Hoppa till huvudinnehållet

Inköp och upphandling

Södersjukhusets inköpssektion ansvarar för avrop på befintliga ramavtal och direktupphandlingar upp till direktupphandlingsgränsen på 589 907 kr.

Södersjukhusets upphandlingssektion upphandlar företrädesvis medicinteknisk utrustning. Alla upphandlingar och inköp följer lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ta del av aktuella upphandlingar och RFI på Visma TendSign.