Hoppa till huvudinnehållet

Lungmedicinsk avdelning 82

Vi vårdar patienter med lung- och luftvägssjukdomar.  

Telefon: 08-123 612 82
Fax: 08-123 637 90 

 • Karta över sjukhusområdet Patienthotellet
  Entré: Patienthotellet
  Hiss: E
  Våning: 2
  Avdelningen ligger i patienthotellet. Gå till Hiss E, plan 2.
 • Avdelning 82 är en medicinsk vårdavdelning med specialistinriktning mot lung- och luftvägssjukdomar som bl.a. KOL, andningssvikt (kronisk eller akut), svåra infektioner i lungor (pneumoni) och lungsäck (empyem), vätska i lungsäcken (pleuravätska), svår astma och tumörer i lunga och lungsäck.

  Vi som arbetar här är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vi har även ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. Avdelningen består till största del av enkelsalar.

  Patienterna kommer hit från akutmottagningen för akut behandling eller planerad utredning. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

 • För att utreda lungsjukdomar kan olika ingrepp behöva göras. På lung- och allergisektionen utför vi därför ett stort antal bronkoskopier, thorakoskopier (en undersökning där man tittar in i lungsäcken via bröstkorgen och eventuellt tar prov från slemhinnan), dränageinläggningar och thorakocenteser.
   
  På avdelningen ställer vi också in syrgasbehandling vid kronisk andningssvikt och vid akut underventilering provar vi ut ventilatorer.

  Våra dagliga rutiner (ungefärliga tider)
  07.00 Kontroll av vitalparametrar (blodtryck, puls, syresättning mm.)
  08.00 Frukost
  08.30- Rond
  12.00 Lunch
  14.00 Eftermiddagsfika
  16.00 Kontroller
  16.30 Middag
  19.00 Kvällsmål

  Under ronden får du träffa ansvarig läkare samt sjuksköterska. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar samt resonerar med dig kring din fortsatta vård.

  Egna inhalationer bör tas med.
  Medtag inga värdesaker.

  På avdelningen är det tillåtet att använda sig av mobiltelefon.

   

   

 • Besökstid kl: 14.00-19.00  

  Blommor och parfym är ej tillåtet på avdelningen

 • Utifrån behovsbedömning kan du som inneliggande patient få träffa en arbetsterapeut och/eller en fysioterapeut.

  Arbetsterapeuten hjälper dig med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga medan fysioterapeuten hjälper dig med att förebygga, undersöka och behandla funktionspåverkningar. Arbetsterapeuten och fysioterapeuten bedömer också ditt behov av hjälpmedel inför hemgång.