Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Sjukhusskolan

I sjukhusskolan kan skolelever som befinner sig på Södersjukhuset få stöd i sitt skolarbete under sjukhusvistelsen. Sjukhusskolan tar emot elever från förskoleklass till och med gymnasiet som är inskrivna på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset eller Södersjukhusets vuxenavdelningar.

Läraren individanpassar undervisningen tillsammans med elev och hemskola, utifrån elevens behov och förutsättningar, och undervisning kan ske både i skolans klassrum och i elevens vårdrum.

Målet är att eleven ska få en kontinuitet i sitt skolarbete och underlätta återgången till den ordinarie klassen efter sjukdomstiden.

Sjukhusskolan ligger nära hiss A på plan 0, i Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Öppettider:

  • Tisdag, onsdag och fredag kl. 9.00-15.00
Susanne MobergLärare/specialpedagog Tel: 076-12 333 28 susanne.moberg@edu.stockholm.se