Hoppa till huvudinnehållet

Samtalsmottagningen

Här kan du som är aktuell patient inom område Kvinnosjukvård och Förlossning på Södersjukhuset få stöd och professionell hjälp i olika situationer som är kopplade till graviditet, abort, missfall eller gynekologiska operationer, behandlingar och utredningar.

Vår reception (samma som till Gynekologiska mottagningen) är belägen vid hiss B, plan 0. 

För om- och avbokning till kurator, läkare och barnmorska
Telefonnummer 08-123 629 37.

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 0
  Gå via huvudentrén mot hiss R, plan 0.
 • Samtalsmottagningen erbjuder bland annat kris-, bearbetnings- och stödsamtal och hjälper dig med din rädsla och oro. Teamet på mottagningen består av terapiutbildade barnmorskor, läkare, kuratorer och sekreterare. Här nedanför kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med:

  För dig som känner stark oro/rädsla inför kommande förlossning, eller har haft en svår förlossningsupplevelse som du vill ha hjälp att bearbeta

  Hos oss kan du få hjälp av kuratorer, samtalsbarnmorskor och läkare.

  Kuratorerna kan bland annat erbjuda samtalsbehandling som bygger på kognitiva beteendeterapeutiska metoder, KBT. Samtalen fokuserar på dina individuella behov och målet är att du ska hitta sätt att hantera din rädsla och främja positiva förväntningar. Din partner medverkar i samtalen om du/ni så önskar. Till kuratorerna kommer du med remiss från barnmorska eller läkare på MVC.

  Samtalsbarnmorskorna på Samtalsmottagningen tar emot och hjälper kvinnor med uttalad förlossningsrädsla. De erbjuder stödjande och bearbetande samtal inför kommande förlossning för att kvinnan ska känna sig så trygg som möjligt vid förlossningen oavsett om hon föder vaginalt eller blir förlöst med kejsarsnitt. Vanligen träffas ni 3-4 gånger och vid behov görs även ett besök på förlossningsavdelningen. Avslutningsvis skrivs tillsammans med kvinnan en sammanfattning som förs in i journalen.  Det gör att personalen som möter kvinnan/paret i samband med förlossningen lättare kan sätta sig in i dina farhågor och förhoppningar och med den kunskapen hjälpa till att minska din oro och rädsla.

  Samtalsbarnmorskorna erbjuder också samtal för kvinnor som haft en svår förlossningsupplevelse som remitterats hit för uppföljning.

  Självklart får din partner medverka i samtalen om du/ni så önskar.

  Läkarna på Samtalsmottagningen arbetar tillsammans med kuratorer och barnmorskor med bedömning och behandling av psykosocial problematik inom obstetrik och gynekologi. Exempel på problematik kring graviditet och förlossning kan vara:

  • Förlossningsrädsla 
  • Injektionsfobi 
  • Psykisk sjukdom under graviditet och tiden efter förlossning 
  • Svår traumatisk förlossningsupplevelse

  För dig som ska eller har genomgått en gynekologisk operation, behandling eller utredning

  Att stå inför en gynekologisk utredning, behandling eller operation kan väcka många tankar och starka känslor, och det är vanligt att känna sig rädd eller orolig. På Samtalsmottagningen kan vi kuratorer hjälpa dig både före och efter din operation, behandling eller utredning. Vi erbjuder stöd- och bearbetande samtal som ofta är till hjälp i en svår situation. 

  Läkare på Samtalsmottagningen arbetar tillsammans med kuratorer och barnmorskor med bedömning och behandling av psykosocial problematik inom obstetrik och gynekologi. Det kan handla om:

  • Gynekologisk undersökningsrädsla
  • Oklara smärttillstånd
  • Sexuell dysfunktion, särskilt samlagssmärta
  • Svåra traumatiska behandlingsupplevelser 

  För dig som funderar på abort

  Våra kuratorer erbjuder strukturerade samtal kring graviditet och den eventuella aborten. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner. Syftet med samtalet är att öka förutsättningarna för att kunna göra ett medvetet val. Du kan komma till oss för samtal både före och efter aborten. 

  Vi erbjuder även män att komma på enskilda samtal kring en oönskad graviditet eller abort.

  För dig/er som fått missfall

  Ett missfall innebär att en graviditet avbryts av sig själv innan vecka 22. Oavsett om det är tidigt eller sent i graviditeten kan ett missfall väcka starka känslor av sorg, besvikelse, misslyckande, avund, skuld eller tomhet hos både kvinnan och mannen. I samband med missfallet hjälper vi dig/er med kris-, stöd-, och bearbetande samtal. 

  Våra kuratorer kan också erbjuda samtal till dig som tidigare haft missfall och är gravid igen, och som känner en stark oro och rädsla. 

 • Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför besöket hos oss.

 • Om du har några frågor efter ditt besök är du välkommen att ringa oss på telefonnummer: 08-123 629 37.