Hoppa till huvudinnehållet

Avgifter och högkostnadsskydd

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Du betalar samma patientavgifter både i den landstingsdrivna vården och den privata vården som landstinget har avtal med.

Barn under 18 år

Besök på vårdcentral och specialistvård 0 kronor. Besök på akutsjukhusens akutmottagningar 120 kronor.

85 år och äldre

Besök på vårdcentral och specialistvård 0 kronor. Besök på akutsjukhusens akutmottagningar 0 kronor.

Läs mer om patientavgifter på 1177 Vårdguiden.

 • Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

  På Södersjukhuset betalar du samma patientavgift som på övriga sjukhus i Region Stockholm. 

  Avgiften för den tid du är inlagd på sjukhus kallas slutenvårdsavgift. En faktura skickas hem till dig efter utskrivningen. In- och utskrivningsdag räknas som en dag.

  Kostnadsfrihet för vård och behandling av covid har upphört

  Riksdagen har beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen för undersökning, vård och behandling av covid-19 upphör att gälla från och med 1 april 2022. Läs mer här.

  Frikort

  Frikort innebär inte att du har fri sjukvård när du är inlagd på sjukhus. På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om aktuella patientavgifter.

  Avgift vid uteblivet besök

  Från och med den 1 september 2020 införs en enhetlig avgift för patienter som uteblir från planerade besök. Det gäller både inom öppenvården och vid planerade operationer inom slutenvården. Oavsett vårdnivå eller vem patienten skulle ha träffat är avgiften 400 kronor.

  Avgiften gäller då patienten uteblir från ett planerat besök inom öppenvården och inte har avbokat besöket minst 24 timmar före besöket. Eller då patienten uteblir från en planerad operation och inte lämnat återbud minst 72 timmar före avtalad tid.

  Patienten ska få information om denna avgift i samband med en skriftlig kallelse eller muntlig överenskommelse. 

  Om du har fått faktura för uteblivet besök kontakta den mottagning det berör via 1177.

  Här kan du läsa mer om den nya avgiften: https://vardgivarguiden.se/patientavgifter  

  Har du frågor om den nya avgiften kan du kontakta: patientavgiftsfrågor.hsf@regionstockholm.se

   

   

 • Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. För sjukvård i öppenvården (den vård du får utan att behöva läggas in) i region Stockholm är högkostnadsbeloppet 1 200 kronor.

  För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna sammanlagt uppgår till 1 200 kr.

  Logga in på 1177.se för att hålla koll på dina avgifter i öppenvården och se om du har nått gränsen för frikort.

 • Har du frågor om avgift, förfallodag, betalningspåminnelser, delbetalningar, e-frikort eller felinbetalningar kontakta patientkontoret i första hand via 1177.

  Du kan även mejla på ov.sodersjukhuset@regionstockholm.se eller ringa till oss.

  Telefon: 08-123 614 21
  Telefontid: måndag-fredag mellan kl. 10.00-11.30.

 • Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det får du betala hela vårdkostnaden själv.

  Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

  Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

  Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.