Hoppa till huvudinnehållet

Undersökningar klinisk fysiologi

visning av ultraljud hjärta

Har du fått en kallelse till undersökning på Fysiologiska kliniken? Här hittar du information om hur undersökningen går till, hur du kan förbereda dig och vad som händer efter undersökningen.

 • Arbets-EKG

  Vad är arbets-EKG?

  Genom att studera hjärtats funktion under arbete kan vi bedöma
  ansträngningsrelaterade besvär som kan bero på hjärtsjukdom, till exempel

  • bröstsmärta,
  • andfåddhet
  • hjärtklappning
  • yrsel

  Undersökningen används också för att följa upp personer som redan har en känd hjärtsjukdom och för att objektivt värdera den fysiska arbetsförmågan/konditionen.

  Hur förbereder jag mig?

  Ha på dig eller ta med kläder som är bekväma att cykla i (byxor och skor). Du bör endast ha ätit en lätt måltid och får inte röka 2 timmar innan undersökningen. Du får ta dina mediciner som vanligt inför undersökningen. Ta gärna med handduk och ombyte då det finns möjlighet att duscha.

  Hur går undersökningen till?

  Du kommer att få cykla på en testcykel under ökad belastning samtidigt som hjärtat övervakas med EKG och regelbundna blodtryckskontroller. Vi vill att du ska anstränga dig maximalt eller nära din maximala förmåga för att få ett bra test av ditt hjärta vid ansträngning.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 45 minuter.

  Arbets-EKG med bestämning av syreupptag

  Vad är arbets-EKG med bestämning av syreupptag?

  Genom att analysera andningsgaserna under arbete får vi ett bra mått på hjärtats och lungornas funktion under ansträngning. Vi mäter bland annat det maximala syreupptaget, vilket används för att bedöma konditionen. Undersökningen kan vara av värde inför större kirurgi eller vid utredning av till exempel oklar andfåddhet.

  Hur förbereder jag mig?

  Ha på dig eller ta med kläder som är bekväma att cykla i (byxor och skor). Du bör endast ha ätit en lätt måltid och får inte röka 2 timmar innan undersökningen. Du får ta dina mediciner som vanligt inför undersökningen. Ta gärna med handduk och ombyte då det finns möjlighet att duscha. Inför undersökningen ska du ha blivit kallad till och utfört en lungfunktionsundersökning (spirometri).

  Hur går undersökningen till?

  Du kommer att få cykla på en testcykel under ökad belastning samtidigt som du andas i en ansiktsmask. Under hela provet övervakas hjärtat med EKG och regelbundna blodtryckskontroller. Vi vill att du ska anstränga dig maximalt eller nära din maximala förmåga för att få ett bra test av ditt hjärta vid ansträngning.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60 minuter.

  Ekokardiografi, transthorakal ultraljudsundersökning av hjärtat (TTE)

  Vad är Ekokardiografi, TTE?

  Undersökningen utförs för att studera hjärtats dimensioner och funktion.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta och dricka samt ta dina mediciner som vanligt. Vi kommer att fråga dig om längd och vikt så ha gärna dessa uppgifter nedskrivna inför besöket.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare hålls mot bröstkorgen och bilder av hjärtat samt blodflödet över klaffarna kan studeras.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 45 minuter.

  Ekokardiografi, transesofagal ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen (TEE)

  Vad är Ekokardiografi, TEE?

  Undersökningen är en ultraljudsundersökning av hjärtat som utförs via matstrupen. Med denna metod kommer vi nära hjärtat och får bättre bildkvalitet samt kan se delar av hjärtat som inte kan studeras vid vanlig ekokardiografi.

  Hur förbereder jag mig?

  Du ska fasta och får därför varken äta eller dricka något 4 timmar innan undersökningen.

  Så länge svalget är bedövat kan mat/vätska lätt hamna i luftstrupen och du måste därför fortsätta att fasta i 1 timme efter undersökningen. Vi kommer att fråga dig om längd och vikt så ha gärna dessa uppgifter nedskrivna inför besöket.

  Hur går undersökningen till?

  Du får en infart (nål) satt i armen. Svalget bedövas med en spray och vanligen ges lugnande medel via nålen i armen. Därefter får du svälja en slang som förs ner i matstrupen. Om du har fått lugnande medel får du inte köra bil förrän dagen efter undersökningen.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 75 minuter.

  Hjärtscintigrafi med gammakamera

  Vad är Hjärtscintigrafi med gammakamera?

  Hjärtscintigrafi (även kallad myokardscintigrafi) är en undersökning som utförs för att studera hjärtats genomblödning. Med hjälp av ett radioaktivt ämne som injiceras i blodet kan blodförsörjningen till hjärtat undersökas med gammakamera, och vi ser då om något område får för lite syretillförsel.

  Den vanligaste orsaken till varför man gör hjärtscintigrafi är bröstsmärta och utredning av kärlkramp. Andra anledningar till undersökning med hjärtscintigrafi kan vara uppföljning av fynd på kranskärlsundersökning, arytmier och som del i utredningen före operationer.

  Hur förbereder jag mig?

  Dag 1: Undvik att ta följande mediciner 24 timmar före undersökningen.

  • Betablockare (t.ex. Metoprolol, Bloxazoc, Metamylan, Seloken, Bisoprolol, Bisocard, Emconcor)
  • Långverkande nitrat mot kärlkramp (t.ex. Imdur, Isosorbidmononitrat)
  • Dipyridamolpreparat (t.ex. Persantin)
  • Teofyllaminpreparat som finns i vissa astmamediciner (t.ex. Theo-Dur)
  • Koffeininnehållande mediciner (t.ex. Treo comp)
  • Undvik att dricka drycker som innehåller koffein 24 timmar före undersökningen (t.ex. kaffe, te, Coca-Cola, sportdrycker eller choklad). 
  • Undvik att röka.
  • Ta med byxor och skor att cykla i.
  • Ta med en smörgås att äta och vatten att dricka inför bildtagningen. Detta förbättrar bildkvalitén.

  Vid tveksamhet kontakta oss innan undersökningen på telefonnummer 616 35 10

  Dag 2: Inga restriktioner. Du kan dricka te och kaffe samt ta dina mediciner som vanligt. Ta med en smörgås att äta och vatten att dricka. Detta förbättrar bildkvalitén.

  Till kvinnor i fertil ålder: Kontakta oss på telefonnummer 616 3510 om du är gravid eller ammar.

  Hur går undersökningen till?

  Dag 1 på Fysiologiska kliniken

  Vi tar blodtryck samt EKG i vila, och sätter en veninfart.

  Du kommer sedan att få cykla på en testcykel med eller utan läkemedelsdropp, alternativt enbart få läkemedelsdropp medan vi registrerar EKG och blodtryck. Vilket av alternativen det blir avgörs när du kommer. Mot slutet av cyklingen eller droppet injicerar vi i en åder på armen ett radioaktivt ämne som markerar hjärtats blodförsörjning.

  Bildtagning i gammakamera på Röntgen/Nuklearmedicin

  Cirka 1 timme efter isotopinjektionen får du ligga under en gammakamera som registrerar den radioaktiva aktiviteten i hjärtmuskeln och från den registreringen kan man konstruera en bild av hjärtat. I slutet av bildtagningen utförs även en lågdosdatortomografi. Undersökningen tar knappt tio minuter.

  Dag 2 på Röntgen/Nuklearmedicin

  Eventuellt görs för jämförelse en ny bildtagning i vila torsdag samma vecka (tiden får du dag 1). Du kommer att få vila på en brits när vi injicerar det radioaktiva ämnet i veninfart, samt tar ett blodtryck. Därefter äter och dricker du, och ca 1-2 timmar efter injektionen tar vi bilder av hjärtat. Bildtagningen går till på precis samma sätt som dag 1.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Dag 1 tar undersökningen sammanlagt cirka 3 timmar.

  Dag 2 tar undersökningen cirka 3 timmar.

  Långtidsregistrering av blodtryck

  Vad är Långtidsregistrering av blodtryck?

  Enstaka blodtrycksvärden är inte alltid representativa för blodtrycket under dygnet i övrigt, då kan det finnas behov av att mäta blodtryck vid ett flertal tillfällen under 24 timmar.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Du får inte duscha under pågående registrering. Använd löst sittande kläder om du vill undvika att apparaten syns.

  Hur går undersökningen till?

  En blodtrycksmanschett fästs på armen. Manschetten pumpas upp regelbundet och blodtrycket registreras i en bärbar inspelningsenhet som fästs kring midjan. Du för protokoll över över sovtider, uttalad fysisk/psykisk påfrestning samt eventuella symptom.

  Dag 2 återkommer du till kliniken och en sista mätning registreras. Mätutrustningen kopplas bort och undersökningen är därmed avslutad.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Dag 1 påkoppling av apparaten tar ca 20 min
  Dag 2 borttagning av apparaten tar ca 5 min

  Långtidsregistrering av EKG

  Vad är Långtidsregistrering av EKG?

  Undersökningen utförs för att:

  • Registrera hjärtats frekvens
  • Se om det finns förekomst av rytmrubbningar
  • Se om det finns koppling till aktivitet och symptom under 15 dygn.

  EKG registreringen är kontinuerlig. Det är viktigt att du noterar tidpunkten för eventuella symptom.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Undvik att smörja in bröstet med feta krämer för det försvårar påkopplingen. Du får inte duscha under pågående registrering. Använd löst sittande kläder om du vill undvika att apparaten syns.

  Det är mycket viktigt att utrustningen lämnas tillbaka den tid som bestäms, som regel den dagen då registreringen avslutas för att nästa patient ska kunna undersökas.

  Hur går undersökningen till?

  5 elektroder med tillhörande sladdar fästs på bröstkorgen. Sladdarna ansluts till en mindre inspelningsenhet som placeras i en väska runt halsen eller midjan. Efter påkoppling går du hem och lever som vanligt.
  Du för protokoll över sovtider och eventuella symptom.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 20 min.

  MR hjärta

  Vad är MR hjärta?

  Med magnetkameraundersökning (MR) av hjärtat kan man med stor noggrannhet bestämma

  • hjärtats anatomi
  • hur hjärtat pumpar
  • om det finns inflammationer eller skador på hjärtmuskeln

  Hur förbereder jag mig?

  Fyll i säkerhetsformuläret som du får med kallelsen. Om du svarar ja på någon av frågorna är det viktigt att du ringer oss på telefonnummer 616 3510 och meddelar det, annars finns risk för att undersökningen inte kan utföras på den tid som är reserverad för dig.

  Innan undersökningen kommer du att få byta om till särskilda kläder. Du får inte ta med klocka, smycken och andra metallföremål in till magnetkameran. Vi har låsbara skåp.

  Vid vissa frågeställningar ges en kontrastinjektion, då kommer vi att förbereda med att sätta en infart (nål) i armen.

  Hur går undersökningen till?

  Bildtagning sker i magnetkamerans utrymme som är 70 cm i diameter och 140 cm lång. Du förs in i kameran liggande på rygg. Det är viktigt att du kan ligga still. Under många bildtagningar kommer vi be dig att hålla andan.

  Under hela undersökningen kan vi prata med dig i hörlurarna och vi hör dig, du kommer få en alarmknapp i handen för att kunna påkalla vår uppmärksamhet snabbt.

  Du kan lyssna på radio eller CD-skiva under undersökningen.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Tiden inne i kameran beräknas till cirka 50 minuter. Den totala undersökningstiden är cirka 75 minuter.

  Ortostatiskt prov

  Vad är ortostatiskt prov?

  Den här typen av test utförs ibland vid utredning av yrsel och svimning och innebär att man bedömer puls- och blodtrycksreaktionen i både liggande och stående, huvudsakligen för att se om blodtrycksfall kan förklara dina besvär.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  Först registreras puls och blodtryck i liggande och sedan i stående under max 8 minuter.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 30 minuter.

  R-test, långtidsregistrering av EKG 7 dygn

  Vad är R-test, långtidsregistrering av EKG 7 dygn?

  Undersökningen utförs för att registrera

  • hjärtats frekvens
  • förekomst av rytmrubbningar
  • koppling till aktivitet och symptom under 7 dygn

  Det är mycket viktigt att du aktiverar inspelning av EKG vid symtom.

  I övrigt registreras EKG endast om apparaten detekterar rytmrubbningar.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Undvik att smörja in bröstet med feta krämer för det försvårar påkopplingen. Använd löst sittande kläder om du vill undvika att apparaten syns.

  Det är mycket viktigt att utrustningen lämnas tillbaka den tid som bestäms, som regel den dagen då registreringen avslutas för att nästa patient ska kunna undersökas.

  Hur går undersökningen till?

  En mindre inspelningsenhet fästs på bröstkorgen med hjälp av 2 elektroder. Efter påkoppling går du hem och lever som vanligt. Enheten skall vara påkopplad i 7 dygn, men kopplas av i samband med dusch (extra elektroder medföljer).

  Du för protokoll över eventuella symptom.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 20 minuter.

  Vilo-EKG

  Vad är Vilo-EKG?

  EKG är en registrering av hjärtats elektriska aktivitet.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Undvik att smörja in bröstet med feta krämer för det försvårar påkopplingen.

  Hur går undersökningen till?

  Vi sätter elektroder på din bröstkorg, dina handleder och dina fotleder. Med hjälp av dem registrerar vi hjärtats elektriska aktivitet.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 10 minuter.

 • Ultraljudsundersökning av halsblodkärlen

  Vad är ultraljudsundersökning av halsblodkärlen?

  Undersökningen utförs för att upptäcka eventuella förträngningar i halsblodkärlen.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare hålls mot halsen, den sänder ut ultraljud som reflekteras mot halspulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 30-60 minuter.

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben och/eller bäcken (artärer)

  Vad är ultraljudsundersökning av blodkärl i ben och/eller bäcken (artärer)?

  Undersökning av artärer med ultraljud utförs för att bedöma omfattning och lokalisation av förträngningar i pulsådror. Undersökningen görs för att ge vägledning vid val av behandling vid förträngningar i kärl i bäckenet eller i benen.

  Hur förbereder jag mig?

  Vid undersökning av bäckenkärl bör du fasta minst fyra timmar före undersökningen.

  Är du diabetiker får du äta som vanligt. Dina mediciner tar du som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare hålls mot och förs längs det område som ska undersökas, till exempel längs benet. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot pulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 45-90 minuter.

  Ultraljudsundersökning av kroppspulsådern

  Vad är ultraljudsundersökning av kroppspulsådern?

  Undersökning av artärer med ultraljud utförs för att bedöma omfattning av lokalisation av förträngningar i pulsådror. Undersökningen görs för att ge vägledning vid val av behandling vid förträngningar i kärl i bäckenet eller i benen.

  Hur förbereder jag mig?

  Vid undersökning av bäckenkärl bör du fasta minst fyra timmar före undersökningen.

  Är du diabetiker får du äta som vanligt. Dina mediciner tar du som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare hålls mot och förs längs det område som ska undersökas. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot pulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60 minuter.

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben (veninsuff)

  Vad är ultraljudsundersökning av blodkärl i ben (veninsuff)?

  Diagnostik vid misstanke om nedsatt funktion av benets vener. Undersökningen utförs för att bedöma de djupa och ytliga venerna i benet.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare förs längs benet. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.  

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60-90 minuter.

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i arm (dialysfistel)

  Vad är ultraljudsundersökning av blodkärl i arm (dialysfistel)?

  Med undersökning av dialyskärlet, så kallat dialysaccessen, kartlägger vi blodflödet i armen och i dialyskärlet. Det gör vi när dialysen inte fungerar som den är tänkt, för att kunna förklara orsaken till problemet.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare hålls mot och förs längs det område som ska undersökas. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot pulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60-90 minuter.

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben (veninsuff)

  Vad är ultraljudsundersökning av blodkärl i ben (veninsuff)?

  Diagnostik vid misstanke om nedsatt funktion av benets vener. Undersökningen utförs för att bedöma de djupa och ytliga venerna i benet.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare förs längs benet. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.  

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60-90 minuter.

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben eller arm (DVT)

  Vad är ultraljudsundersökning av blodkärl i ben eller arm (DVT)?

  Diagnostik vid misstanke om blodpropp i venerna.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare förs längs den kroppsdel (arm/ben) som behöver undersökas. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 30-60 minuter.

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben eller armar (venmapping)

  Vad är ultraljudsundersökning av blodkärl i ben eller armar (venmapping)?

  Undersökning av blodkärl inför eventuell operation så som till exempel inför dialys.

  Hur förbereder jag mig?

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare förs längs benet/armen. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60-90 minuter.

  Perifer cirkulationsutredning

  Vad är perifer cirkulationsutredning?

  Undersökningen utförs för att bedöma artärers blodcirkulation i benen på patienter med misstänkt eller känd cirkulationsrubbning. Du kan få göra ett gångprov för att ställa diagnos av fönstertittarsjuka och för att följa effekter av en pågående behandling.

  Hur förbereder jag mig?

  Du bör inte dricka kaffe/te eller röka timmarna före undersökningen.

  Ta gärna med skor som är lämpliga för ett eventuellt gångprov.

  Hur går undersökningen till?

  Registrering av blodtryck görs på foten och benet/armen. Ibland kompletteras detta med syrgasmätning på fotryggen. Eventuellt får du gå på rullande matta med bestämning av blodtryck i vristerna efter gång.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60 minuter.

 • Spirometri  

  Vad är spirometri?

  Med spirometri kan man studera ventilationsförmågan och hur den varierar vid olika lungsjukdomar. Man kan även studera hur effektivt lungornas gasutbyte är för syrgas. 

  En ventilationsnedsättning kan delas in i två huvudtyper, restriktiv respektive obstruktiv. Restriktivitet betyder att man har nedsatta lungvolymer och obstruktivitet att luftvägarnas diameter är mindre än normalt. Spirometri görs oftast för att diagnosticera sjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Båda dessa sjukdomar är obstruktiva sjukdomar. Genom förnyad undersökning efter inhalation av ß2-stimulerare (luftrörs-vidgande medicin) kan man bedöma hur stor del av obstruktiviteten som går tillbaka.  

  Hur förbereder jag mig?

  Du får inte röka mindre än 12 timmar före undersökningen.

  Undvik att ta inhalationsmediciner som vidgar luftrören mindre än 24 timmar före undersökningen, om du inte måste ta dem p.g.a. förvärrade symptom. Exempel på mediciner att undvika är

  • Bricanyl (Terbutaline)
  • Ventoline (Salbutamol)
  • Atrovent.

  Mediciner som inte har med luftvägar att göra ska du ta som vanligt.

  Mer information om vilka förberedelser du ska göra finns på kallelsen.  

  Hur går undersökningen till?

  Undersökningen utförs för att undersöka lungornas funktion. Din andning kommer att registreras i en spirometer som är kopplad via ett munstycke till en dator som beräknar din lungkapacitet.

  Du får andas dels med normala andetag, dels med maximala andetag eller flåsning varvid olika delar av lungornas volym och funktion kan mätas och beräknas. På så sätt kan vi mäta lungornas funktion.  

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60 minuter.  

  Bronkialprovokation  

  Vad är bronkialprovokation?

  Om man inhalerar en substans i aerosolform som är sammandragande i luftvägarna är det helt naturligt att man reagerar - att man har viss reaktivitet. Hyperreaktivitet innebär ökad känslighet för det inhalerade ämnet så att lägre dos orsakar samma grad av sammandragning av luftvägarna än hos de som inte är hyperreaktiva. Man har visat att personer med astma är mer känsliga än andra för substanser som verkar sammandragande på luftvägarna. Hyperreaktivitet är en av hörnstenarna i astmadiagnosen och när man undersöker större grupper är graden av hyperreaktivitet hos personer med astma väl korrelerad till astmans svårighetsgrad.  

  Hur förbereder jag mig?

  Du får inte röka mindre än 12 timmar före undersökningen. Undvik att ta inhalations-mediciner som vidgar luftrören mindre än 24 timmar föreundersökningen, om du inte måste ta dem på grund av förvärrade symptom. Exempel på mediciner att undvika är

  • Bricanyl (Terbutaline)
  • Ventoline (Salbutamol)
  • Atrovent.

  Mediciner som inte har med luftvägar att göra ska du ta som vanligt.

  Mer information om vilka förberedelser du ska göra finns på kallelsen.

  Undvik att dricka kaffe, te, Coca Cola, sportdrycker, eller choklad minst 4 timmar före undersökningen.

  Om du är förkyld, ring om ny tid. 

  Hur går undersökningen till?

  Undersökningen utförs för att undersöka lungornas funktion samt retbarheten i luftvägarna.

  Din andning kommer att registreras och du får andas dels med normala andetag, dels med maximala andetag eller flåsning, varvid olika delar av lungornas volym och funktion kan mätas och beräknas. Efter detta kommer du att få andas in ett ämne som kan provocera fram luftvägskänslighet. Vi ger en mycket låg dos till att börja med, och beroende på hur du reagerar kan detta upprepas med ökande dos. Mellan varje inhalation av det retande ämnet mäter vi din lungfunktion.

  Om du får luftvägsbesvär under undersökningen ger vi dig en luftrörsvidgande medicin så att besvären släpper.

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60-90 minuter.

 • Njurscintigrafi

  Vad är njurscintigrafi?

  Njurscintigrafi är en undersökning som görs för att undersöka njurarnas funktion. Med hjälp av ett radioaktivt ämne som injiceras i blodet och utsöndras via njurarna, kan njurarnas funktion undersökas med gammakamera.

  De vanligaste orsakerna till att genomföra njurscintigrafi är för att undersöka hur njurfunktionen fördelar sig mellan höger och vänster njure, och för att undersöka om det finns något hinder för urinen att rinna ner till urinblåsan. Undersökningen kan också genomföras för att utvärdera operation eller stentinläggning eller inför sådana ingrepp.

  Ibland görs en speciell typ av njurscintigrafi för att utreda förträngning på njurartären (njurartärstenos), vilket kan orsaka högt blodtryck.

  Hur förbereder jag mig?

  Du kan äta och dricka och ta dina mediciner som vanligt.  

  Till kvinnor i fertil ålder: Kontakta oss om du är gravid eller ammar.  

  Hur går undersökningen till?

  Vi tar ett blodtryck på dig och sätter en veninfart (nål). Sedan får du vatten som du ska dricka under cirka 45-60 minuter, ca 1/2-1 liter. Efter att du har druckit upp ditt vatten så tar vi bilder av njurarna i en gammakamera. Precis före bildtagningen kommer vi att be dig tömma blåsan. I samband med att bildtagningen startar kommer du att få ett svagt radioaktivt ämne och sedan tar vi bilder på hur ämnet filtreras bort av njurarna. Bildtagningen tar cirka 30 minuter. Efter avslutad bildtagning kommer vi att be dig tömma blåsan igen, detta för att kunna räkna ut hur stor urinmängden är i milliliter/minut.

  Du kan komma att få ett vätskedrivande medel i veninfarten (nålen) under bildtagningen. Om anledningen till njurscintigrafin är för att se om du har njurartärstenos kommer du att få ACE-hämmare (ett blodtrycksläkemedel) i tablettform före undersökningen. 

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka  2 timmar. 

  Ultraljudsundersökning av njurar

  Vad är ultraljudsundersökning av njurar?

  Vid ultraljudsundersökning av njurarna med dopplerteknik kan vi se njurens blodförsörjning. Det gör vi för att ta reda på om det finns förändringar, vilka ibland kan ge till exempel högt blodtryck. 

  Hur förbereder jag mig?

  Du ska fasta minst fyra timmar före undersökningen. 

  Är du diabetiker får du äta som vanligt. Dina mediciner tar du som vanligt.

  Hur går undersökningen till?

  En ultraljudsgivare förs längs nedre delen av ryggen. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot njurarnas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm. 

  Hur lång tid tar undersökningen?

  Undersökningen tar cirka 60-90 minuter.