Hoppa till huvudinnehållet

Vårdavdelning 17, Internmedicin

Här utreder och behandlar vi akut sjuka patienter med sjukdomstillstånd i centrala och perifera nervsystemet, som epilepsi, hjärntumörer, MS, neuropatier, Guillian-Barrés syndrom och ALS.

Telefonnummer: 08-123 612 17

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: N
  Våning: 7
  Gå via huvudentrén och rakt fram så långt du kommer, ta sedan höger till hiss N, plan 7.
 • Vi utreder och vårdar akut sjuka patienter med neurologiska sjukdomstillstånd som epilepsi, hjärntumörer, MS, neuropatier, Guillian-Barrés syndrom och ALS. Vi vårdar också patienter med sjukdomar i hjärnans blodkärl som hjärnblödningar, hjärninfarkter, TIA, kärlocklusioner och kärldissektioner.

  Vi arbetar i team av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder. Tillgång finns även till dietist, kurator och präst.

  Patienterna kommer oftast till oss via vår akutmottagning, i annat fall från våra intensivvårdsavdelningar eller vårdgivare på andra akutsjukhus.

  NIMA, Neurologisk Intermediärvårdssal

  På avdelningen finns fyra vårdplatser för svårt sjuka patienter som drabbats av neurologiska sjukdomstillstånd och är i behov av kontinuerlig övervakning. Här vårdar vi främst patienter som är nyopererade i hjärnan och som inte kräver intensivvårdens resurser, men är för sjuka för att vårdas på vanlig vårdplats.

  NIMA har högre personaltäthet och är utrustat med mer medicinteknisk utrustning än övriga vårdplatser på avdelningen.

 • Det finns en garderob med lås på rummet där du kan förvara dina kläder. Patientkläder finns att låna på sjukhuset. Sjukhuset ansvarar ej för medhavda värdesaker.

  På NIMA är det inte tillåtet att använda mobiltelefon. På övriga avdelningen går det bra.

  Skriftlig information om ronder och övriga rutiner finns tillgänglig på avdelningen.

 • Besökstid på NIMA
  Alla dagar kl. 15:00-16:00 samt kl. 17:00-18:00

  Det går bra att ta med blommor till avdelningen så länge de inte doftar starkt.

  På NIMA är det inte tillåtet att använda mobiltelefon. På övriga avdelningen går det bra.

 • Utifrån behovsbedömning kan du som inneliggande patient få träffa en arbetsterapeut och/eller en fysioterapeut.

  Arbetsterapeuten hjälper dig med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga medan fysioterapeuten hjälper dig med att förebygga, undersöka och behandla funktionspåverkningar. Arbetsterapeuten och fysioterapeuten bedömer också ditt behov av hjälpmedel inför hemgång.