Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset i Stockholm erbjuder stödgrupper för barn i sorg som har förlorat en förälder

Sorg

Sorg är det tomrum som uppstår inom en när man förlorat någon man tycker om. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara lite känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg på omgivningen. Som barn och tonåring kanske man känner att man både vill och måste ta hänsyn till andra i familjen som också sörjer. Som förälder kan det vara svårt att orka med att vara ett stöd för barnen när ens eget liv är i kaos.

Om våra stödgrupper för barn i sorg

Vi inbjuder till åldersindelade stödgrupper för barn och ungdoma, från 7–18 år som har förlorat en förälder. Det är lämpligt att det har gått cirka sex månader efter dödsfallet och det är inget hinder om det har gått ännu längre tid. Det blir max åtta deltagare i varje grupp. Tillsammans pratar vi om det som har blivit annorlunda, vad som hjälper i sorgen, vi hittar vägar att uttrycka de tankar och känslor som sorg väcker och man får träffa andra som också mist någon i sin familj.

Vi arbetar kring olika teman med hjälp av aktiviteter och övningar och det finns plats för både tårar och skratt. Exempel på teman är: minnen, känslor, vad händer i min sorg, vad lindrar och vad hjälper och vad är det som har blivit annorlunda.

Tid och plats 

Gruppen kommer träffas sju gånger på Södersjukhuset i Stockholm en kväll i veckan kl 17:00-19:00.

Vilka är vi

Christina Lindgren, Anja Bülow och Elin Svedjetun är utbildade stödgruppledare för stöd till barn och unga i sorg och arbetar enligt en modell från Rädda Barnen, som är religiöst neutral.

Information och anmälan till stödgrupp för barn i sorg

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om våra stödgrupper för barn och unga som förlorat en förälder.
Ring via Södersjukhusets växel 08-123 610 00

Vi tar kontinuerligt emot anmälan till grupperna. Vi kommer att träffa varje deltagare enskilt tillsammans med vårdnadshavare/vuxen innan gruppen startar för att ge information och svara på frågor.

gruppbild_sorg.png

Foto: Fotogruppen på Sös