Hoppa till huvudinnehållet

Mag-, tarm- och nutritionsmottagningen, barn och ungdomar

Hit kommer barn och ungdomar upp till 18 år med besvär från mag- och tarmkanalen. Remiss krävs.

 

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: G
  Våning: 0
 • Till vår mottagning kommer barn och ungdomar som remitterats för utredning av besvär från mag- och tarmkanalen. Vi inriktar oss främst på att ta hand om barn med kroniska sjukdomstillstånd och barn som behöver specialiserade undersökningar som inte kan utföras på barnmottagningar i öppenvård eller på vårdcentraler.

  På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset finns ett endoskopicentrum där vi utför gastroskopi- och koloskopi-undersökningar på barn under sövning. 

  På vår enhet behandlas barn och ungdomar med kroniska mag-tarm-sjukdomar (som inflammatorisk tarmsjukdom) och uttalade uppfödningssvårigheter.

  Arbetet sker i team med läkare, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och lekterapeuter och vid behov även med andra yrkesgrupper på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Vi har också ett nära samarbete med kirurgkliniken och röntgenkliniken på Södersjukhuset och anlitar ofta även våra kollegor på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

 • I kallelsen står det om du ska lämna blod- eller avföringsprover (dessa kan lämnas på vårdcentralen, annan provtagningsenhet eller på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset) så att vi har alla provsvar vid besöket.

 • Om vi har tagit blodprover vid besöket så hör vi av oss på telefon eller i brev när vi har fått svar från analysen.

  Vid endoskopisk utredning tas oftast tarmbitar som vi skickar till patologen för mikroskopisk bedömning. Barn och ungdomar som har genomgått en endoskopi kommer att kallas till ett återbesök där vi redovisar och diskuterar undersökningen efter cirka fyra veckor.