvården, för att få stöd när du vill lämna synpunkter på vården. Patientnämnden kan också ge svar om dina rättigheter och ge råd om vilka andra myndigheter du kan vända dig till.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)
Om du eller en närstende drabbats av en vårdskada kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning. Skadan ska anmälas till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och gäller för skador inom offentlig vård. https://lof.se/

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder anmälningar om allvarliga händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att patienten fått en bestående vårdskada eller händelser där en patient har avlidit. Vårdpersonalen ska göra en så kallad lex Maria-anmälan till IVO vid en allvarlig vårdskada eller händelse där det finns risk för en allvarlig vårdskada. https://www.ivo.se/