Hoppa till huvudinnehållet

Förlängda väntetider för planerade operationer

Under covid-19-pandemin har vi under perioden mars t.o.m. augusti haft kraftigt reducerade operationsresurser då många operationssalar gjorts om till intensivvårdsplatser och många av våra narkossjuksköterskor har arbetat inom intensivvården. Covidpandemin har medfört att patienter planerade för operation innan pandemin fått vänta långt utöver 3 månader samtidigt som nya patienter tillkommit på väntelistan för operation. Från början av september ökar vår kapacitet igen. Stora insatser görs på lokal och regional nivå för att öka resurserna, men tyvärr går det inte att säkert förutsäga hur och när normala väntetider kan uppnås.

Frågor om din väntetid

På operationsavdelning ortopedi finns 2-3 operationsplanerare som dagligen arbetar för att du som står på väntelista skall erbjudas en tid så fort som möjlig. Har du frågor om din väntetid ska du kontakta operationsplanerarna för att efterhöra hur din väntetid ser ut. Du kan inte påverka din plats på väntelistan via dessa kontakter. Prioritetsordningen baseras helt på anmälningsdatum och medicinsk bedömning.

Om din medicinska situation förändrats

Uppfattar du att din medicinska situation förändrats så att du tror att en snabbare operation är nödvändig skall du vända dig till ortopedmottagningen för kontakt med ansvarig läkare. Vi hoppas att du har förståelse för att vi gör vårt bästa för att erbjuda alla som väntar en operation så snart som möjligt. 

Om du har synpunkter eller klagomål på väntetiden

Då tar vi emot dem som ett digitalt meddelande via vårdguiden eller brevledes. Logga in på www.1177.se  med ditt bankID. Lägg till Ortopedmottagningen, Södersjukhuset AB. Under mottagningens tjänster finns ”Synpunkter och klagomål” och ett formulär där du kan framföra dina synpunkter.

Det går även bra att skicka ett brev till Södersjukhuset Operationsväntelistan, vo Ortopedi, 118 82 Stockholm. Ange då tydligt på vilket sätt du är missnöjd så återkommer vi så snart vi kan.

Vi vill framhålla att våra operationsplanerare inte har möjlighet att ta emot klagomål per telefon då deras tid behöver utnyttjas till det dagliga arbetet.