Hoppa till huvudinnehållet

Abortmottagningen

Här tar vi emot dig som har frågor om oönskad graviditet eller som söker abort. Vi erbjuder även samtal med kurator för de som önskar.

När du ringer uppger du ditt telefonnummer och får då en tid när vi ringer tillbaka till dig. Du kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan, men vi ringer tillbaka på vardagar.

Telefonnummer: 08-123 627 00

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 0
  Gå via huvudentrén mot hiss B, mottagningen ligger precis innan du kommit fram till hiss B.
 • Alla som har frågor om oönskad graviditet eller som söker abort är välkomna att kontakta abortmottagningen på avdelning 62 på Södersjukhuset.

  Abortmetoder

  Medicinsk abort kan göras till artonde graviditetsveckan, ibland längre, och innebär att man på medicinsk väg framkallar ett missfall. 

  Efter tolfte graviditetsveckan kan behandlingen ibland behöva avslutas med en skrapning av livmodern (se kirurgisk abort).

  Fram till 9:e graviditetsveckan kan man välja att utföra den medicinska aborten i hemmet.

  Kirurgisk abort kan utföras till tolfte graviditetsveckan och innebär att man gör en skrapning av livmodern. Ingreppet utförs i en kort narkos, d.v.s. sövning en kort stund.

  Sen abort, d.v.s. abort efter artonde graviditetsveckan måste godkännas av Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen görs av sjukhusets läkare och kurator.

  Läs gärna mer om abort på 1177 Vårdguiden eller UMO Ungdomsmottagning på nätet.

 • När du kommer hit utför en barnmorska eller läkare ett ultraljud för att fastställa hur långt gången graviditeten är. Utifrån graviditetslängden bestäms vilken abortmetod som kan vara aktuell. Efter detta bokar vi en tid och ger information om den metod som valts. I samband med besöket diskuteras också vilken preventivmetod som ska användas efter aborten.Vi erbjuder även samtal med kurator om du önskar det.

  Vill du vara med och förbättra abortvården?

  Vi vill göra abortvården ännu bättre och har därför några pågående studier på abortmottagningen. Du kan bli tillfrågad om du vill vara med i studierna och du får också gärna säga till själv om du är intresserad av att delta.

  Pågående studier

  Hemabortstudien: Syftet med studien är att se om det är någon skillnad i hur abortbehandlingen i hemmet fungerar i graviditetsvecka 10 jämfört med abortbehandling i hemmet i tidigare graviditetsveckor.

  Intram: I studien vill vi jämföra två grupper av kvinnor som har valt spiral som preventivmedel efter sin abort. Vi undersöker hur många som använder spiral efter sex månader, nöjdhet och eventuella biverkningar. Du kan vara med om du är gravid i vecka 9-21 och väljer att göra en medicinsk abort. Om du går med i studien får du din spiral gratis.

  Prima: I denna studie vill vi undersöka om vi kan korta ner den inneliggande vårdtiden för abortpatienter genom att påbörja den medicinska behandlingen hemma, några timmar innan ankomst till avdelningen. Vi vill också utvärdera och förbättra smärtlindringen för abortpatienter. Du kan vara med om du är gravid i vecka 12-21 och kommer att göra en abort.

  Telemedicinstudien: Vi vill undersöka om det är någon skillnad om man vid medicinsk abort får abortrådgivning och frågor om hälsotillstånd via internet istället för av gynekolog eller barnmorska i samband med besöket på abortmottagningen. Vi kommer att jämföra effektivitet och upplevelse av behandlingen och rådgivningen. Du kan vara med om du är gravid i vecka 5+5 dagar till vecka 9+0 dagar vid abortbesöket och väljer att göra en medicinsk hemabort.

  Vema: I studien vill vi utvärdera om det går lika bra att starta en abort redan innan graviditeten syns med ultraljud som när den blivit synlig. Om du deltar i studien kommer du lottas till att starta tidigt när graviditeten fortfarande inte är synlig, alternativt starta efter cirka en vecka. Oavsett om du startar tidigt eller när graviditeten är synlig kommer du att få två besök på abortmottagningen. Du kan vara med i studien om du är mycket tidigt gravid. Om du inte deltar i studien kommer du att vänta med start av aborten tills när den
  är synlig på ultraljud.

 • Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att kontakta oss på telefon.

 • Tidsbokning för abort samordnas

  Från den 15 oktober samordnas tidsbokningen för aborter i Stockholms län. Det ska bidra till en ökad tillgänglighet och en minskad risk för sena aborter.