Hoppa till huvudinnehållet

Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med den vård du har fått kan du lämna dina synpunkter till oss så att vi kan bli bättre. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Har du frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Södersjukhusets dataskyddsombud.

 


Synpunkter på vården

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vården vid Södersjukhuset. Vi tar gärna emot dina synpunkter det kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården.

Om du önskar framföra synpunkter på vården så kan du göra det via 1177 som du når via denna länk. Scrolla sedan längre ner på sidan och välj din berörda enhet eller avdelning. Gå sedan vidare till blocket Lämna synpunkter och klagomal hos din vårdgivare. Logga in med ditt BankId för att komma åt sidan. 

Du kan också ringa. Södersjukhusets växel har telefonnummer 08-123 610 00 (be att få bli kopplad till den avdelning/mottagning du vill tala med). 

Brev skickas till följande adress:

Södersjukhuset
[Ange mottagning, klinik eller enhet]
118 83 Stockholm

När du har skickat ditt brev till Södersjukhuset så kommer den berörda enheten att handlägga ärendet och ett svar kommer att skickas hem till dig per post. I normalfallet skickas ett svar inom 1 månad. Vänligen uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i ditt brev.

Det går även bra att skicka anonyma synpunkter. Dessa kommer enheten få, helt anonymt, via detta formulär.

Patientvägledning 

På Södersjukhuset finns funktionen Patientvägledning dit du kan vända dig för att få råd angående dina synpunkter på vården.

Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledningen så kan du göra det via 1177.se.
Länk till Patientvägledning.

Du kan även skicka ett brev till följande adress:

Patientvägledningen
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.

Fullmakt för patientärenden

Här finns fullmakt för patientärende på Södersjukhuset (pdf, 47 kB) för nedladdning och utskrift. 

Patientnämnden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig med frågor som rör all offentlig finansierad hälso- och sjukvård. Patientnämnden kan också ge svar på frågor om dina rättigheter och ge råd om vilka andra myndigheter du kan vända dig till.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du eller en närstende drabbats av en vårdskada kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning. Skadan ska anmälas till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och gäller för skador inom offentlig vård. https://lof.se/

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder anmälningar om allvarliga händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att patienten fått en bestående vårdskada eller händelser där en patient har avlidit. Vårdpersonalen ska göra en så kallad lex Maria-anmälan till IVO vid en allvarlig vårdskada eller händelse där det finns risk för en allvarlig vårdskada. https://www.ivo.se/