Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Avdelningar & mottagningar / Fysiologiska kliniken / Undersökning hos fysiologiska kliniken
Besöksförbud på Södersjukhuset

Generellt besöksförbud råder på Södersjukhuset p.g.a. covid-19. Gäller både besökare och medföljare. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Undersökning hos fysiologiska kliniken

Har du fått en kallelse till undersökning hos fysiologiska kliniken? Här hittar du information om hur undersökningen går till, hur du kan förbereda dig och vad som händer efter undersökningen.
 • Hjärta

  Arbets-EKG

  Medicinsk bakgrund
  Genom att studera hjärtats funktion under arbete får man möjlighet att bedöma ansträngningsrelaterade besvär som kan bero på hjärtsjukdom (t ex bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning, yrsel). Undersökningen används också för att följa upp personer med sedan tidigare känd hjärtsjukdom samt för att objektivt värdera den fysiska arbetsförmågan/konditionen.

  Förberedelser
  Ta med kläder som är bekväma att cykla i (byxor och skor). Du bör endast ha ätit en lätt måltid och får inte röka 2 timmar innan undersökningen. Du får ta dina mediciner som vanligt inför undersökningen. Ta gärna med handduk och ombyte då möjlighet till att duscha finns.

  Utförande
  Du kommer att få cykla på en testcykel under ökad belastning samtidigt som hjärtat övervakas med EKG och regelbundna blodtryckskontroller. Vi vill att du ska anstränga dig maximalt eller nära din maximala förmåga för att få ett bra test av ditt hjärta vid ansträngning.

  Undersökningstid
  Ca 45 minuter.


  Arbets-EKG med bestämning av syreupptag

  Medicinsk bakgrund
  Genom att analysera andningsgaserna under arbete får man ett bra mått på hjärtats och lungornas funktion under ansträngning. Man mäter bl a det maximala syreupptaget, vilket används för att bedöma konditionen. Undersökningen kan vara av värde inför större kirurgi eller vid utredning av t ex oklar andfåddhet.

  Förberedelser
  Ta med kläder som är bekväma att cykla i (byxor och skor). Du bör endast ha ätit en lätt måltid och får inte röka 2 timmar innan undersökningen. Du får ta dina mediciner som vanligt inför undersökningen. Ta gärna med handduk och ombyte då möjlighet till att duscha finns. Inför undersökningen ska du ha blivit kallad till och utfört en lungfunktionsundersökning (spirometri).

  Utförande
  Du kommer att få cykla på en testcykel under ökad belastning samtidigt som du andas i en ansiktsmask. Under hela provet övervakas hjärtat med EKG och regelbundna blodtryckskontroller. Vi vill att du ska anstränga dig maximalt eller nära din maximala förmåga för att få ett bra test av ditt hjärta vid ansträngning.

  Undersökningstid
  Ca 60 minuter.

  Ekokardiografi, transthorakal ultraljudsundersökning av hjärtat (TTE)

   Medicinsk bakgrund

  Undersökningen utförs för att studera hjärtats dimensioner och funktion.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta och dricka samt ta dina mediciner som vanligt. Vi kommer att fråga dig om längd och vikt så ha gärna dessa uppgifter nedskrivna inför besöket.

  Utförande

  En ultraljudsgivare hålls mot bröstkorgen och bilder av hjärtat samt blodflödet över klaffarna kan studeras.

  Undersökningstid

  Ca 45 minuter.

   

  Ekokardiografi, transesofagal ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen (TEE)

  Medicinsk bakgrund

  Undersökningen är en ultraljudsundersökning av hjärtat som utförs via matstrupen. Med denna metod kommer man nära hjärtat och får bättre bildkvalitet samt kan se delar av hjärtat som inte kan studeras vid vanlig ekokardiografi.

  Förberedelser

  Fasta. Du får varken äta eller dricka något 4 timmar innan undersökningen. Så länge svalget är bedövat kan mat/vätska lätt hamna i luftstrupen och du måste därför fortsätta att fasta i 1 timme efter undersökningen. Vi kommer att fråga dig om längd och vikt så ha gärna dessa uppgifter nedskrivna inför besöket.  

  Utförande

  Du får en infart (nål) satt i armen. Svalget bedövas med en spray och vanligen ges lugnande medel via infarten i armen. Därefter får du svälja en slang som förs ner i matstrupen. När lugnande medel ges får du inte köra bil förrän dagen efter undersökningen.

  Undersökningstid

  Ca 75 minuter.

   

  Hjärtscintigrafi med gammakamera

   Medicinsk bakgrund

  Hjärtscintigrafi (även kallad myokardscintigrafi) är en undersökning som utförs för att studera hjärtats genomblödning. Med hjälp av ett radioaktivt ämne som injiceras i blodet kan blodförsörjningen till hjärtat undersökas med gammakamera, och därmed om något område får för lite syretillförsel.

  Den vanligaste orsaken till varför hjärtscintigrafi utförs är bröstsmärta och utredning av kärlkramp. Andra anledningar till undersökning med hjärtscintigrafi kan vara uppföljning av fynd på kranskärlsundersökning, arytmier och som del i utredningen före operationer.

  Förberedelser

  Dag 1: Ta inte följande mediciner 24 timmar före undersökningen (vid tveksamhet kontakta oss innan undersökningen på telefonnummer 616 3510):

  ·          Betablockare (t.ex. Metoprolol, Bloxazoc, Metamylan, Seloken, Bisoprolol, Bisocard, Emconcor)

  ·          Långverkande nitrat mot kärlkramp (t.ex. Imdur, Isosorbidmononitrat)

  ·          Dipyridamolpreparat (t.ex. Persantin)

  ·          Teofyllaminpreparat som finns i vissa astmamediciner (t.ex. Theo-Dur)

  ·          Koffeininnehållande mediciner (t.ex. Treo comp)

  • Drick inte koffeininnehållande drycker 24 timmar före undersökningen (t.ex. kaffe, te, Coca-Cola, sportdrycker eller choklad).
  • Undvik att röka.
  • Ta med byxor och skor att cykla i.
  • Ta med en smörgås att äta och vatten att dricka inför bildtagningen. Detta förbättrar bildkvalitén.

   Dag 2: Inga restriktioner. Du kan dricka te och kaffe samt ta dina mediciner som vanligt. Ta med en smörgås att äta och vatten att dricka. Detta förbättrar bildkvalitén. 

  Till kvinnor i fertil ålder:  Kontakta oss om du är gravid eller ammar.

  Utförande

  Dag 1 på Fysiologiska kliniken

  Vi tar blodtryck samt EKG i vila, och sätter en veninfart.

  Du kommer sedan att få cykla på en testcykel med eller utan läkemedelsdropp, alternativt enbart få läkemedelsdropp medan vi registrerar EKG och blodtryck. Vilket av alternativen det blir avgörs när du kommer. Mot slutet av cyklingen eller droppet injicerar vi i en åder på armen ett radioaktivt ämne som markerar hjärtats blodförsörjning.

  Bildtagning i gammakamera på Röntgen/Nuklearmedicin: Cirka 1 timme efter isotopinjektionen får du ligga under en gammakamera som registrerar den radioaktiva aktiviteten i hjärtmuskeln och från den registreringen kan man konstruera en bild av hjärtat. I slutet av bildtagningen utförs även en lågdosdatortomografi. Undersökningen tar knappt tio minuter.

  Dag 2 på Röntgen/Nuklearmedicin

  Eventuellt görs för jämförelse en ny bildtagning i vila torsdag samma vecka (tiden får du dag 1). Du kommer att få vila på en brits när vi injicerar det radioaktiva ämnet i veninfart, samt tar ett blodtryck. Därefter äter och dricker du, och ca 1-2 timmar efter injektionen tar vi bilder av hjärtat. Bildtagningen går till på precis samma sätt som dag 1.  

  Undersökningstid

  Dag 1 sammanlagt ca 3 timmar.

  Dag 2 ca 3 timmar.

   

  Långtidsregistrering av blodtryck

  Medicinsk bakgrund

  Enstaka blodtrycksvärden är inte alltid representativa för blodtrycket under dygnet i övrigt, då kan det finnas behov av att mäta blodtryck vid ett flertal tillfällen under 24 timmar.

  Förberedelser

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Du får inte duscha under pågående registrering. Använd löst sittande kläder om du vill undvika att apparaten syns

  Utförande
  En blodtrycksmanschett fästs på armen. Manschetten pumpas upp regelbundet och blodtrycket registreras i en bärbar inspelningsenhet som fästs kring midjan. Ett protokoll skall föras över sovtider, uttalad fysisk/psykisk påfrestning samt eventuella symptom

  Dag 2 återkommer du till kliniken där en sista mätning registreras. Mätutrustningen kopplas bort och undersökningen är därmed avslutad.

  Undersökningstid
  Dag 1 påkoppling av apparaten tar ca 20 min
  Dag 2 borttagning av apparaten tar ca 5 min

   

  Långtidsregistrering av EKG

  Medicinsk bakgrund

  Undersökningen utförs för att registrera hjärtats frekvens, förekomst av rytmrubbningar samt koppling till aktivitet och symptom under 1–5 dygn. EKG registreringen är kontinuerlig. Det är viktigt att du noterar tidpunkten för eventuella symptom.

  Förberedelser

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Undvik att smörja in bröstet med feta krämer då det försvårar påkopplingen. Du får inte duscha under pågående registrering. Använd löst sittande kläder om du vill undvika att apparaten syns

  Det är mycket viktigt att utrustningen lämnas tillbaka den tid som bestäms, som regel den dagen då registreringen avslutas för att nästa patient ska kunna undersökas.

  Utförande
  5 elektroder med tillhörande sladdar fäst på bröstkorgen. Sladdarna ansluts till en mindre inspelningsenhet som placeras i en väska runt halsen eller midjan. Efter påkoppling går du hem och lever som vanligt.
  Ett protokoll skall föras över sovtider och eventuella symptom.

  Undersökningstid
  Ca 20 min.

   

  MR hjärta

  Medicinsk bakgrund

  Med magnetkamerundersökning (MR) av hjärtat kan man med stor noggrannhet bestämma hjärtats anatomi, hur hjärtat pumpar och om det finns inflammationer eller skador på hjärtmuskeln.

  Förberedelser

  Fyll i säkerhetsformuläret som medföljer kallelsen, om du svarar ja på någon av frågorna är det viktigt att du ringer oss och meddelar det, annars finns risk för att undersökningen inte kan utföras på den tid som är reserverad för dig.

  Innan undersökningen kommer du att få byta om till särskilda kläder. Du får inte ta med klocka, smycken och andra metallföremål in till magnetkameran. Vi har låsbara skåp.

  Vid vissa frågeställningar ges en kontrastinjektion, då kommer vi att förbereda med att sätta en infart i armen.

  Utförande

  Bildtagning sker i magnetkamerans utrymme som är 70 cm i diameter och 140 cm lång. Du förs in i kameran liggande på rygg, det är viktigt att du kan ligga still. Under många bildtagningar kommer vi be dig att hålla andan.

   Under hela undersökningen kan vi prata med dig i hörlurarna och vi hör dig, du kommer få en alarmknapp i handen för att kunna påkalla vår uppmärksamhet snabbt.

  Du kan lyssna på radio eller cd-skiva under undersökningen.


  Undersökningstid

  Tiden inne i kameran beräknas till ca 50 minuter, den totala undersökningstiden är ca 75 minuter.

   

  Ortostatiskt prov

  Medicinsk bakgrund

  Den här typen av test utförs ibland vid utredning av yrsel och svimning och innebär att man bedömer puls- och blodtrycksreaktionen i både liggande och stående, huvudsakligen för att för att se om blodtrycksfall kan förklara dina besvär.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

   
  Utförande

  Först registreras puls och blodtryck i liggande och sedan i stående under max 8 minuter.


  Undersökningstid

  Ca 30 minuter.

   

  R-test, långtidsregistrering av EKG 7 dygn

  Medicinsk bakgrund

  Undersökningen utförs för att registrera hjärtats frekvens, förekomst av rytmrubbningar samt koppling till aktivitet och symptom under 7 dygn. Det är mycket viktigt att du aktiverar inspelning av EKG vid symtom, i övrigt registreras EKG endast om apparaten detekterar rytmrubbningar.

  Förberedelser

  Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Undvik att smörja in bröstet med feta krämer då det försvårar påkopplingen. Använd löst sittande kläder om du vill undvika att apparaten syns

  Det är mycket viktigt att utrustningen lämnas tillbaka den tid som bestäms, som regel den dagen då registreringen avslutas för att nästa patient ska kunna undersökas.

  Utförande

  En mindre inspelningsenhet fästs bröstkorgen med hjälp av 2 elektroder. Efter påkoppling går du hem och lever som vanligt.  Enheten skall vara påkopplad i 7 dygn, men kopplas av i samband med dusch (extra elektroder medföljer). 

  Ett protokoll skall föras över eventuella symptom.

  Undersökningstid

  Ca 20 minuter.

   

  Vilo-EKG

  Medicinsk bakgrund

  EKG är en registrering av hjärtats elektriska aktivitet.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Undvik att smörja in bröstet med feta krämer då det försvårar påkopplingen.

  Utförande

  Vi sätter elektroder på din bröstkorg, dina handleder och dina fotleder. Med hjälp av dem registrerar vi hjärtats elektriska aktivitet.

  Undersökningstid

  Ca 10 minuter.

   

   

   

   

 • Kärl

  Ultraljudsundersökning av halsblodkärlen

   Medicinsk bakgrund

  Undersökningen utförs för att upptäcka eventuella förträngningar i halsblodkärlen.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare hålls mot halsen, den sänder ut ultraljud som reflekteras mot halspulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  30-60 minuter.

   

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben och/eller bäcken (artärer)

  Medicinsk bakgrund

  Undersökning av artärer med ultraljud utförs för att bedöma omfattning och lokalisation av förträngningar i pulsådror. Undersökningen görs för att ge vägledning vid val av behandling vid förträngningar i kärl i bäckenet eller i benen.

  Förberedelser

  Vid undersökning av bäckenkärl bör du fasta minst fyra timmar före undersökningen. 

  Är du diabetiker får du naturligtvis äta som vanligt. Dina mediciner tar du som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare hålls mot och förs längs det område som ska undersökas, till exempel längs benet. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot pulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  45-90 minuter.

   

  Ultraljudsundersökning av kroppspulsådern

   Medicinsk bakgrund

  Undersökning av artärer med ultraljud utförs för att bedöma omfattning och lokalisation av förträngningar i pulsådror. Undersökningen görs för att ge vägledning vid val av behandling vid förträngningar i kärl i bäckenet eller i benen.

  Förberedelser

  Vid undersökning av bäckenkärl bör du fasta minst fyra timmar före undersökningen. 

  Är du diabetiker får du naturligtvis äta som vanligt. Dina mediciner tar du som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare hålls mot och förs längs det område som ska undersökas. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot pulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  Ca 60 minuter.

   

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i arm (dialysfistel)

  Medicinsk bakgrund

  Med undersökning av dialyskärlet, sk dialysaccessen, kartlägger vi blodflödet i armen och i dialyskärlet. Det gör vi när dialysen inte fungerar som den är tänkt, för att kunna förklara orsaken till problemet.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare hålls mot och förs längs det område som ska undersökas. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot pulsådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  60-90 minuter.

   

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben (veninsuff)

  Medicinsk bakgrund

  Diagnostik vid misstanke om nedsatt funktion av benets vener. Undersökningen utförs för att bedöma de djupa och ytliga venerna i benet.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare förs längs benet. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  60-90 minuter.

   

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben eller arm (DVT)

  Medicinsk bakgrund

  Diagnostik vid misstanke om blodpropp i venerna.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare förs längs den kroppsdel (arm/ben) som behöver undersökas. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  30-60 minuter.

   

  Ultraljudsundersökning av blodkärl i ben eller armar (venmapping)

  Medicinsk bakgrund

  Undersökning av blodkärl inför eventuell operation såsom t ex. inför dialys.

  Förberedelser

  Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare förs längs benet/armen. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot ådrornas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  60-90 minuter.

   

  Perifer cirkulationsutredning

  Medicinsk bakgrund

  Undersökningen utförs för att bedöma den arteriella cirkulationen i benen på patienter med misstänkt eller känd cirkulationsrubbning. Svårighetsgraden av eventuella artärhinder kan bedömas. Gångprov kan också göras för diagnostik av fönstertittarsjuka och för att följa effekt av behandling.

  Förberedelser

  Du bör inte dricka kaffe/te eller röka timmarna före undersökningen. Ta gärna med skor som är lämpliga för ett eventuellt gångprov.

  Utförande

  Registrering av blodtryck görs på foten och benet/armen. Ibland kompletteras detta med syrgasmätning på fotryggen. Eventuellt får du gå på rullande matta med bestämning av blodtryck i vristerna efter gång. 

  Undersökningstid

  Ca 60 minuter.

   

   

   

 • Lungor

  Spirometri

  Medicinsk bakgrund

  Med spirometri kan man studera ventilationsförmågan och hur den varierar vid olika lungsjukdomar. Man kan även studera hur effektivt lungornas gasutbyte är för syrgas. 

  En ventilationsnedsättning kan delas in i två huvudtyper, restriktiv respektive obstruktiv. Restriktivitet betyder att man har nedsatta lungvolymer och obstruktivitet att luftvägarnas diameter är mindre än normalt. Spirometri görs oftast för att diagnosticera sjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Båda dessa sjukdomar är obstruktiva sjukdomar. Genom förnyad undersökning efter inhalation av ß2-stimulerare (luftrörs-vidgande medicin) kan man bedöma hur stor del av obstruktiviteten som går tillbaka.

  Förberedelser

  Du får t.ex. inte röka mindre än 12 timmar före undersökningen.

  Undvik att ta inhalationsmediciner som vidgar luftrören mindre än 24 timmar före undersökningen, om du inte känner att du måste ta dem p.g.a. förvärrade symptom. Exempel på mediciner att undvika är Bricanyl (Terbutaline), Ventoline (Salbutamol) och Atrovent. Mediciner som inte har med luftvägar att göra ska du ta som vanligt.

  Mer information om vilka förberedelser att vidta finns på kallelsen.

  Utförande

  Undersökningen utförs för att undersöka lungornas funktion. Din andning kommer att registreras i en spirometer som är kopplad via ett munstycke till en dator som beräknar din lungkapacitet.

  Du får andas dels med normala andetag, dels med maximala andetag eller flåsning varvid olika delar av lungornas volym och funktion kan mätas och beräknas. På så sätt kan vi mäta lungornas funktion.

  Undersökningstid

  Ca 60 minuter.

   

  Bronkialprovokation

  Medicinsk bakgrund

  Om man inhalerar en substans i aerosolform som är sammandragande i luftvägarna är det helt naturligt att man reagerar - att man har viss reaktivitet. Hyperreaktivitet innebär ökad känslighet för det inhalerade ämnet så att lägre dos orsakar samma grad av sammandragning av luftvägarna än hos de som inte är hyperreaktiva. Man har visat att personer med astma är mer känsliga än andra för substanser som verkade sammandragande på luftvägarna. Hyperreaktivitet är en av hörnstenarna i astmadiagnosen och när man undersöker större grupper är graden av hyperreaktivitet hos personer med astma väl korrelerad till astmans svårighetsgrad.

  Förberedelser

  Du får inte röka mindre än 12 timmar före undersökningen. Undvik att ta inhalations-mediciner som vidgar luftrören mindre än 24 timmar före undersökningen, om du inte känner att du måste ta dem p.g.a. förvärrade symptom. Exempel på mediciner att undvika är Bricanyl (Terbutaline), Ventoline (Salbutamol) och Atrovent. Mediciner som inte har med luftvägar att göra ska du ta som vanligt.

  Mer information om vilka förberedelser att vidta finns på kallelsen

  Drick inte kaffe, te, Coca Cola, sportdrycker, eller choklad minst 4 timmar före

  undersökningen.

   

  Om du är förkyld, ring om ny tid.

   
  Utförande

  Undersökningen utförs för att undersöka lungornas funktion samt retbarheten i luftvägarna.

  Din andning kommer att registreras och du får andas dels med normala andetag, dels med

  maximala andetag eller flåsning, varvid olika delar av lungornas volym och funktion kan mätas och beräknas. Efter detta kommer du att få andas in ett ämne som kan provocera fram luftvägskänslighet. Vi ger en mycket låg dos till att börja med, och beroende på hur du reagerar kan detta upprepas med ökande dos. Mellan varje inhalation av det retande ämnet mäter vi din lungfunktion.

  Om du får luftvägsbesvär under undersökningen ger vi dig en luftrörsvidgande medicin så att besvären släpper.

  Undersökningstid

  60-90 minuter.

 • Njurar

  Njurscintigrafi

  Medicinsk bakgrund

  Njurscintigrafi är en undersökning som genomförs för att undersöka njurarnas funktion. Med hjälp av ett radioaktivt ämne som injiceras i blodet och utsöndras via njurarna, kan njurarnas funktion undersökas med gammakamera.

  De vanligaste orsakerna till att genomföra njurscintigrafi är för att undersöka hur njurfunktionen fördelar sig mellan höger och vänster njure, och för att undersöka om det finns något hinder för urinen att rinna ner till urinblåsan. Undersökningen kan också genomföras för att utvärdera operation eller stentinläggning eller inför sådana ingrepp.

  Ibland görs en speciell typ av njurscintigrafi för att utreda förträngning på njurartären (njurartärstenos), vilket kan orsaka högt blodtryck.

  Förberedelser

  Inga. Du kan äta och dricka och ta dina mediciner som vanligt.

  Till kvinnor i fertil ålder: Kontakta oss om du är gravid eller ammar.

  Utförande

  Vi tar ett blodtryck på dig och sätter en veninfart. Sedan får du vatten som du ska dricka under ca 45-60 minuter, ca 1/2-1 l. Efter att du har druckit upp ditt vatten så tar vi bilder av njurarna i en gammakamera. Precis före bildtagningen kommer vi att be dig tömma blåsan. I samband med att bildtagningen startar kommer du att få ett svagt radioaktivt ämne och sedan tar vi bilder på hur ämnet filtreras bort av njurarna. Bildtagningen tar ca 30 minuter. Efter avslutad bildtagning kommer vi att be dig tömma blåsan igen, detta för att kunna räkna ut hur stor urinmängden är i ml/min.

  Du kan komma att få ett vätskedrivande medel i veninfarten under bildtagningen. Om anledningen till njurscintigrafin är utredning av njurartärstenos kommer du att få ACE-hämmare (ett blodtrycksläkemedel) i tablettform före undersökningen.

  Undersökningstid

  Ca 2 timmar.

   

  Ultraljudsundersökning av njurar

  Medicinsk bakgrund

  Vid ultraljudsundersökning av njurarna med dopplerteknik kan vi avbilda njurens blodförsörjning. Det gör vi för att ta reda på om det finns förändringar, vilka ibland kan ge

  t ex högt blodtryck.

  Förberedelser

  Fasta minst fyra timmar före undersökningen. 

  Är du diabetiker får du naturligtvis äta som vanligt. Dina mediciner tar du som vanligt.

  Utförande

  En ultraljudsgivare förs längs nedre delen av ryggen. Givaren sänder ut ultraljud som reflekteras mot njurarnas olika delar och bearbetas i dator till bild på en dataskärm.

  Undersökningstid

  60-90 minuter.