Hoppa till huvudinnehållet

Neonatalvårdsavdelningen

På neonatalvårdsavdelningen vårdas för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn.
Här bedrivs både intensivvård och familjecentrerad vård.

Telefonnummer
08 - 123 641 44

 • Karta över sjukhusområdet H. Cederströms gata 14
  Entré: H. Cederströms gata 14
  Hiss: G
  Våning: -1
 • Här på neonatalvårdsavdelningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar vi för att på bästa sätt stödja barnets utveckling. Vi anpassar vården efter barnets individuella behov och hjälper föräldrarna att lära känna sitt barns signaler och delta i omvårdnaden så att barnet känner sig lugnt och tryggt.

  Vi arbetar enligt vårdideologin barn- och familjecentrerad vård, vilket betyder att föräldrarna är barnets primära vårdare. Det innebär att:

  • Föräldrarna är delaktiga i sitt barns omvårdnad med stöd av vårdpersonal som inkluderar föräldrarna i omvårdnadshandlingar och procedurer.
  • Vårdpersonalen ger stöd och undervisning till föräldrarna så att de tidigt i vårdförloppet kan tolka barnets signaler och tillgodose barnets behov av närhet, vila och stimulans.
  • Vården planeras så att separation av barn och föräldrar i möjligaste mån undviks.
  • Föräldrarna inkluderas i alla beslut som rör barnets vårdplanering, behandling och utredning.

  Här jobbar läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor och kurator. Kuratorn erbjuder stöd och samtal.

 • Immunförsvaret hos för tidigt födda barn är omoget vilket gör att de lättare får infektioner. Det viktigaste sättet att förhindra spridning av infektioner i sjukhusmiljön är god handhygien.

  Innan du går in på avdelningen:

  • Ta av ytterkläder, armband/klocka och ringar.
  • Tvätta och sprita händer och underarmar.

   

  Föräldrar ansvarar för att syskon tvättar och spritar händer och underarmar.

  Använd inneskor eller tofflor under din vistelse på avdelningen (gå inte barfota eller i strumplästen).

  Du som önskar amma ditt barn bör börja handmjölka så snart som möjligt efter barnets födelse, dock senast inom sex timmar. Tidig bröststimulering eller tidig amning inom de första timmarna efter förlossningen resulterar i en ökad bröstmjölksproduktion och underlättar amningsstarten. Regelbunden urmjölkning ökar mjölkmängden och rekommendationen är minst 8 tillfällen/dygn.

  Så fort det är möjligt efter förlossningen får barnet komma till en förälder och ligga hud mot hud. Barnet ligger då med bara en blöja och eventuellt en mössa direkt på förälderns bröstkorg. Barnet får en filt över sig och hudkontakten hjälper barnet att hålla värmen och känna trygghet.

 • Vi välkomnar besök från den närmsta familjen och från syskon, så länge de är fria från infektionstecken såsom snuva, hosta, feber, hudinfektioner, diarréer eller kräkningar. Besöken begränsas till två personer åt gången.

  För att förhindra spridning av infektioner ber vi dig att innan du går in på avdelningen:

  • Ta av ytterkläder, armband/klocka och ringar.
  • Tvätta och sprita händer och underarmar.

  Om barnet vårdas på en övervakningssal ska besöket alltid stämmas av på förhand med personal.

  När det förekommer mycket infektioner utanför sjukhuset kan vi behöva införa besöksförbud för syskon och anhöriga. Du får information om det blir aktuellt.